Avainsana-arkisto: vuokratyö

Jo 35 % työskentelee epätyypillisissä työsuhteissa… ja kasvu jatkuu

Ajatushautomo Sitra on tehnyt tuoreita havaintoja suomalaisen työelämän muutoksista.

”Tulokset viittaavat siihen, että työn tekemisen ja -teettämisen muodot ovat muuttuneet selvästi vuosikymmenessä”, Sitran teemajohtaja Timo Lindholm ynnäsi Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran keräämiä havaintoja muutospaineista, joita suomalaisin työpaikkoihin ja koko elinkeinorakenteeseen parhaillaan kohdistuu.

Työsuhteisista on jo yli kolmannes eli Sitran tuoreen arvion mukaan 35 prosenttia erilaisissa epätyypillisissä työsuhteissa.

”800 000 suomalaista”, arvioi Lindholm epätyypillisissä työsuhteissa työskentelevien määräksi. Näin jatkuvaa kokoaikaista työtä tekee Suomessa noin 1,5 miljoonaa henkilöä.

Sitra kertoi keskiviikkona Taloustoimittajat ry:n tilaisuudessa tutkimuksistaan ja roolistaan suomalaisen työelämän ja talouden uudistamisessa.

Epätyypillisiksi työsuhteiksi Sitra laskee osa-aikaiset, yksinyrittäjät, tarvittaessa töihin tulevat tuntityöläiset, henkilövuokrayhtiöiden vuokra- ja keikkatyöntekijät ja määräaikaiset.

”Uusista työllistymisistä enemmistö on tämän tyyppisiä työsuhteita”, arvioi Sitran Työelämän taitekohdat -projektia vetävä Mikko Hyttinen.

Osa-aikatyötä tekee Sitran arvion mukaan 300 000. Yksinyrittäjiä Suomessa on 50 000. Määräaikaisten työntekijöiden määrä on pysynyt suhteellisen vakaana viimeiset kymmenen vuotta, 320 000–330 000.

Uusi työ on monimuotoista, yrittäjämäistä, joustavaa, liikkuvaa ja verkottuvaa.

Digitalisaatio jyrää

Sitra nostaa Työelämän taitekohdat -avainalueen keskeiseksi teemaksi työelämän toimintamallien uudistamisen talouden ja työmarkkinoiden haasteisiin ja tulevaisuuteen paremmin sopiviksi. Sitran uusi avainalue on startannut vasta parisen viikkoa sitten.

Toimintaympäristöä on viime vuodet muuttanut myös digitalisaatio, joka on hävittänyt osaltaan keskituloisia töitä ja ammatteja.

Työelämän muuttuessa tarvitaan Sitran Hyttisen mukaan myös uusia työelämävalmiuksia. Yrittäjyys, kielitaito ja digitalisaation edellyttämät taidot ovat esimerkkejä uusista valmiuksista.

Automaatio, tietotekniikka, kilpailu ja globaalisuus vaikuttavat nekin työpaikkojen määrään Suomessa.

Työmarkkinoiden kahtiajako uhkaa edelleen kärjistyä: huippuosaajien asema paranee ja muiden heikkenee. Korkeimman lisäarvon ja parhaiten palkattuja töitä ovat tutkimukseen, johtamiseen ja elämyksiin liittyvät työt.

Teknologinen kehitys hävitti ensimmäiseksi erilaiset aputyöt. Silti vähän rutiinia sisältävä fyysinen palvelutyö tulee arvioiden mukaan kasvamaan väestön ikääntyessä. Tämä työ on ammattitaitoa vaativaa, henkilökohtaista ja paikallista työtä.

Lähde: Talouselämä

Akateemiset eivät nirsoile vuokratöissä – ”Kyllä siellä on maisteriakin”

Taantuma on kouraissut myös vuokratyömarkkinoita. Asiantuntijoiden mukaan korkeakoulutetut ovat valmiita tinkimään palkkavaatimuksistaan ja työ kuin työ kelpaa jo monille.

