Avainsana-arkisto: starttiraha

Työttömyysetuuden vastikkeellisuus on lisääntymässä

Hallitus haluaa kannustaa työttömiä hakemaan työtä nykyistä aktiivisemmin. Muutokset olisivat voimassa vuodet 2017 ja 2018, jonka jälkeen muutoksia arvioidaan ja niiden jatkosta päätetään.

Työttömän starttiraha olisi nykyisen peruspäivärahan suurinen eli noin 700 euroa. Sitä voitaisiin myöntää enintään vuodeksi. Palkkatuki olisi tulevaisuudessa enintään 30, 40 tai 50 prosenttia palkkauskustannuksista. Lisäksi työttömiä kannustetaan entistä enemmän matkustamaan tai muuttamaan työn perässä. Liikkuvuusavustustuki voisi olla enintään kahden kuukauden peruspäiväraha eli jopa 1 400 euroa.

Jatkossa työtön ei enää voisi kieltäytyä kokoaikatyöstä sen vuoksi, että työttömyysturva on suurempi kuin palkka ja työn vastaanottamisesta aiheutuvat kulut. Ehdotusten mukaan jo työnhaun alussa on otettava vastaan myös muuta kuin oman alan työtä, jos oman alan työtä ei ole tarjolla. Työttömyysturvan työmatkoja koskevia säännöksiä yhdenmukaistetaan. Esimerkiksi jos työttömällä on oma auto, sitä tulisi käyttää työmatkoihin myös työssäkäyntialueen ulkopuolella.

Hallituksen perimmäisenä tavoitteena on, että aiempaa suurempi osa työikäisistä saisi töitä. Hallitus pyrkii nostamaan työllisyysasteen 68 prosentista 72 prosenttiin eli luoda noin 110 000 uutta työpaikkaa.


Työministeri Lindström: ”Työttömän on otettava vastaan myös muuta kuin oman alan työtä”
Yle


Työttömistä toivotaan yrittäjiä – Lindström: työmahdollisuuksia jopa 10 000 työttömälle
Tekniikka&Talous


Työttömälle velvollisuus ottaa työtä oman alan ulkopuolelta
Turun Sanomat


Säännöt kiristyvät: Työtön ei enää voi kieltäytyä kokoaikatyöstä sen vuoksi, että työttömyysturva on suurempi kuin palkka
Talouselämä


Työttömyysturvalla töihin tai yrittäjäksi
Työ- ja elinkeinoministeriö


Tuoreimmat artikkelit aiheesta työttömyys:

  • Työttömyys alentunut kaikissa ikäryhmissä ja seutukunnissa 25.7.2017 - Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli kesäkuun lopussa 27 200 työtöntä työnhakijaa. Kesäkuun aikana työttömien määrä kasvoi 3 000 henkilöllä. Kesäajalle on ominaisia tekijöitä, jotka kasvattavat työttömyyttä: oppilaitoksista valmistuneet nuoret tulevat työmarkkinoille, ja monet määräaikaiset työsuhteet päättyvät. Koko maassa työttömien määrä väheni vuotta aiemmasta 13 prosentilla. Varsinais-Suomessa vähennystä oli 14 prosenttia eli 4 500 henkilöä. Työttömien osuus työvoimasta oli maakunnassa kesäkuun
  • Työttömyysaste 10,2 prosenttia 26.5.2017 - Huhtikuun työttömyysaste oli 10,2 prosenttia eli 0,4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin viime vuoden huhtikuussa. Työttömiä oli 279 000, työllisiä 2 443 000 ja työvoiman ulkopuolella 1 387 000 henkilöä. Nuorten työttömyysaste pieneni 1,3 prosenttiyksiköllä 27,4 prosenttiin. Tilastokeskus: Huhtikuun työttömyysaste 10,2 prosenttia Aamuset Tuoreimmat artikkelit aiheesta Tilastokeskus:
  • Koko vuoden työttömänä olleita entistä enemmän 26.5.2017 - Tilastokeskuksen mukaan noin kolmasosa viime vuoden lopussa työttömänä olleista oli ollut työttömänä koko vuoden. Koko vuoden työttömänä olleiden määrä kasvoi vuodesta 2015 lähes kahdella tuhannella ja heidän keski-ikänsä oli 48 vuotta. Koko vuoden työttömänä olleiden määrä jatkoi kasvuaan viime vuonna Aamuset Tuoreimmat artikkelit aiheesta Tilastokeskus:
  • Kevään 2017 työmarkkinaennuste 10.5.2017 - Työ- ja elinkeinoministeriön lyhyen aikavälin työmarkkinaennusteessa arvioidaan työllisyyden kasvavan tänä ja ensi vuonna kohtalaisesti. Tämänhetkinen työttömien työnhakijoiden määrän lasku on aiemmassa työmarkkinaennusteessa arvioitua nopeampaa. Erityisen nopeaa on pitkäaikaistyöttömien määrän lasku. Ennusteen mukaan työttömyysaste laskee tänä vuonna 8,4 ja ensi vuonna 8 prosenttiin. Työmarkkinaennuste: Työttömyys laskee voimakkaasti Työ- ja elinkeinoministeriö Tuoreimmat artikkelit aiheesta Työ- ja elinkeinoministeriö:
  • 88 000 työtöntä työllistyi vuoden 2015 aikana 17.2.2017 - Vuoden 2015 aikana noin 88 000 vuonna 2014 työttömänä ollutta työllistyi palkkatyöhön tai yrittäjäksi. Työttömästä yrittäjäksi siirtyminen oli harvinaisempaa nuorilla ja 50 vuotta täyttäneillä. Kaiken kaikkiaan 18–64-vuotiaista työllisistä 232 000 oli yrittäjiä. Vuonna 2015 työllistyi 88 000 työtöntä Aamuset Tuoreimmat artikkelit aiheesta työllistyminen:

Palkkatuen määrärahat ja niiden kohdentaminen vuonna 2016

Varsinais-Suomen TE-toimiston palkkatukirahat vähenevät selvästi ensi vuonna. Tukea kohdennetaan ensi vuonna yrityksiin, nuoriin ja pitkäaikaistyöttömiin. Kuntien palkkatuella työllistettyjen määrä putoaa noin 800:sta 500:aan. Starttirahoihin on luvassa kaksi miljoonaa euroa. Yrityksiin ja yhdistyksiin kohdentuvat palkkatuet eivät laske yhtä paljon, mutta laskevat silti.

Varsinais-Suomen TE-toimiston johtaja Kjell Henrichson arvioi, että tukipäätöksiä mukaan lukien starttirahat, joita tänä vuonna tehdään 2 600–2 700, tehdään ensi vuonna enää noin 2 180. Niiden kesto myös lyhenee, jotta rahat eivät loppuisi heti kesken.

– Tukipäätökset ovat todennäköisesti lyhyempiä. Painopiste on yrityssektorilla ja starttirahoissa, sanoo Henrichson.


Palkkatukirahat jaetaan entistä pienemmästä potista
Aamuset


Palkkatuen määrärahat ja niiden kohdentaminen vuonna 2016
Te-palvelut.fi


Tuoreimmat artikkelit aiheesta palkatuki, starttiraha:

Varsinais-Suomen TE-toimisto on saanut lisää määrärahaa palkkatuen ja starttirahan myöntämiseen

Varsinais-Suomen TE-toimisto on saanut lisätalousarviossa uutta työllisyysmäärärahaa. Määrärahan lisäys on ennakoidusti niukka, joten esim. palkkatuen myöntämistä ei voida käynnistää täydellä volyymilla. Hallitus ja eduskunta ovat lisämäärärahan myöntäessään halunneet kohdentaa sen nimenomaisesti palveluihin, joista palataan muita palveluita harvemmin takaisin työttömiksi työnhakijoiksi.

TE-toimisto on arvioinut, että rajaamalla tuen myöntämistä, riittävät vuonna 2015 käytössä olevat määrärahat todennäköisesti vuoden loppuun asti. TE-toimisto haluaa välttyä tilanteelta, jossa joudutaan uudelleen keskeyttämään palkkatuen ja starttirahan myöntäminen kokonaan.

Lisätietoa te-palvelut.fi Ajankohtaista-sivulta.

 

Työllisyyden lisämäärärahat painottuvat palkkatukeen ja starttirahaan

Vuoden kolmannen lisätalousarvion työllisyysmäärärahat suunnataan palkkatukeen ja starttirahaan. Lisämääräraha on 21,6 miljoonaa euroa. Hallitus päätti rahojen jaosta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille torstaina. ELY-keskuksille määrärahasta jaetaan 20 miljoonaa euroa. Varsinais-Suomen osuus potista on 800 000 euroa.


Työllisyyden lisämäärärahat painottuvat palkkatukeen ja starttirahaan
Työ- elinkeinoministeriö


Työllisyyden lisämäärärahat painottuvat palkkatukeen ja starttirahaan
Aamuset


Tuoreimmat artikkelit aiheesta palkkatuki, starttiraha:

Työllisyysmääräraha huvennut nopeasti tänä vuonna

Työllisyysmääräraha on kulunut tänä vuonna tavanomaista nopeammin, tiedottaa työ- ja elinkeinoministeriö. Työttömien määrään suhteutettuna työllisyysmäärärahaa on vähemmän kuin aiempina vuosina. Tälle vuodelle palkkatukeen, työvoimakoulutukseen ja aloittavan yrittäjän starttirahaan sekä muihin työvoimapalveluihin on varattu 724 miljoonaa euroa. Työ- ja elinkeinoministeriö on korvamerkinnyt vuoden alussa tehdyssä määrärahajaossa osan rahoista pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen.

