Avainsana-arkisto: suhdannebarometri

Pitkästä aikaa positiiviset näkymät, mutta kasvu edelleen varovaista

Suomalaisyritysten suhdannenäkymät seuraavalle puolelle vuodelle ovat vaisut, eikä merkittävää käännettä parempaan ennusteta, kertoo Elinkeinoelämän keskusliiton suhdannebarometri. Taloudessa ei edelleenkään ole näkyvissä käännettä parempaan, vaan kasvu jatkuu varovaisena.

Suhdanne on vahvistumassa rakennusalalla, mutta teollisuuden ja palveluiden heikko suhdannetilanne kohenee arvioiden mukaan vain hyvin loivasti. Kaikkien barometrin päätoimialojen näkymät ovat kuitenkin ensi kertaan vuosiin kääntyneet positiivisiksi. Erityisesti rakennusyritysten näkymät ovat valoisat.


Jos rakentamista ei lasketa, yritysten näkymät ovat edelleen nihkeitä
Talouselämä


EK: Pitkästä aikaa positiiviset näkymät, mutta kasvu edelleen varovaista – ”Tätä ei ole nähty pitkään aikaan”
Yle


EK:n suhdannebarometri ei lupaa käännettä parempaan
Turun Sanomat


Suhdanteiden yleiskuva jatkuu melko vaisuna, odotuksissa hienoista elpymistä – rakentamisessa vahvemmat näkymät
Elinkeinoelämän keskusliitto


Tuoreimmat artikkelit aiheesta Elinkeinoelämän keskusliitto, suhdannebarometri:

  • Pitkästä aikaa positiiviset näkymät, mutta kasvu edelleen varovaista 4.5.2016 - EK:n suhdannebarometrin kaikkien päätoimialojen näkymät ovat ensi kertaan vuosiin kääntyneet positiivisiksi. Erityisesti rakennusyritysten näkymät ovat valoisat.
  • Suhdanteiden elpymistä joudutaan vielä odottamaan 5.8.2015 - Suomalaisyritysten lähiaikojen odotukset ovat edelleen melko vaatimattomat. Ainoastaan rakentamisessa odotetaan pientä parannusta suhdanteisiin vuoden 2015 jälkipuoliskolla. Teollisuudessa ja palvelualoilla vaisu suhdannevaihe jatkuu.
  • Selvää suhdannekäännettä joudutaan vielä odottamaan 6.5.2015 - Suomalaisten yritysten odotukset kesälle ja alkusyksylle ovat edelleen varovaiset Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n suhdannebarometrin mukaan. Yleiset suhdannenäkymät ovat hieman parantuneet edelliseen tiedusteluun verrattuna, mutta merkittävää käännettä parempaan ei silti vielä odoteta.
  • EK suhdannebarometri 05/2014 8.5.2014 - Näkymissä pientä elpymistä – selkeää suhdannenousua saadaan yhä odottaa. EK:n tuore Suhdannebarometri kertoo, että teollisuustuotanto pysyisi lähikuukausien aikana nykyisellään tai kasvaisi vain aavistuksen. Heikosti kehittynyt palvelujen myynti kääntyisi varovaiseen nousuun. Henkilöstön määrä olisi sen sijaan vielä pienessä laskussa kaikilla päätoimialoilla. Tällä hetkellä suhdannetilanne on kaikilla päätoimialoilla alle keskimääräisen. Tilauskanta on tavanomaista pienempi. Myös kapasiteettia on reilusti vapaana, vaikka käyttöasteet ovatkin
  • EK suhdannebarometri 05/2014 8.5.2014 - EK:n tuore Suhdannebarometri kertoo, että teollisuustuotanto pysyisi lähikuukausien aikana nykyisellään tai kasvaisi vain aavistuksen. Heikosti kehittynyt palvelujen myynti kääntyisi varovaiseen nousuun. Henkilöstön määrä olisi sen sijaan vielä pienessä laskussa kaikilla päätoimialoilla.

Suhdanteiden elpymistä joudutaan vielä odottamaan

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n suhdannebarometri, joka julkaistaan neljä kertaa vuodessa, kertoo vaisun vaiheen jatkuvan teollisuudessa ja palvelualoilla. Vain rakentamisessa näkyy valonpilkahdus. Rakentamisessa tuotannon volyymi kääntyi pieneen kasvuun alkukesällä. Kausitasoitetuilla luvuilla mitattujen tuotantomäärien arvioidaan jatkavan nousua myös loppuvuonna.

Teollisuusyritysten kannattavuus pysyi alkukesällä vakaana. Lähikuukausina sen odotetaan hieman vahvistuvan. Rakentamisessa kannattavuus säilyisi nykytasolla, kun taas palvelualoilla se laskisi edelleen lievästi.

Työvoiman määrä laski huhti–kesäkuussa edelleen kaikilla kolmella päätoimialalla. Voimakkainta lasku oli teollisuudessa. Lähikuukausina työvoiman arvioidaan yhä vähenevän teollisuudessa ja palveluissa. Rakennusyritysten henkilöstön määrä pysyisi ennallaan.