Talouden nousut ja laskut näkyvät vuokratyömarkkinoilla aikaisemmin kuin muualla, Opteam-henkilöstöpalveluyyrityksen toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen sanoo. Kun talous piristyy, vakituisia ei uskalleta palkata heti, mikä lisää vuokratyön kysyntää. Huonoina aikoina vuokratyöläiset saavat usein lähteä ensimmäisinä.

Vuokratyön kysyntä onkin yksi tapa ennakoida talouden liikkeitä. Äkillistä käännettä parempaan ei tämän mittarin mukaan ole näköpiirissä.

– Tämä vuosi vaikuttaisi olevan maltillista kiinnikuromista. Viime vuonna vuokratyön osuus notkahti peräti kymmenen prosenttia, mikä enteili tämän vuoden vaisua talouskehitystä, Henkilöstöpalveluyritysten liiton toimitusjohtaja Merru Tuliara sanoo.

Vuokratyön kysyntä vaihtelee aloittain. Yksityisellä puolella ulkoistetaan logistiikkaa, ja julkisella puolella kaupungit kyselevät enenevässä määrin vuokratyöntekijöitä eri tehtäviin päivähoidosta koulujen keittiöihin. SOL Henkilöstöpalveluiden toimitusjohtaja Niilo Kemppe löytää vaikeuksissakin painivan alan helposti.

– Teollisuus on kyllä nyt pinteessä.

”Kyllä siellä on maisteriakin”

Korkeakoulutettujen heikentyneet työllisyysnäkymät ovat näkyneet vuokratyömarkkinoilla. Moni on valmis ottamaan vastaan työtä kuin työtä.

– Kyllä siellä on maisteriakin. Ihmiset haluavat päästä työn syrjään kiinni, Kemppe sanoo.

Myös korvauksista ollaan valmiita tinkimään: koulutettujen palkkapyynnöt ovat Henkilöstöpalveluyritysten liiton Tuliaran mukaan laskeneet selvästi. Kaikki eivät ole kuitenkaan valmiita joustamaan toiveistaan.

– Ei esimerkiksi vaivauduta edes tulemaan paikalle rekrytointitapahtumiin kuulemaan, mitä siellä on tarjolla. Miten voi tietää, ettei löydä halutunlaista työtä, jos ei edes tiedä mitä on tarjolla, Tuliara pohtii.

Opteamin Vanhala-Harmasen mukaan Suomessa on mahdollista arvioida, kannattaako mennä töihin vai ei.

– Tämän ei ole tarkoitus syyllistää, sillä aika harva kuitenkin rakastaa työtään niin paljon, että on siitä valmis vähän maksamaankin.

Vanhala-Harmanen pitää palkan ja työttömyysturvan välisen eron puntarointia kuitenkin lyhytnäköisenä, sillä työllistymisen todennäköisyys laskee aika radikaalisti kolmen kuukaudenkin työttömyyden jälkeen. Tuliaran mukaan työntekoon pitäisi kannustaa erityisesti laskusuhdanteessa.

– Yhteiskunta on aika kapeilla hartioilla, jos vain osa tekee töitä. Kyllä kaikki kynnelle kykenevät pitäisi saada mukaan.

Etenkin vastavalmistuneet hakevat paljon vuokratöitä. Syitä kannattaa Vanhala-Harmasen mukaan etsiä ainakin teknologisesta kehityksestä.

– Digitalisoituminen vie tarvetta avustavilta töiltä. Sellaiset harjoittelupaikat ovat hävinneet, joissa pääsee seuraamaan läheltä ammattilaisten työtä. Johtajat kirjoittavat sähköpostinsa ja kirjeensä nykyään itse.

Vanhala-Harmanen on nähnyt, kuinka moniin paikkoihin haetaan osaajia, mutta hakijoilla ei ole työkokemusta. Hänen mukaansa tarvitaan laajempaa keskustelua siitä, mikä on oikea lähtötaso ihmiselle, joka tulee suoraan koulunpenkiltä.

– Olemme korkean osaamisen maa. Jotta ihmisestä tulee osaaja, niin jostainhan se on lähdettävä.

