Valmis! Mutta mitä nyt?

Työpaikan etsiminen kannattaa aloittaa jo hyvissä ajoin ennen virallista valmistumispäivää. Mikäli sinulla ei ole tiedossa työ- tai opiskelupaikkaa valmistumiseesi mennessä, ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistoon työnhakijaksi. Pääset näin TE-toimiston palvelujen piiriin. Ilmoittautuminen on myös välttämätöntä, jotta voit hakea työttömyysturvaa (työmarkkinatuki, perus- tai ansiopäivärahaa).

Kesäkuun alun ruuhkapäivinä ei kuitenkaan meillä kannata jonottaa, joten sinun kannattaa toimia seuraavien ohjeiden mukaisesti, jos haluat ilmoittautua työnhakijaksi.

Ohjeet koulusta valmistuneille

Voit ilmoittautua TE-toimistoon asiakkaaksi jo ennen valmistumispäivää. Ilmoittaudu Oma asiointi -verkkopalvelussa. Verkkoilmoittautumisen jälkeen sinulle soitetaan 14 päivän kuluessa.

Jos ilmoittautuminen ei onnistu verkossa, käy TE-toimistossa. Tarkista aukioloajat! Päivystys on auki vain osan viikosta tai osan päivästä.

TE-toimisto tarvitsee todistuksia, jotta voidaan varmistaa, että sinulla on oikeus työttömyysetuuteen. Jos asioit verkossa ja puhelimessa, saat postissa palautuskuoren todistuksia varten. Jos käyt TE-toimiston päivystyksessä, ota mukaan seuraavat todistukset:

  • tutkintotodistus (ammatillisista tutkinnoista päättötodistus ja näyttötodistus, ylioppilailta lukion päättötodistus ja ylioppilastutkintotodistus)
  • erotodistukset, jos olet aiemmin eronnut joistain opinnoista
  • työtodistukset, jos sinulla on työkokemusta palkkatyöstä tai palkallisesta harjoittelusta
  • työsopimus, jos olet parhaillaan osa-aikatyössä
  • lääkärin B-lausunto, jos sinulla on terveydellisiä rajoitteita

Jos sinulla ei vielä ole lopullista tutkintotodistusta, voit toimittaa sen myöhemmin TE-toimistoon.

Hoida asioitasi Oma asiointi -verkkopalvelussa

TE-toimistossa sinun tarvitsee käydä yhä harvemmin. Suurimman osan asioistasi voit hoitaa pankkitunnuksilla Oma asiointi -verkkopalvelussa (www.te-palvelut.fi/omaasiointi). Tarvittaessa voit jättää yhteydenottopyynnön tai toivoa henkilökohtaista tapaamista.

Ilmoittaudu verkkopalvelussa työnhakijaksi. Työnhakijana ollessasi voit ilmoittaa työn tai opiskelujen alkamisesta tai muista muutoksista tilanteessasi. (Omien työnhakutietojen katselu on mahdollista, vaikka et olisikaan enää TE-toimiston asiakas.)

Kirjoita ja julkaise esittely omasta osaamisestasi CV-nettiin. Voit liittää esittelyyn ansioluettelosi. CV-netissä julkaistuja esittelyjä voivat katsella vain työnantajat.

Seuraa tilannettasi:

  • voit tarkistaa TE-toimiston kanssa sopimasi asiointipäivän ja -tavan
  • voit hyväksyä puhelimitse laaditun suunnitelman ja ilmoittaa sovittujen tehtävien toteutumisesta
  • näet annetut työvoimapoliittiset lausunnot
  • voit vastata selvityspyyntöihin ja lähettää liitteitä
  • näet sinulle annetut työtarjoukset ja voit ilmoittaa, oletko hakenut tarjottua työtä