Arkisto: Elinkeinoelämän keskusliiton tutkimukset ja ennusteet

Takaisin työmarkkinatieto-sivulle

 • Suhdanteiden elpymistä joudutaan vielä odottamaan 5.8.2015 - Suomalaisyritysten lähiaikojen odotukset ovat edelleen melko vaatimattomat. Ainoastaan rakentamisessa odotetaan pientä parannusta suhdanteisiin vuoden 2015 jälkipuoliskolla. Teollisuudessa ja palvelualoilla vaisu suhdannevaihe jatkuu.
 • Yritysten talousluottamus edelleen heikkoa – rakentamisen luottamus kohentui kuitenkin selvästi 27.7.2015 - Heinäkuun luottamusindikaattorit pysyttelivät kokonaisuutena varsin heikoissa lukemissa, eikä selvää käännettä parempaan tapahtunut vieläkään, paitsi rakentamisessa.
 • Monipuolinen kielitaito tukee työuraa 9.6.2015 - Elinkeinoelämässä kielitaitotarpeet ovat kehittyneet aivan toiseen suuntaan globalisaation ja kansainvälistymisen seurauksena. Englannin kielen taito on jo perustaito, jota edellytetään yrityksissä kaikilla tehtävätasoilla. Englanti ei kuitenkaan yksin riitä. Työelämässä on kasvava tarve useamman vieraan kielen taitajille.
 • Selvää suhdannekäännettä joudutaan vielä odottamaan 6.5.2015 - Suomalaisten yritysten odotukset kesälle ja alkusyksylle ovat edelleen varovaiset Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n suhdannebarometrin mukaan. Yleiset suhdannenäkymät ovat hieman parantuneet edelliseen tiedusteluun verrattuna, mutta merkittävää käännettä parempaan ei silti vielä odoteta.
 • Luottamus talouden kohenemisesta nousussa 27.4.2015 - Sekä kuluttajien että yritysten luottamus talouden kohenemisesta ovat nousseet lievästi Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin ja EK:n yritysten luottamusindikaattorien mukaan.
 • Onnistuneella rekrytointiprosessilla on tärkeä rooli työllisyyden edistämisessä 21.4.2015 - Elinkeinoelämän keskusliitto kirjoittaa 24. maaliskuuta 2015 julkaisussaan, että työmarkkinoilla puhaltavat muutosten tuulet. Sekä tavat tehdä työtä, että työtehtävät ja osaamisprofiilit uudistuvat.
 • Luottamus edelleen heikkoa – yrityksissä pientä toivoa paremmasta 27.3.2015 - Yritysten luottamus talouteen vahvistui aavistuksen verran maaliskuussa, mutta tilanne on yhä tavanomaista heikompi. Teollisuudessa tuotannon ennakoidaan vilkastuvan keväällä lievästi ja palveluissa myynti kasvanee hieman yleisemmin. Vähittäiskaupan myyntiodotukset ovat hienoisesta noususta huolimatta edelleen erittäin vaisuja.
 • EK: Teollisuus lisää investointejaan maltillisesti 22.1.2015 - Teollisuusyritysten Suomeen tekemät investoinnit ovat kasvamassa kevyesti. Valtaosa uusista investoinneista tehdään teknologia- ja kemianteollisuudessa.
 • EK: Yritykset eivät odota nopeaa käännettä parempaan 5.11.2014 - Yleisen suhdannekuvan arvioidaan heikkenevän jonkin verran, ja odotukset nopeasta käänteestä parempaan ovat hiipuneet. Henkilöstön määrä vähenee edelleen jonkin verran kaikilla päätoimialoilla.
 • Teollisuuden luottamus on yhä miinuksella 27.10.2014 - Elinkeinoelämän keskusliiton luottamusindikaattorit olivat lokakuussa yhä vaisuina, mutta paranivat kuitenkin syyskuusta.