Vuokratyö on tullut jäädäkseen

Vuokratyö yleistyy pitkällä aikavälillä, alan toimijat arvioivat. Ongelmaksi voi nousta työtuntien niukkuus, vaikkei esimerkiksi hiljattain uutisoidussa 26 vuoden osa-aikaisuudessa ollutkaan kyse suoranaisesti vuokratyöstä. Vanhala-Harmasen mukaan työ pirstaloituu ja tulevaisuudessa työ tehdään useammalle asiakkaalle ja useammassa toimipisteessä.

– Tätähän me teemme, keräämme erilaisia hajallaan olevia työtilaisuuksia ja pyrimme tarjoamaan kokonaisuuksia työntekijöille.

Eri paikoista haettava elanto huolestuttaa monia, mutta Opteamin toimitusjohtajan mukaan joustavuus saa myös jatkamaan vuokratöissä.

– Olen kuullut sellaistakin, että työntekijöillemme on tarjottu vakituista työtä asiakasyrityksestämme, mutta he eivät ole halunneet ottaa sitä vastaan. Jos työ on yksitoikkoista, toimipisteiden ja työyhteisöjen vaihtelu voi olla se kiva juttu.

Lähde: Taloussanomat

Loppu nollatuntisopimuksille kansalaisaloitteella

Metallin nuoret nostavat kansanliikettä vakiduunin puolesta.

Metalliliiton nuoret kampanjoivat kansalaisaloitteella maahan lakia, joka kieltää ns. nollatuntisopimukset. Operaatio vakiduuni on jo käynnistynyt ja nimien keruu kansalaisaloitteen taakse alkaa tammikuun puolivälissä.

Nollatuntisopimuksilla tarkoitetaan työsopimuksia, joilla työntekijä sitoutuu olemaan työnantajan käytettävissä tarvittaessa. Työnantaja sitoutuu tarjoamaan työtä nollasta täysiin tunteihin viikossa.

Nollatuntisopimukset ovat yksi pätkätöiden ja epätyypillisten työsuhteiden muoto.

Metalliliiton nuorisotoimitsijan Jussi-Pekka Ahosen mukaan pätkätyöt ja nollasopimukset koettiin metallin nuorten kyselyssä ylivoimaisesti eniten rassaavaksi ongelmaksi, johon liiton tulee puuttua.

– Kyse ei ole pelkästään eikä ehkä pääasiallisesti metallialan ongelmasta. Nollasopimukset ja muut pätkätyön ongelmat ovat erittäin yleisiä esimerkiksi kaupan alalla, Ahonen sanoo.

Hänen mukaansa nolla-sopimukset, osa-aikaisuudet, vuokratyö ja muut pätkätyön muodot ovat Ahosen mukaan yleistymässä kaikilla aloilla.

Ahonen näkee Operaatio vakiduunin koko ay-liikettä yhdistäväksi kampanjaksi.

Nimienkeruu käyntiin tammikuussa

Operaatio vakiduuni käynnistyi lokakuussa Tampereen keskustorilla järjestetyllä tilaisuudella. Meneillään on lämmittelyvaihe, jossa haetaan yhteistyökumppaneita ammattiliitoista ja kansalaisjärjestöistä.

Kampanjan kuuma vaihe käynnistyy tammikuun 15. Tavoitteena on kerätä kansalaisaloitteeseen vähintään 50 000 nimeä seuraavan puolen vuoden kuluessa. Se varmistaa aloitteen pääsyn eduskunnan käsittelyyn.

Nimenkeruun yhteydessä järjestetään tapahtumia turuilla ja toreilla. Niissä suuri yleisö saa asiaan tuntumaa ja pääsee osallistumaan kampanjaan. Nimiä kerätään myös internetissä.

Vähimäistyöaika vuoratyöhön

Kansalaisaloitteella on kaksi kärkeä. Ensinnäkin nollatuntisopimukset halutaan kieltää kokonaan.

Aivan täyskieltoa ei Ahosen mukaan kuitenkaan haeta. Nollatuntisopimuksia voisi tehdä jatkossakin perustellusta syistä, jotka lähtevät työntekijän tarpeista.

– Esimerkiksi opiskelu tai lastenhoito voisi antaa vapaat kädet järjestellä viikkotyöaikaa vaikka nollatuntipohjalta. Emme halua kieltää opiskelijoilta tätä mahdollisuutta.

