Avainsana-arkisto: Turun kaupunki

Turun työllisyystoimikunta esittää yhdistyksille ja yrityksille tukea työllistämiseen

Turun työllisyystoimikunta esittää liki puolta miljoonaa euroa viidelle yritykselle työllistämiseen. Rahoitusta esitetään perustettavalle Arbeetti Oy:lle uudenlaiseen tehostettuun tapaan työllistää erittäin pitkään työttömänä olleita, Passaa Palvelut Oy:lle pitkäaikaistyöttömien työllistämisen portaisiin, Psykologitiimi Päämäärä Oy:lle uuden valmennusmallin toteuttamiseen, Lounas-Suomen työllistäjille pitkäaikaistyöttömien aktivointiin ja työllistämiseen sekä IntoJobille yksityisille työnantajille työllistämiseen täsmävalmennuksen avulla.

Turun kaupunginvaltuusto myönsi talousarviossa miljoonan työttömyyden hoitamiseen. Kaupunginhallitus on aiemmin hyväksynyt käytettäväksi osan Turun Seudun TST ry:n tekstiilikierrätykseen ja osan nuorten kesätyöseteleihin. Työllisyystoimikunta päätti myös, että jatkovalmistellaan lisämäärärahaesitystä, jolla voidaan rahoittaa vielä muitakin yhdistysten ja yritysten työllistämishankkeita, jotka auttavat työllistymistä ja tuovat säästöä työmarkkinatuen kuntaosuuksiin.


Turun työllisyystoimikunta esittää yhdistyksille ja yrityksille tukea työllistämiseen
Aamuset


Työllisyystoimikunta: Viisi yritystä työllistämään
Turkulainen


Turku rahoittaa viiden yrityksen työllistämistä
Turun Sanomat


Tuoreimmat artikkelit aiheesta Turun kaupunki, työllistäminen:

 • Euroopan investointirahasto rahoittaa uutta kokeilua maahanmuuttajien työllistämiseksi 7.6.2017 - Euroopan investointirahaston rahoittaman kokeilun tavoitteena on työllistää 2500 maahanmuuttajaa Suomessa kolmen vuoden aikana sekä auttaa työnantajia saamaan tarvitsemaansa osaavaa työvoimaa. Kokeilu tehostaa maahanmuuttajien työllistymistä yksityisellä pääomalla. Sen toteuttaa työ- ja elinkeinoministeriö. Kokeilussa hyödynnetään vaikuttavuusinvestoimisen SIB-mallia (Social Impact Bond), jossa uutta on se, että sijoittajat rahoittavat toiminnan ja kantavat taloudellisen riskin. Julkinen sektori maksaa vain todennetuista tuloksista eli työllistyneistä maahanmuuttajista. Maahanmuuttajien
 • TYP yrittää löytää töitä erityisesti nuorille 30.3.2016 - Palvelu selvittää asiakkaan tilanteen, laatii työllistämissuunnitelman ja seuraa suunnitelman toteutumista. Kaikkia ei voida työllistää, erityisesti nuoret ovat palvelun kohderyhmä.
 • Ideaverstaissa edistetään työllistymistä 17.2.2016 - Ideaverstaat on suunnattu kaiken ikäisille työnhakijoille ja mukaan voi ilmoittautua, vaikka ei olisikaan juuri teeman mukaisen aiheen asiantuntija. Lisää eri alojen työnhakijoita etsitään parasta aikaa mukaan.
 • Turun työllisyystoimikunta esittää yhdistyksille ja yrityksille tukea työllistämiseen 8.2.2016 - Turun työllisyystoimikunta esittää liki puolta miljoonaa euroa viidelle yritykselle työllistämiseen ja työllistymisen edistämiseen. Turun kaupunginvaltuusto myönsi talousarvion yhteydessä miljoonan erityistoimiin työttömyyden hoitamiseksi.
 • RAY tukee nuorten työllistämistä 670 000 eurolla Varsinais-Suomessa 4.2.2016 - Raha-automaattiyhdistys (RAY) myöntää 670 000 euroa varsinaissuomalaisten nuorten työllistämiseen. Avustuksella kerrotaan aukeavan maakunnassa työpaikka 14 työttömälle nuorelle.