 • EK: Elinkeinoelämän talousluottamus heikkeni syyskuussa 29.9.2014 - Suomalaisyritysten luottamus talouteen on yhä heikompaa. Nyt palveluyritystenkin luottamusindikaattori vajosi negatiiviseksi. Kaupan alalla luottamus on poikkeuksellisen heikko.
 • EK: Kaupan ja rakennusalan usko tulevaan synkkä 27.8.2014 - Rakentamisessa luottamus painui EK:n mukaan "jo huomattavan mataliin lukemiin". Rakennusalalla tilauksia on niukasti, eivätkä odotukset henkilön määrän kehityksestä ole valoisia.
 • EK luottamusindikaattori: Suomen suhdannekuva EU-maiden vaisuimpia. 27.5.2014 -   Luottamusindikaattoreissa ei juuri muutoksia. Suomen suhdannekuva EU-maiden vaisuimpia Teollisuus Teollisuuden luottamusindikaattori pysyi ennallaan. Tuotannon ennustetaan kasvavan loivasti, mutta tilauskanta on niukka. Rakentaminen Rakentamisen luottamus koheni jonkin verran, mutta luottamusindikaattori jäi yhä matalalle. Palvelut Palvelujen luottamusindikaattorissa ei tapahtunut juuri muutoksia. Suhdannekuva on heikko ja myynnin kasvusta ennustetaan hidasta. Vähittäiskauppa Vähittäiskaupan luottamusindikaattori oli toukokuussa ennallaan matalalla tasolla. Myyntiodotukset ovat edelleen hyvin
 • EK suhdannebarometri 05/2014 8.5.2014 - Näkymissä pientä elpymistä – selkeää suhdannenousua saadaan yhä odottaa. EK:n tuore Suhdannebarometri kertoo, että teollisuustuotanto pysyisi lähikuukausien aikana nykyisellään tai kasvaisi vain aavistuksen. Heikosti kehittynyt palvelujen myynti kääntyisi varovaiseen nousuun. Henkilöstön määrä olisi sen sijaan vielä pienessä laskussa kaikilla päätoimialoilla. Tällä hetkellä suhdannetilanne on kaikilla päätoimialoilla alle keskimääräisen. Tilauskanta on tavanomaista pienempi. Myös kapasiteettia on reilusti vapaana, vaikka käyttöasteet ovatkin
 • EK suhdannebarometri 05/2014 8.5.2014 - EK:n tuore Suhdannebarometri kertoo, että teollisuustuotanto pysyisi lähikuukausien aikana nykyisellään tai kasvaisi vain aavistuksen. Heikosti kehittynyt palvelujen myynti kääntyisi varovaiseen nousuun. Henkilöstön määrä olisi sen sijaan vielä pienessä laskussa kaikilla päätoimialoilla.
 • EK luottamusindikaattori: Suhdannetilanteen yleiskuva pysynyt melko vaisuna 28.4.2014 - Luottamusindikaattorit lähes muuttumattomina.Suhdannetilanteen yleiskuva pysynyt melko vaisuna TeollisuusTeollisuuden luottamusindikaattori pysyi ennallaan. Tuotanto kasvaisi hieman, mutta tilauskanta on toipumisestaan huolimatta vielä matalalla. RakentaminenRakentamisen luottamus pysyi lähes maaliskuun lukemissa. Tilauskanta on varsin niukka ja henkilöstöodotukset varovaisia. PalvelutPalvelujen luottamusindikaattori oli edelleen alle pitkäaikaisen keskiarvonsa. Myynnin enteillään kuitenkin kasvavan vähän. VähittäiskauppaVähittäiskaupan luottamusindikaattori koheni muutamalla pisteellä alkuvuoden matalalta lähtötasolta. Myyntiodotukset ovat kuitenkin varsin vaatimattomat. Lähde:
 • Luottamusindikaattoreissa pientä nousua helmikuussa 27.2.2014 - Elinkeinoelämän luottamusindikaattorit paranivat hivenen helmikuussa. Ilmassa on toiveikkuutta, mutta talouden suurta käännettä joudutaan vielä odottamaan. Luottamus on edelleen kaikilla toimialoilla alle keskimääräisen.. Suomen teollisuuden luottamus parani hieman helmikuussa, vaikka suhdannetilannetta kuvataankin vielä selvästi keskimääräistä heikommaksi. Tuotannon loivan kasvun ennustetaan kuitenkin jatkuvan. Tuotantokapasiteetin käyttöaste on parantunut myös hieman. Helmikuussa 60 prosentilla vastaajista oli kapasiteetti kokonaan hyödynnettynä. Suomen teollisuusyritysten luottamus oli tammikuisten
 • Luottamusindikaattorit laskussa tammikuussa 27.1.2014 - Elinkeinoelämän eri toimialojen luottamusindikaattorit kääntyivät laskuun tammikuussa. Sekä teollisuuden, palveluiden että vähittäiskaupan indikaattorit heikkenivät hieman, kun taas rakentamisen suhdanneodotukset notkahtivat selkeämmin. Teollisuuden luottamusindikaattori laski joulukuun saldoluvusta -9 tammikuun saldolukuun -12. Tuotanto-odotukset ovat kuitenkin varovaisen myönteiset, ja tuotannon odotetaan kasvavan aavistuksen lähikuukausina. Sen sijaan tilauskanta on tuntuvasti alle keskimääräisen. Valmiiden tuotteiden varastot ovat suurentuneet hieman, ja niiden taso on vähän yli
 • Suhdannekuva pysyi joulukuussa yhä vaisuna 31.12.2013 - Suhdannekuva pysyi joulukuussa yhä vaisuna Teollisuuden luottamusindikaattori pysyi joulukuussa ennallaan. Indikaattorin tuorein saldoluku on -9, joka on sama kuin marraskuussa tehdyssä tiedustelussa. Indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on +2.  Rakentamisen luottamus vahvistui vähän joulukuussa, mutta se jäi silti alle keskimääräisen. Indikaattori jäi kuitenkin pitkäaikaisen keskiarvon alapuolelle -17 pisteeseen (marraskuussa -28). Pitkän aikavälin keskiarvo on -7. Palvelujen luottamusindikaattori koheni hieman joulukuussa. Indikaattorin
 • Teollisuuden luottamus parani, rakentamisen ja palveluiden suhdanteet laskussa 27.11.2013 - Teollisuuden luottamus vahvistui lievästi marraskuussa. Tuotanto-odotukset kohentuivat marraskuussa, mutta nousuodotukset ovat edelleen vaimeita. Tilaustilanne heikkeni marraskuussa tavanomaista alhaisemmalle tasolle. Suomen teollisuusyritysten luottamus oli lokakuussa selvästi EU:n keskiarvoa alempana. Rakentamisen luottamus heikkeni marraskuussa lokakuisen nousun jälkeen. Tilaukset vähenivät selvästi tavanomaista alemmalle tasolle, ja henkilöodotukset ovat laskussa. Työvoiman ennakoidaan vähenevän jonkin verran talven aikana. Suomen rakennusyritysten luottamusindikaattori oli lokakuussa vähän EU-maiden keskiarvoa
 • Yritysten luottamus vahvistui lievästi lokakuussa 28.10.2013 - Teollisuuden luottamusindikaattori koheni hieman EK:n lokakuussa 2013 tekemässä tiedustelussa. Indikaattorin viimeisin saldoluku on -9, kun syyskuussa tehdyssä tiedustelussa saldoluku oli -12. Pitkän aikavälin keskiarvo on +2. Yritysten lähikausien tuotanto-odotukset paranivat hieman lokakuussa, mutta tuotantolisäys jäänee loppuvuoden aikana vähäiseksi. Suomen teollisuuden luottamus on syyskuussa tehdyn tiedustelun mukaan EU:n heikompien joukossa, sillä ainoastaan Luxemburgissa tilanne on huonompi. Rakentamisen luottamus elpyi lokakuussa syyskuun