Toinen vaatimus on, että vuokratyöhön ja osa-aikatyöhön on saatava 18 tunnin vähimmäistyöaika. Se oikeuttaa pääsemään ansiosidonnaisen työttömyyskorvauksen piiriin.

Lähde: Kansan Uutiset

Vuokratyö teki yllättävän ohituksen – ”Nopea keino”

Vuokratyöntekijät ovat ohittaneet työtyytyväisyydessä muut palkansaajat, kertoo Henkilöstöpalveluyritysten Liiton eli alan itsensä teettämä tutkimus.

”Asteikoilla 1-5 vuokratyöntekijät antavat arvosanaksi 3,88, kun heiltä kysyttiin miten tyytyväisiä he ovat työnsä sisältöön. Ei vuokratyötä tekevien arvosana on 3,71. Olemme iloisia näin hyvästä tuloksesta. Tämä kertoo siitä, että vuokratöissä viihdytään paremmin kuin yleisesti ajatellaan”, HPL:n toimitusjohtaja Merru Tuliara sanoo.

Vuokratyöntekijät kokevat, että työn päämäärät ja tavoitteet ovat selkeitä ja että työkaverit arvostavat heidän tekemäänsä työtä. Vuokratyössä myös jaksetaan hyvin.

Vuokratyötä myös suositellaan kaverille. ”86 prosenttia vuokratyöntekijöistä suosittelisi vuokratyötä kavereilleen”, Tuliara sanoo.

Vuokratyö on nopea keino työllistyä. Viikon sisällä työtä sai 45 prosenttia vastaajista, keskimäärin työtä saatiin 12 päivässä.

Vuoden 2014 Vuokratyöntekijätutkimus on kuudes valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus. Tutkimukseen vastasi 5552 vuokratyöntekijää. Tutkimuksen toteutti Promenade Research Oy.

Lähde: Talouselämä

Vuokratyömessuilla tarjolla yli 2000 työpaikkaa

Auktorisoidut henkilöstövuokrausyritykset tempaisevat työttömyyden nujertamiseksi. Yritykset tarjoavat yli 2 000 avointa työpaikkaa eri puolilta Suomea. Työpaikat ovat tarjolla Turun vuokratyömessuilla kauppakeskus Hansassa tiistaina 30. syyskuuta kello 10–18.

– Tempauksen tarkoituksena on saattaa yhteen työtä hakeva ihminen ja työntekijää etsivä yritys. Vaikka Suomessa työttömyys on kasvussa, tietyillä aloilla on vaikea löytää työvoimaa eli työntekijä ja työnantaja eivät kohtaa, Henkilöstöpalveluyritysten Liiton toimitusjohtaja Merru Tuliara sanoo.

VMP Group Oy:n hallintojohtaja Ilpo Toivonen kertoo, että pulaa on metallialan osaajista, ravintola-alan keikkatyöntekijöistä ja talven häämöttäessä rengasasentajista.

–  Toivomme, että työntekijät tulevat rohkeasti hakemaan töitä kauttamme, Toivonen sanoo.

Millainen on onnistunut työhaastattelu, entä miten työnhaku kannattaa käynnistää yt-neuvottelujen jälkeen ja mitä tarkoittaa sähköinen työnhaku? Vuokratyömessujen tietoiskuissa vastataan muun muassa näihin kysymyksiin.

Vuokratyömessuilla auktorisoidut henkilöstövuokrausyritykset lupaavat tarjota vain ”reiluja vuokratöitä”.

– Vuokratyömessuilla haluamme kertoa, että vuokratyö ei ole enää peikko, jota pitäisi pelätä. Vuokratyö on ihan samanlaista työtä kuin muukin työ. Auktorisoidut henkilöstövuokrausyritykset ovat sitoutuneet noudattamaan reiluja pelisääntöjä, joten niihin voi luottaa, Tuliara sanoo.

Turun vuokratyömessut ovat osa vuokratyöviikkoja, jotka järjestetään Turun lisäksi Oulussa, Helsingissä ja Tampereella 30. syyskuuta alkaen 9. lokakuuta asti. Vuokratyöviikoilla järjestetään myös Reilusti kohti tulevaisuuden työelämää -seminaari Helsingissä.