Teollisuudessa ei näy rekrytointitarvetta
Yle


EK:n suhdannebarometri: Suhdanteiden elpymistä joudutaan vielä odottamaan
Elinkeinoelämän keskusliitto


Tuoreimmat artikkelit aiheesta Elinkeinoelämän keskusliitto, suhdannebarometri:

Selvää suhdannekäännettä joudutaan vielä odottamaan

Suomalaisten yritysten odotukset kesälle ja alkusyksylle ovat edelleen varovaiset Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n suhdannebarometrin mukaan. Yleiset suhdannenäkymät ovat hieman parantuneet edelliseen tiedusteluun verrattuna, mutta merkittävää käännettä parempaan ei silti vielä odoteta.

Teollisuuden yleisiä suhdannenäkymiä lähikuukausina kuvaava saldoluku vahvistui huhtikuussa tasolle +3 (tammikuussa -4). Palvelualojen yritysten suhdannenäkymät nousivat lukemaan +1 (tammikuussa -12). Henkilöstön määrä vähenee edelleen kaikilla päätoimialoilla.


EK:n Suhdannebarometri: Selvää suhdannekäännettä joudutaan vielä odottamaan
Elinkeinoelämän keskusliitto


Yritysten luottamuskysely: Harmaus jatkuu
Taloussanomat


Yritysten odotukset ovat edelleen synkät – henkilöstön määrä vähenee
Talouselämä


Tuoreimmat artikkelit aiheesta Elinkeinoelämän keskusliitto, suhdannebarometri:

EK suhdannebarometri 05/2014

Näkymissä pientä elpymistä – selkeää suhdannenousua saadaan yhä odottaa.

EK:n tuore Suhdannebarometri kertoo, että teollisuustuotanto pysyisi lähikuukausien aikana nykyisellään tai kasvaisi vain aavistuksen. Heikosti kehittynyt palvelujen myynti kääntyisi varovaiseen nousuun. Henkilöstön määrä olisi sen sijaan vielä pienessä laskussa kaikilla päätoimialoilla.

Tällä hetkellä suhdannetilanne on kaikilla päätoimialoilla alle keskimääräisen. Tilauskanta on tavanomaista pienempi. Myös kapasiteettia on reilusti vapaana, vaikka käyttöasteet ovatkin vähän elpyneet.

Yritysten suhdannekuva on hyvin hajanainen. Yritysten ja toimialojen välillä on suuria eroja suhdannetilanteessa ja tulevaisuuden odotuksissa.


Suhdannenäkymät parantuneet hieman

Teollisuudessa uusien tilausten määrä pysyi tammi–maaliskuussa melko vakaana. Rakentamisen tilausten määrä väheni yhä jonkin verran. Teollisuusyritykset kuvaavat tilauskantansa elpyneen hieman, mutta tilauksia on edelleen keskimääräistä niukemmin. Rakentamisessa tilauskanta pysyi ennallaan melko matalalla tasolla.

Teollisuuden valmiiden tuotteiden varastot ovat edellisen tiedustelun tavoin hieman keskimääräistä korkeammalla tasolla. Rakennusyritysten myymättömien huoneistojen määrä sen sijaan aleni jonkin verran.

Tuotannon kasvu jäisi lähikuukausina hyvin hitaaksi

Teollisuudessa tuotannon määrä kasvoi vähän tammi–maaliskuussa. Toteutunut kehitys oli jopa vähän parempaa kuin kolme kuukautta sitten enteiltiin. Toisella neljänneksellä tuotantomäärien ennustetaan kasvavan vain aavistuksen. Myöskään loppukesälle ei juuri ole kasvuodotuksia. Rakennusyritysten tuotannon volyymi aleni hieman, mutta lähikuukausina laskun ennustetaan päättyvän. Palvelualojen myynti ei kasvanut alkuvuonna, mutta seuraavalle kolmen kuukauden jaksolle on varovaisia kasvuodotuksia.

 

Henkilöstön määrä laskisi edelleen vähän

Työvoiman määrä on laskenut kuluvan vuoden alussa sekä rakentamisen että palvelualojen vastaajayrityksissä. Teollisuudessa henkilöstökehitys oli hieman aiempia arvioita parempaa – henkilöstön määrä pysyi lähes entisellään.

Odotukset lähikuukausille ovat edelleen varsin varovaiset. Henkilöstön määrän odotetaan vähenevän jonkin verran kaikilla kolmella päätoimialalla.

Teollisuusyritykset odottavat myyntihintojen pysyvän melko vakaina lähikuukaudet. Kustannukset ovat hieman kohonneet, mutta niiden nousun arvioidaan päättyvän loppukeväällä. Rakentamisessa hintataso on laskenut, mutta laskupaineiden ennustetaan hieman lieventyvän. Kustannukset kohoaisivat hieman loppukeväällä. Palveluyritysten myyntihinnat ovat pysyneet lähes ennallaan, ja niiden odotetaan kääntyvän pieneen laskuun lähikuukausina. Kustannustaso on noussut kohtalaisesti, ja lähikuukausina sen nousu lähes päättyisi.