 • Elinkeinoelämän luottamusindikaattorit edelleen painuksissa 27.9.2013 - Teollisuuden luottamisindikaattori oli syyskuussa selvästi pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella. Tuotannon ennustetaan pysyvän lähikaudet nykytasolla. Tilauskanta on niukka, ja se laski syyskuussa entistäkin matalammalle. Valmiiden tuotteiden varastot pysyivät hieman keskimääräistä suurempina. Suomen teollisuuden luottamus on elokuussa mitattujen tietojen mukaan merkittävästi EU-maiden keskiarvoa heikompi. Rakentamisen luottamus oli syyskuussa matalalla. Tilauskanta on alle normaalin ja henkilöstön ennustetaan supistuvan. Suomen rakennusyritysten luottamus oli elokuussa mitattujen
 • EK: Luottamusindikaattorit 27.8.2013 – Elinkeinoelämän luottamusindikaattorit laskussa 27.8.2013 - Kaikkien toimialojen luottamus heikkeni elokuussa Elinkeinoelämän suhdannekehitys on ollut loppukesällä varsin heikkoa, kuten EK:n vajaa kuukausi sitten julkaisema Suhdannebarometri jo enteili. Luottamusindikaattorit laskivat elokuussa kaikilla toimialoilla, ja suhdannetilannetta kuvataan keskimääräistä synkemmäksi. Teollisuuden luottamus laski elokuussa selvästi. Valmistuotevarastot kasvoivat, tilauskanta supistui ja tuotanto-odotukset pysyivät edelleen varovaisina. Elokuun luottamusindikaattorin saldoluku on -12, kun heinäkuun tarkistettu lukema oli -8. Indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo
 • Yritysten luottamus talouteen on edelleen alamaissa 29.7.2013 - Elinkeinoelämän luottamusindikaattorit pysyivät heinäkuussa lähes ennallaan, ja vaisu suhdannekuva on jatkunut. Kaikkien toimialojen luottamus on uusimpien tulosten mukaan pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella. Teollisuuden luottamus on pitkän aikavälin keskiarvon alapuolella. Tilauskanta on alle keskimääräisen ja tuotannon odotetaan pysyvän lähes ennallaan. Varastot kasvoivat aavistuksen heinäkuussa. Heinäkuun saldoluku on -7, kun kesäkuun tarkistettu saldoluku oli -6. Indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on +2. Rakentamisen luottamus
 • Elinkeinoelämän suhdannekuva jatkui vaisuna 27.5.2013 - Suomen elinkeinoelämän suhdannekuva jatkui toukokuussakin vaisuna. Kaikkien toimialojen luottamusindikaattorit ovat pitkäaikaisen keskiarvonsa alapuolella. Myönteistä on teollisuuden tuotanto-odotusten pieni parannus: teollisuusyritykset arvioivat tuotantonsa kasvavan lähikuukausina loivasti. Teollisuuden toukokuun luottamusindikaattorilukema on -5, kun huhtikuun tarkistettu tulos oli -6. Indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on +2. Rakentamisen luottamusindikaattori painui selvästi keskiarvoa alemmas. Tilauskanta on niukka ja henkilöstön arvioidaan vähenevän. Luottamusindikaattorin uusin saldoluku on -33,
