Avainsana-arkisto: työilmapiiri

Työelämän arvot ovat muuttuneet

Tutkimuksen mukaan tyytyväisyys työhön laskee.

Ennen työelämän arvoina tunnetut ahkeruus ja tunnollisuus ovat työntekijälle välineitä saavuttaa arvostusta ja asiantuntemusta. Näin luonnehtii työntekijöiden asennemuutosta Suomalaisen Työn Liiton tekemä tuore tutkimus, joka julkistettiin liiton seminaarissa keskiviikkona.

Työntekijät tavoittelevat työssään arvostusta, ammattimaisuutta ja asiantuntijuutta. Saavutetuilla ominaisuuksilla vahvistetaan omaa asemaa työyhteisössä ja työmarkkinoilla. Myös luovuus ja innostavuus syrjäyttävät perinteiset arvot etenkin alle 40-vuotiaiden naisten kohdalla.

– Työn arvomuutokset kertovat myös työn muutoksista, johtokunnan puheenjohtaja Anne Berner Suomalaisen Työn Liitosta kiteyttää.

Tutkimuksen mukaan yli 55-vuotiaista 45 prosenttia ei usko olevansa tyytyväinen työelämäänsä tulevaisuudessa. 19 prosenttia näkee työelämänsä myönteisemmässä valossa.

15-24-vuotiaista 39 prosenttia uskoo olevansa tyytymätön työelämäänsä, mutta 17 prosenttia suhtautuu työhönsä myönteisemmin. Tulos pätee muihinkin ikäluokkiin.

– Suomen on uudistettava työtä ennakkoluulottomasti ja rohkeasti. Uskomme, että työ luo merkitystä ja hyvinvointia kaikille, Berner toteaa.

Tehottomat palaverit sallittu

Tutkimukseen osallistuneiden mukaan yritykset eivät muutu avoimemmiksi, sosiaalinen kanssakäyminen vähenee eikä työntekijä pysty vaikuttamaan tuotekehitykseen nykyistä enempää.

– Nämä toimintatavat eivät tue työn arvomuutosta, tutkimusjohtaja Mikko Kesä tulkitsee.

Monikulttuurisuuden lisääntyminen ja organisaatioiden ylittävän yhteistyön asiantuntijoiden kesken uskotaan lisääntyvän. Niiden katsotaan muuttavan yritysten toimintatapaa.

Tutkimuksessa haastateltiin myös muutamia suomalaisia yrityksiä, joiden työkulttuuria Kesä avaa.

– Nopeassa kokeilukulttuurissa voidaan tehdä uusia kokeiluja mutta myös luopua niistä nopeasti, jos ne eivät toimi. ”Duunarikulttuuri” perustuu itseohjautuvuuteen, jolloin lähiesimiestyöskentelyä ei juuri ole, Kesä luettelee.

Työntekijän tietoisuus tavoitteista sekä vaikutusmahdollisuudet omaan työhönsä lisäävät tuottavuutta.

Eräässä yrityksessä sallitaan tehottomat palaverit. Tärkeintä on pitää yllä keskustelevaa ja neuvottelevaa kulttuuria.

– Haasteena tällaisessa yrityksessä nähdään päätösten epäselvyys ja vastuunpako, Kesä luonnehtii.

Lähde: Kansan Uutiset

Asiantuntija: Tuhannet jäävät vuosittain turhaan pois töistä

Vakuutusyhtiö Varman lääkäri uskoo, että oikeilla toimilla työkyvyttömyyseläkkeitä voitaisiin vähentää vuosittain jopa viitisen tuhatta.

Työeläkevakuutusyhtiö Varman ylilääkäri Jukka Kivekäs pitää hyvää työilmapiiriä ja sairauspoissaolojen vähenemistä asioina, jotka vähentävät työkyvyttömyyseläkkeiden riskiä yrityksessä kuin yrityksessä.

Kivekäs uskoo, että Suomessa on jopa tuhansia turhia työkyvyttömyyseläkkeitä. Nykyisellään niitä alkaa 20 000 joka vuosi. Kivekkään mukaan määrää voitaisiin leikata 15 000:een. Keinoina olisivat muun muassa työtehtävien sovittaminen työkyvyn mukaan sekä työterveyshuollon ja yritysten parempi yhteistyö.

Vakuutusyhtiö Varman teettämä selvitys yli sadan tuhannen työntekijän arviosta omasta voinnistaan todentaa saman kuin aiemmatkin tutkimukset: suomalaisten työkyky on yleisesti ottaen kohentunut. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet.

1980-luvulla työkyvyttömyyttä aiheuttivat laajasti sydän- ja verisuonitaudit. Nykyisin ihmiset tupakoivat vähemmän kuin aikaisemmin ja liikkuvatkin enemmän.

 

Lähde: Yle Uutiset, 27.3.2014