Lähde: Aamuset

Taantuman aikana vähemmän vuokratöitä

Taantuman paine näkyy henkilöstöalalla, kertoo Henkilöstöpalveluyritysten liiton (HPL) toimitusjohtaja Merru Tuliara.

”Kun tällaisena aikana ei paljon rekrytoida, se on meidän bisneksestä pois. Henkilöstön vuokrausta puolestaan käytetään tilapäiseen tarpeeseen, ruuhkahuippuihin ja sijaisuuksiin. Ruuhkahuippuja ei nyt pahemmin ole, ja uusia tilauksia ei tule niin paljon kuin ennen.”

Töitä tehdään yrityksissä aiempaa enemmän omalla porukalla ja kun ajat ovat tiukat, sijaisuuksiakaan ei välttämättä täytetä.

Suhdannemuutokset huomataan Tuliaran mukaan ensimmäisenä henkilöstöpalvelualalla.

”Ensimmäisenä ryhdytään vähentämään vuokratyöntekijöistä ja me oikeastaan aina ensimmäisenä nähdään, kun talous lähtee laskemaan tai toisaalta nousemaan.”

Lähde: Kaleva 29.7.2013

Määräaikaisten työntekijöiden tiedonsaanti paranee

Hallitus esittää 1.11.2012 muutoksia tilaajavastuu- ja työsopimuslakeihin. Muutokset helpottavat määräaikaisen työntekijän mahdollisuuksia arvioida työsuhteensa perusteita. Lait tulisivat voimaan ensi vuoden alussa.

Työnantajan antamassa selvityksessä määräaikaisessa työsuhteessa olevalle työntekijälle olisi muutoksen jälkeen käytävä ilmi määräaikaisuuden peruste sekä määräaikaisen sopimuksen päättymisen ajankohta tai arvioitu ajankohta, jos se on sopimusta tehdessä tiedossa.

Vuokratyötä tekevän selvityksessä tulisi myös ilmetä tieto määräaikaisen sopimuksen taustalla olevasta käyttäjäyrityksen asiakassopimukseen perustuvan tilauksen syy sekä kesto tai arvioitu kesto. Tämä parantaa vuokratyöntekijän mahdollisuutta arvioida työsopimuksensa määräaikaisuuden perustetta sekä tulevaisuuden työllistymismahdollisuuksia.

Vuokratyön tilaajan olisi myös pyynnöstä ilmoitettava henkilöstön edustajalle vuokratyön käytön syy.

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, Tiedotteet 1.11.2012

Vuokratyöntekijöiden asemaan muutoksia

Hallitus ehdottaa vuokratyöntekijöiden asemaa parantavia muutoksia työsopimuslakiin ja lähetetyistä työntekijöistä annettuun lakiin. Lakimuutosten on tarkoitus parantaa vuokratyöntekijöiden yhdenvertaista kohtelua ja edistää yritysten tasavertaista kilpailua. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 5. joulukuuta 2011.

Työsopimuslain muutoksilla pyritään varmistamaan, että vuokratyöntekijät saavat samat työehdot eli työajan, palkan sekä työolot kuin vuokratyövoimaa käyttävän yrityksen varsinaiset työntekijät. Muutokset koskevat aloja, joilla ei ole työehtosopimusta.

Lisäksi vuokratyöntekijöitä käyttävällä yrityksellä on jatkossa velvollisuus tiedottaa myös vuokratyöntekijöille yrityksessä avoinna olevista työpaikoista samalla tavoin kuin se antaa niistä tietoa omille työntekijöilleen.

Yrityksen on myös tarjottava vuokratyöntekijöille mahdollisuus käyttää muita kuin työsuhde-etuihin kuuluvia palveluita ja järjestelyitä, joita se tarjoaa omille työntekijöilleen.

Lähetetyistä työntekijöistä annettuun lakiin tehtävien muutosten tarkoituksena on, että Suomeen lähetetyillä vuokratyöntekijöillä on samat työehdot kuin suomalaisilla vuokratyöntekijöillä.

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö 27.10.2011, lue koko tiedote