 • Elinkeinoelämän luottamus talouteen edelleen alamaissa 29.4.2013 - ”Elinkeinoelämän luottamusindikaattorit pysyivät huhtikuussakin alhaalla. Kaikilla toimialoilla luottamus oli pitkäaikaista keskiarvoa heikompaa”, luonnehtii Elinkeinoelämän keskusliiton johtava ekonomisti Penna Urrila suhdannetilannetta.Teollisuuden luottamus elpyi aavistuksen maaliskuuhun verrattuna, kun varastot supistuivat. Heikosta suhdannekuvasta kertoo kuitenkin matala kapasiteetin käyttöaste ja niukka tilauskanta. Luottamus on yhä selvästi alle keskimääräisen. Huhtikuun luottamusindikaattorin lukema on -7, kun maaliskuun tarkistettu luku oli -10. Indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on
 • Luottamusindikaattorit alhaalla maaliskuussakin 27.3.2013 - Teollisuuden luottamusindikaattori pysyi maaliskuussa ennallaan. Luottamus on yhä keskimääräistä heikompaa. Tuotannon arvioidaan silti kasvavan hieman. Maaliskuun saldoluku on -9, kun helmikuun tarkistettu lukema oli myös -9. Indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on +3. Rakentamisen luottamus elpyi maaliskuussa vähän, mutta luottamusindikaattori pysyi yhä matalalla tasolla. Luottamusindikaattorin uusin saldoluku on -22, kun helmikuun tarkistettu lukema oli -27. Indikaattori on selvästi pitkäaikaisen keskiarvonsa (-6)
 • EK: Yritysten luottamus talouteen alamäessä 27.9.2011 - Teollisuuden luottamus pysyi syyskuussa varsin vaisulla tasolla, koska tilauskanta jatkoi laskua ja varastot olivat nousussa. Tuotannon arvioidaan kuitenkin kasvavan hieman seuraavalla kolmen kuukauden jaksolla. Rakentamisen luottamusindikaattori laski syyskuussa pitkäaikaisen keskiarvon alapuolelle. Lasku johtui heikkenevistä henkilöstöodotuksista. Palvelualojen luottamus heikkeni, mutta jäi vielä hieman pitkäaikaisen keskiarvon yläpuolelle. Suhdanteiden paraneminen on päättynyt, mutta myynnin ennustetaan kasvavan lähikuukaudet. Vähittäiskaupan luottamusindikaattori toipui aavistuksen edelliskuun pudotuksesta.
 • EK: Teollisuuden luottamus heikentyi – rakentamisen, palveluiden ja myynnin luottamus hyvä 29.8.2011 - Vaimentuneet tuotanto-odotukset ennakoivat tuotannon kasvun olevan päättymässä. Tilaustilanne on heikentynyt, mutta valmiiden tuotteiden varastot ovat pysyneet ennallaan. Suomen teollisuuden suhdannekuva on uusimpien, heinäkuussa kerättyjen vertailutietojen mukaan selvästi EU-maiden keskiarvoa tummempi. Rakentamisen luottamusindikaattori pysyi elokuussa lähes ennallaan. Indikaattorion lähellä pitkän aikavälin keskiarvoa.Rakentamisen suhdannetilanne pysyi lähes ennallaan elokuussa. Suomalaisten rakennusyritysten suhdannetilanne on EU-maiden keskiarvoa parempi. Palvelualojen luottamus oli elokuussa keskimääräistä vahvempi. Myyntimäärät
 • EK: Teollisuuden ja rakentamisen luottamus notkahti, palvelut ja vähittäiskauppa korkealla 27.7.2011 - Teollisuuden luottamus pieneni jonkin verran heinäkuussa, koska tuotannon kasvun ennustetaan hidastuvan. Myös tilauskanta laski. Rakentamisen luottamusindikaattori laski heinäkuussa, vaikka pysyikin pitkäaikaisen keskiarvon yläpuolella. Lasku johtui aiempaa varovaisemmista henkilöstöodotuksista. Palvelualojen ja vähittäiskaupan luottamusindikaaattorit pysyivät korkealla. Myynti on jatkanut kasvua ja myyntiodotukset ovat suotuisat. Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto 27.7.2011, lue tiedote.  