Työnantaja voi saada palkkatukea palkatessaan työnhakijan, jonka on vaikea työllistyä. Näin on yritetty saada työelämään esimerkiksi nuoria muun muassa oppisopimuskoulutuksen kautta. Palkkatuki ja starttiraha ovat aina harkinnanvaraisia tukia. TE-toimistot myöntävät varoja valtion talousarvion ja eri alueille jaettujen määrärahojen mukaan. Elokuussa saadaan tarkempaa tietoa varojen riittävyydestä alueittain, kertoo oikeus- ja työministeri Jari Lindström (ps.).


Työttömiä entistä enemmän, työllisyysmääräraha huvennut nopeasti
Yle


Nuorten työllistämisrahat jäissä – Vastavalmistuneen työpaikka jäi haaveeksi
Yle


Työllistämis- ja starttirahat loppu – Hakemuksia turha tehdä!
Turkulainen


 

Tuoreimmat artikkelit aiheesta palkkatuki, starttiraha:

Starttirahatilanne on tänä vuonna ennätyksellisen huono

Aloittavan yrittäjän toimeentulotuki on loppumassa uusien päätösten osalta eri puolilla Suomea. TE-toimistoissa kuvaillaan tilannetta poikkeukselliseksi. Lisärahoitusta toivotaan loppuvuoden aikana, mutta valtion rahatilanne ei lupaa hyvää.

Rahaa on monissa paikoin tänä vuonna kohdistettu vain pitkäaikaistyöttömille, koska jaettavaa on ollut vähän. Starttirahat myönnetään samasta potista kuin esimerkiksi palkkatuki. Työllisyysmäärärahojen loppuminen koskettaa starttirahojen ja palkkatuen lisäksi myös TE-toimistojen tarjoamia työvoimakoulutuksia.

Starttiraha myönnetään aloittavalle päätoimiselle yrittäjälle, jos yritys katsotaan elinkelpoiseksi, eikä tuki esimerkiksi vaikuta markkinoiden kilpailutilanteeseen. Varsinaisia muodollisia vaatimuksia ei ole, mutta tuki on aina harkinnanvarainen.


Starttirahatilanne on tänä vuonna ennätyksellisen huono
Yle


Tuoreimmat artikkelit aiheesta starttiraha, TE-toimisto:

  • Ammattibarometri I/2017 julkaistu 31.3.2017 - Tuoreen ammattibarometrin mukaan Varsinais-Suomessa on pulaa esimerkiksi monista terveydenhuollon ammattilaisista, erityisopettajista ja rakennusalan työnjohtajista. Ammattibarometrin avulla voi tarkastella ammattien kehitysnäkymiä alueittain. Barometri perustuu työ- ja elinkeinotoimistojen näkemykseen. Ammattibarometri Tuoreimmat artikkelit aiheesta ammattibarometri
  • Verkostosta apua autotehtaan maanlaajuiseen rekrytointiin 7.12.2016 - Valmet Automotive ja TE-toimistot tekevät yhteistyötä autotehtaan rekrytointeihin liittyen. TE-toimistoilla on nyt maanlaajuinen yhdyshenkilöverkosto, jossa tieto rekrytoinneista saadaan kulkemaan nopeasti. Valmet Automotive ja TE-toimistot perustivat rekrytointiverkoston Turun Sanomat Tuoreimmat artikkelit aiheesta autotehdas:
  • Osaamiskartoitus rakennusalan työnhakijoille 23.11.2016 - Varsinais-Suomen TE-toimisto ja Turun Aikuiskoulutuskeskus kartoittavat alueen rakennusalan työnhakijoiden osaamista. Kuusi päivää kestävän kartoituksen aikana voi suorittaa työturvallisuus- ja tulityökortit. Kartoitukset alkavat marras- ja joulukuun vaihteessa. Rakennusalan työnhakijat osaamiskartoitukseen Varsinais-Suomessa Aamuset Tuoreimmat artikkelit aiheesta rakennusala
  • Työttömyysetuuden vastikkeellisuus on lisääntymässä 18.4.2016 - Työttömyysturvaa olisi tulevaisuudessa mahdollista käyttää työllistymisen edistämiseen eli starttirahan, palkkatuen ja liikkuvuusavustuksen rahoittamiseen. Lisäksi työttömyysturvaan esitetään muutoksia, joiden tavoitteena on kannustaa aktiiviseen työn hakemiseen.
  • TE-palvelujen ja työnantajien yhteistyötä tiivistetään 4.4.2016 - TE-toimistot vierailevat yrityksissä huhtikuun alkupuolella. Yrityskäynneillä on tavoitteena löytää esimerkiksi piilotyöpaikkoja.