Ideaverstailta uusia ideoita työllistymiseen ja yritysten kehittämistarpeisiin

Turun TUTTU-6Aika -osahankkeessa yhdistetään yritykset ja työnhakijat uudella tavalla; Turun ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelijoiden vetämissä Ideaverstaissa. Hanke auttaa yrityksiä kehittämishaasteissa, tukee työnhakijoita työpaikan löytämisessä ja yritystoiminnan perustamisessa sekä luo Turkuun uutta palvelumallia työllisyyden hoitamiseen.

TUTTU-6Aika-hanke on Euroopan sosiaalirahaston ja Turun kaupungin rahoittama 6Aika-pilottihanke. Hanke toimii yhteistyössä TE-toimiston, Turun yrittäjien, V-S Yrittäjien sekä yrityspalvelukeskus Potkurin kanssa.


Turkulaisille työnhakijoille tarjolla ideaverstaita
Aamuset


Ideaverstailta uusia ideoita työllistymiseen ja yritysten kehittämistarpeisiin
Turku


Tuoreimmat artikkelit aiheesta työllistäminen:

 • Euroopan investointirahasto rahoittaa uutta kokeilua maahanmuuttajien työllistämiseksi 7.6.2017 - Euroopan investointirahaston rahoittaman kokeilun tavoitteena on työllistää 2500 maahanmuuttajaa Suomessa kolmen vuoden aikana sekä auttaa työnantajia saamaan tarvitsemaansa osaavaa työvoimaa. Kokeilu tehostaa maahanmuuttajien työllistymistä yksityisellä pääomalla. Sen toteuttaa työ- ja elinkeinoministeriö. Kokeilussa hyödynnetään vaikuttavuusinvestoimisen SIB-mallia (Social Impact Bond), jossa uutta on se, että sijoittajat rahoittavat toiminnan ja kantavat taloudellisen riskin. Julkinen sektori maksaa vain todennetuista tuloksista eli työllistyneistä maahanmuuttajista. Maahanmuuttajien
 • TYP yrittää löytää töitä erityisesti nuorille 30.3.2016 - Palvelu selvittää asiakkaan tilanteen, laatii työllistämissuunnitelman ja seuraa suunnitelman toteutumista. Kaikkia ei voida työllistää, erityisesti nuoret ovat palvelun kohderyhmä.
 • Ideaverstaissa edistetään työllistymistä 17.2.2016 - Ideaverstaat on suunnattu kaiken ikäisille työnhakijoille ja mukaan voi ilmoittautua, vaikka ei olisikaan juuri teeman mukaisen aiheen asiantuntija. Lisää eri alojen työnhakijoita etsitään parasta aikaa mukaan.
 • Turun työllisyystoimikunta esittää yhdistyksille ja yrityksille tukea työllistämiseen 8.2.2016 - Turun työllisyystoimikunta esittää liki puolta miljoonaa euroa viidelle yritykselle työllistämiseen ja työllistymisen edistämiseen. Turun kaupunginvaltuusto myönsi talousarvion yhteydessä miljoonan erityistoimiin työttömyyden hoitamiseksi.
 • RAY tukee nuorten työllistämistä 670 000 eurolla Varsinais-Suomessa 4.2.2016 - Raha-automaattiyhdistys (RAY) myöntää 670 000 euroa varsinaissuomalaisten nuorten työllistämiseen. Avustuksella kerrotaan aukeavan maakunnassa työpaikka 14 työttömälle nuorelle.