 • EK: Suhdanteet pysyivät ennallaan toukokuussa 27.5.2011 - – Tuotanto-odotukset ovat myönteiset, ja kesäkuukausille odotetaan yleisesti tuotannon kasvua. Tilauskirjat ovat lähellä normaalitasoaan. Valmiiden tuotteiden varastot pysyivät ennallaan eli vähän normaalia korkeampina, sanoo EK:n johtava ekonomisti Penna Urrila. Rakentamisen luottamusindikaattori on elpynyt hiljalleen. Tilauksien arvioitiin laskeneen toukokuussa vähän normaalin tason alapuolelle. Henkilöstön määrää koskevat odotukset sen sijaan nousivat keskiarvolukujen yläpuolelle. Yksityisten palvelujen luottamus oli toukokuussa vahva. Myyntimäärät lisääntyivät kevään
 • EK: Luottamusindikaattoreissa vain pientä väreilyä 27.4.2011 - Valmistuotevarastojen kasvu painoi huhtikuussa hieman teollisuuden luottamusindikaattoria. Huhtikuun saldoluku on +7, kun indikaattori oli maaliskuussa kohonnut tasolle +11. Pitkän aikavälin keskiarvo on +3, joten pienestä laskustaan huolimatta teollisuuden luottamus on vähän keskimääräistä vahvempaa. Luottamusindikaattorit kuvaavat suhdannetilannetta kyselyhetkellä. Tuotanto-odotukset olivat huhtikuussa yhä varsin myönteiset, ja kasvun ennustetaan jatkuvan loppukeväällä ja alkukesällä. Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto 27.4.2011, lue koko tiedote
 • Teollisuuden suhdannekuva vahvistui maaliskuussa 28.3.2011 - Teollisuuden luottamusindikaattori kohosi selvästi maaliskuussa, kun valmistuotevarastot kääntyivät laskuun. Sen sijaan muiden toimialojen suhdannekuvassa ei tapahtunut muutoksia. – Tuotanto-odotukset olivat maaliskuun tiedustelussa melko hyvät, ja tuotannon arvioidaan kasvavan kevään aikana. Tilauskanta vahvistui aavistuksen, ja sen tason kuvataan lähestyvän normaalia, sanoo johtava ekonomisti Penna Urrila EK:sta. Lähde: EK 28.3.2011, lue koko tiedote
 • Joulukuun luottamusindikaattorit melko vahvoja 27.12.2010 - Teollisuuden luottamus pysyi kohtalaisen hyvissä lukemissa. Tuotannon ennakoidaan kasvavan, vaikka tilauskanta on edelleen melko niukka. Suomen tilanne on hieman Euroopan keskimääräistä parempi. Rakentamisen luottamusindikaattori parani pitkän aikavälin keskimääräiseen. Tilauskanta ei vielä ole elpynyt kriisiä edeltävälle tasolle, mutta työvoiman ennustetaan hieman kasvavan. Palvelualojen luottamus on pysynyt yleisesti varsin vahvana. Myynnin kasvun odotetaan jatkuvan ensi vuoden alussa. Vähittäiskaupan luottamusindikaattori nousi joulukuussa korkealle
 • EK: luottamusindikaattorit melko vakaina 29.11.2010 - Palvelujen ja kaupan luottamus pysyttelivät korkealla tasolla. Teollisuuden luottamus aleni pari pykälää, rakentamisen pysytteli ennallaan. Teollisuuden luottamusindikaattori laski parilla pisteellä marraskuussa, mutta luottamus on silti hieman keskimääräistä vahvempaa. Tuotanto-odotukset pysyivät marraskuussa edelleen melko hyvinä, ja tuotantomäärien arvioidaan jatkavan melko tasaista kasvua lähikuukaudet. – Sen sijaan tilauskannan arvioidaan hieman heikentyneen edelliskuusta. Tilauksia on tällä hetkellä vähän keskimääräistä niukemmin, sanoo EK:n vastaava