Palkkatuella työllistäminen ja starttirahan myöntäminen loppuu toistaiseksi

Varsinais-Suomen TE-toimisto on toukokuusta alkaen ollut tilanteessa, jossa työllistämisen määrärahaa on ollut jäljellä enää 300 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella saaneille korvamerkittyä osuutta. Muille kohderyhmille ei ole voitu tehdä myönteisiä palkkatuki- tai starttirahapäätöksiä.

Varsinais-Suomen Ely-keskus ja TE-toimisto ovat pyytäneet lisämäärärahaa työ-ja elinkeinoministeriöstä. Parhaillaan sisään tuleville hakemuksille enää murto-osalle voidaan tehdä myönteinen päätös edes 300-päiväisten osalta. Varsinais-Suomen TE-toimisto tiedottaa palkkatuen hakijoita ja yhteistyökumppaneitaan mahdollisesta lisämäärärahan saamisesta nettisivujensa kautta.


Palkkatuen ja starttirahan määrärahat loppu Varsinais-Suomessa
Turun Sanomat


Palkkatuella työllistäminen ja starttirahan myöntäminen loppuu toistaiseksi
Te-palvelut


Tuoreimmat artikkelit aiheesta palkkatuki, starttiraha:

Starttirahan myöntämisperusteet vaihtelevat paikallisesti

Starttirahaa voi säädöksien perusteella saada työtön työnhakija tai henkilö, joka siirtyy kokoaikaiseksi yrittäjäksi vakituisesta työstä tai opiskelusta. Myöntämisperusteissa myös painotetaan, että liikeidean pitää olla kunnossa.

Starttirahan hakijat ovat epätasa-arvoisessa asemassa eri puolilla Suomea, sillä myöntämisperusteet vaihtelevat paikallisesti TE-toimistojen resurssien mukaan. Johtaja Kjell Henrichson Varsinais-Suomen TE-toimistosta sanoo, että resurssit ovat toistaiseksi niin vähissä, että starttirahoituksen ja palkkatukipäätöksien ehtoja oli pakko rajata määrärahaperustein paikallisesti. Henrichson toivoo valtiolta pikaisesti lisärahoitusta starttirahaan ja palkkatukeen TE-toimistoille.


Varsinais-Suomessa starttirahaa ei heru ilman pitkää työttömyyttä
Turun Sanomat


Starttirahan hakijat epätasa-arvoisessa asemassa, perusteet vaihtelevat alueittain
Kaleva


Miksi TE-toimisto myöntää starttirahaa vain pitkään työttöminä olleille työnhakijoille?
Aamulehti


Tuoreimmat artikkelit aiheesta starttiraha:

Starttirahalla kysyntää Salossa

Starttirahaa saaneiden yrittäjien määrä on kasvussa Salossa. Viime vuonna rahoitusta sai 40 uutta yrittäjää, kun vuotta aiemmin yrityksiä syntyi 35.

Kasvusuunta on ollut sama koko maakunnassa. Myönteisen rahoituspäätöksen sai Varsinais-Suomessa 410 uutta yrittäjää, mikä on 70 enemmän kuin vuonna 2013.

Saloon on syntynyt uusia yrityksiä ainakin kotipalvelualalle ja kaupallisiin palveluihin.

Lähde: SSS.fi

Varsinais-Suomen ELY-keskukselle 1,6 miljoonaa euroa yrittäjyyteen, nuorten työllistämiseen ja koulutukseen

Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi torstaina 20 miljoonaa euroa lisää työllisyysmäärärahoja ELY-keskuksille yrittäjyyteen, nuorten työllistämiseen ja koulutukseen.

Varsinais-Suomen ELY-keskus saa potista 1,61 miljoonaa euroa eli neljänneksi eniten.

Lisämäärärahajaolla alueilla voidaan tukea erityisesti nuorisotakuun toteuttamista, edistää yrittäjyyttä starttirahan avulla ja hankkia yritysten tarpeisiin työvoimakoulutusta.

– Työllisyyden kohentamiseksi tarvitaan lisäpanostuksia koulutukseen sekä eri toimijoiden välisen yhteistyön kehittämiseen. Lisämäärärahoilla halutaan varmistaa nuorisotakuun rahoituksen riittävyys sekä työvoimakoulutuksen saatavuus. Aiemmissa rahoituspäätöksissä on painotettu erityisesti pitkittyvään työttömyyteen puuttumista, työministeri Lauri Ihalainen (sd.) toteaa.

ELY-keskuksille on aiemmin helmikuussa jaettu 504,1 miljoonaa euroa työllisyysmäärärahoja. Tässä määrärahajaossa merkittävä painotus oli pitkäaikaistyöttömyyden alentamisessa.

Lähde: Aamuset

« Vanhemmat artikkelit