Turun kaupungin työllisyysmäärärahaan esitetään lisäystä

Tukityöllistämiseen on varattu Turussa 2,75 miljoonaa euroa. Tavoitteena työllistää on 470 työtöntä kuluvana vuonna. Maaliskuun puoliväliin mennessä määrärahasta on sitoutunut 1 251 944 euroa eli 46 prosenttia ja määrärahalla on työllistetty 235 työtöntä, siis puolet tavoitteesta. Työllisyysmäärärahaan tarvittaisiin 2,5 miljoonaa euron nettolisämääräraha, jota esitetään Turun kaupunginhallitukselle.

Alkuvuoden aikana työllisyyspalvelukeskus on työllistänyt tehostetusti mahdollisimman paljon työmarkkinatuen kuntaosuusvelvoitteen piiriin kuuluvia työttömiä. Tehostetun tukityöllistämisen tavoitteena on hillitä kaupungin työmarkkinatuen kuntaosuuskustannusten kasvua, sillä kuntaosuusvelvoitteen piiriin kuuluvien työttömien työllistäminen työssäoloehdon täyttävästi poistaa heidät pysyväluonteisesti kuntaosuusvelvoitteen piiristä.

Varsinais-Suomen TE-toimistolla on varattuna 2,5 miljoonan euron määräraha tälle vuodelle. Se on korvamerkitty kuntaosuusvelvoitteen piiriin kuuluvien työttömien tukityöllistämiseen kuntasektorille Turun alueella. TE-toimistolla on varattuna myös Turun alueen kuntasektorille työllistämiseen 610 000 euroa vapaasti käytettävää määrärahaa.


Työllisyysmäärärahaan esitetään 2,5 miljoonan euron lisäystä
Aamuset


Tuoreimmat artikkelit aiheesta työllistäminen:

 • Euroopan investointirahasto rahoittaa uutta kokeilua maahanmuuttajien työllistämiseksi 7.6.2017 - Euroopan investointirahaston rahoittaman kokeilun tavoitteena on työllistää 2500 maahanmuuttajaa Suomessa kolmen vuoden aikana sekä auttaa työnantajia saamaan tarvitsemaansa osaavaa työvoimaa. Kokeilu tehostaa maahanmuuttajien työllistymistä yksityisellä pääomalla. Sen toteuttaa työ- ja elinkeinoministeriö. Kokeilussa hyödynnetään vaikuttavuusinvestoimisen SIB-mallia (Social Impact Bond), jossa uutta on se, että sijoittajat rahoittavat toiminnan ja kantavat taloudellisen riskin. Julkinen sektori maksaa vain todennetuista tuloksista eli työllistyneistä maahanmuuttajista. Maahanmuuttajien
 • TYP yrittää löytää töitä erityisesti nuorille 30.3.2016 - Palvelu selvittää asiakkaan tilanteen, laatii työllistämissuunnitelman ja seuraa suunnitelman toteutumista. Kaikkia ei voida työllistää, erityisesti nuoret ovat palvelun kohderyhmä.
 • Ideaverstaissa edistetään työllistymistä 17.2.2016 - Ideaverstaat on suunnattu kaiken ikäisille työnhakijoille ja mukaan voi ilmoittautua, vaikka ei olisikaan juuri teeman mukaisen aiheen asiantuntija. Lisää eri alojen työnhakijoita etsitään parasta aikaa mukaan.
 • Turun työllisyystoimikunta esittää yhdistyksille ja yrityksille tukea työllistämiseen 8.2.2016 - Turun työllisyystoimikunta esittää liki puolta miljoonaa euroa viidelle yritykselle työllistämiseen ja työllistymisen edistämiseen. Turun kaupunginvaltuusto myönsi talousarvion yhteydessä miljoonan erityistoimiin työttömyyden hoitamiseksi.
 • RAY tukee nuorten työllistämistä 670 000 eurolla Varsinais-Suomessa 4.2.2016 - Raha-automaattiyhdistys (RAY) myöntää 670 000 euroa varsinaissuomalaisten nuorten työllistämiseen. Avustuksella kerrotaan aukeavan maakunnassa työpaikka 14 työttömälle nuorelle.