 • Suhdannekuvassa vain pieniä muutoksia elokuussa 27.8.2010 - Teollisuuden, rakentamisen ja palvelujen luottamusindikaattorit ovat elokuussa lähellä pitkäaikaista keskiarvoaan. Vähittäiskaupan luottamus notkahti, mutta on selvästi pitkäaikaista keskiarvoaan korkeammalla. Rakentamisen luottamusindikaattori laski hieman elokuussa. Indikaattorin elokuun saldoluku on -25, kun edelliskuun taso oli -20. Luottamusindikaattorin pitkäaikainen keskiarvo on -5. Tiedusteluun vastanneiden rakentajien tilauskanta pysyi edelleen tavanomaista matalampana. Myös henkilöstöodotukset syksylle ovat varovaiset. Henkilöstön määrän ennustetaan hieman laskevan lähikuukausina Palveluyritysten luottamus
 • EK: Teollisuustuotanto putoaa yhä 27.11.2009 - Teollisuuden luottamusindikaattori heikkeni hieman marraskuussa, kun varastot kääntyivät uudelleen kasvuun. Luottamusindikaattori on selvästi pitkäaikaisen keskiarvonsa alapuolella. Luottamusindikaattorin saldoluku oli marraskuussa -19 (lokakuussa -15). Indikaattorin pitkäaikainen keskiarvo on +2. Luottamusindikaattorit kuvaavat suhdannetilannetta kyselyhetkellä. – Yritykset arvioivat tilauskantansa vahvistuneen hieman marraskuussa. Vaikka tilanne on kohentunut syksyn kuluessa, tilauskannan taso on edelleen huomattavan matala. Lähikuukausien aikana tuotannon odotetaan yhä laskevan loivasti, sanoo vastaava
 • Luottamusindikaattorit alamaissa: Pikaista paranemista ei näköpiirissä 29.6.2009 - EK julkaisee kuukausittain luottamusindikaattoreita, jotka kertovat teollisuuden, rakentamisen ja palveluiden ajankohtaisesta suhdannetilanteesta. Samanlaisia luottamusindikaattoreita julkaistaan kaikista EU-maista. Teollisuuden suhdannetilanne on heikko. Tilauskirjat ovat normaalia ohuemmat, ja valmiiden tuotteiden varastot ovat tavallista täydemmät. Tuotannon ennakoidaan edelleen supistuvan kesän aikana. Rakentamisen luottamus aleni kesäkuussa. Tilaustilanne on selvästi tavanomaista heikompi, ja henkilökunnan määrän ennakoidaan vähenevän kesän aikana. Palvelujen luottamus kohentui aavistuksen verran kesäkuussa.
 • EK: Palvelualojen luottamus heikkeni vielä lisää 27.4.2009 - Luottamusindikaattorit on kerätty ja analysoitu Elinkeinoelämän keskusliitossa. Tiedustelu on kohdistettu EK:n jäsenyritysten johtajille ja se on osa EU:n komission harmonisoitua tiedustelujärjestelmää. Muista toimialoista poiketen palveluyritysten luottamusindikaattori laski entisestään huhtikuussa. Indikaattori painui jo -34 pisteeseen, kun maaliskuun tarkistettu saldoluku oli -30. Tämänhetkinen taso on kyselyn historian heikoin. Luottamusindikaattorin pitkäaikainen keskiarvo on +18. Palveluyritysten myynti väheni alkuvuoteen nähden, ja myyntiodotukset ovat yhä
 • Lokakuussa myös palvelujen suhdannekuva heikkeni alle normaalin 27.10.2008 - Luottamusindikaattorit jatkoivat laskuaan lokakuussa. Teollisuuden luottamusindikaattori heikkeni parilla pisteellä. Lasku johtui ennen kaikkea tilauskannan supistumisesta. Tuotannon ei odoteta kasvavan loppuvuonna, ja kapasiteettia on aiempaa enemmän vapaana. Sen sijaan valmistuotevarastojen taso pysyi vakaana. Teollisuuden luottamusindikaattori on tällä hetkellä selvästi pitkäaikaisen keskiarvon alapuoelella. Lokakuun saldoluku on -14, kun syyskuun tarkistettu lukema oli -12. Teollisuuden luottamusindikaattori on heikentynyt selvästi lähes koko EU-alueella. Uusimpien, syyskuussa

Takaisin sivun alkuun

Jätä kommenttisi

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s