Kannattavuus pysyisi nykytasollaan

Kannattavuus vahvistui tammi–maaliskuussa hieman sekä teollisuuden että palveluiden vastaajayrityksissä. Rakentamisessa kannattavuus heikkeni vähän. Kannattavuudessa ei odoteta tapahtuvan suuria muutoksia lähikuukausien aikana: teollisuudessa se paranisi hieman kun taas palveluissa ja rakentamisessa säilyisi likimain ennallaan. Riittämätön kysyntä on edelleen merkittävä toiminnan kasvun este.

 

 

Lähde: EK Elinkeinoelämän keskusliitto, suhdannebarometri 5/2014

EK suhdannebarometri 05/2014

Näkymissä pientä elpymistä – selkeää suhdannenousua saadaan yhä odottaa.

EK:n tuore Suhdannebarometri kertoo, että teollisuustuotanto pysyisi lähikuukausien aikana nykyisellään tai kasvaisi vain aavistuksen. Heikosti kehittynyt palvelujen myynti kääntyisi varovaiseen nousuun. Henkilöstön määrä olisi sen sijaan vielä pienessä laskussa kaikilla päätoimialoilla.

Tällä hetkellä suhdannetilanne on kaikilla päätoimialoilla alle keskimääräisen. Tilauskanta on tavanomaista pienempi. Myös kapasiteettia on reilusti vapaana, vaikka käyttöasteet ovatkin vähän elpyneet.

Yritysten suhdannekuva on hyvin hajanainen. Yritysten ja toimialojen välillä on suuria eroja suhdannetilanteessa ja tulevaisuuden odotuksissa.

Suhdannenäkymät parantuneet hieman

Teollisuudessa uusien tilausten määrä pysyi tammi–maaliskuussa melko vakaana. Rakentamisen tilausten määrä väheni yhä jonkin verran. Teollisuusyritykset kuvaavat tilauskantansa elpyneen hieman, mutta tilauksia on edelleen keskimääräistä niukemmin. Rakentamisessa tilauskanta pysyi ennallaan melko matalalla tasolla.

Teollisuuden valmiiden tuotteiden varastot ovat edellisen tiedustelun tavoin hieman keskimääräistä korkeammalla tasolla. Rakennusyritysten myymättömien huoneistojen määrä sen sijaan aleni jonkin verran.

Tuotannon kasvu jäisi lähikuukausina hyvin hitaaksi

Teollisuudessa tuotannon määrä kasvoi vähän tammi–maaliskuussa. Toteutunut kehitys oli jopa vähän parempaa kuin kolme kuukautta sitten enteiltiin. Toisella neljänneksellä tuotantomäärien ennustetaan kasvavan vain aavistuksen. Myöskään loppukesälle ei juuri ole kasvuodotuksia. Rakennusyritysten tuotannon volyymi aleni hieman, mutta lähikuukausina laskun ennustetaan päättyvän. Palvelualojen myynti ei kasvanut alkuvuonna, mutta seuraavalle kolmen kuukauden jaksolle on varovaisia kasvuodotuksia.

Henkilöstön määrä laskisi edelleen vähän

Työvoiman määrä on laskenut kuluvan vuoden alussa sekä rakentamisen että palvelualojen vastaajayrityksissä. Teollisuudessa henkilöstökehitys oli hieman aiempia arvioita parempaa – henkilöstön määrä pysyi lähes entisellään.

Odotukset lähikuukausille ovat edelleen varsin varovaiset. Henkilöstön määrän odotetaan vähenevän jonkin verran kaikilla kolmella päätoimialalla.

Teollisuusyritykset odottavat myyntihintojen pysyvän melko vakaina lähikuukaudet. Kustannukset ovat hieman kohonneet, mutta niiden nousun arvioidaan päättyvän loppukeväällä. Rakentamisessa hintataso on laskenut, mutta laskupaineiden ennustetaan hieman lieventyvän. Kustannukset kohoaisivat hieman loppukeväällä. Palveluyritysten myyntihinnat ovat pysyneet lähes ennallaan, ja niiden odotetaan kääntyvän pieneen laskuun lähikuukausina. Kustannustaso on noussut kohtalaisesti, ja lähikuukausina sen nousu lähes päättyisi.

Kannattavuus pysyisi nykytasollaan

Kannattavuus vahvistui tammi–maaliskuussa hieman sekä teollisuuden että palveluiden vastaajayrityksissä. Rakentamisessa kannattavuus heikkeni vähän. Kannattavuudessa ei odoteta tapahtuvan suuria muutoksia lähikuukausien aikana: teollisuudessa se paranisi hieman kun taas palveluissa ja rakentamisessa säilyisi likimain ennallaan. Riittämätön kysyntä on edelleen merkittävä toiminnan kasvun este.

Lähde: EK Elinkeinoelämän keskusliitto, suhdannebarometri 5/2014