Avainsana-arkisto: piilotyöttömyys

Yhä useampi hylkää toivon työpaikan löytymisestä

Lannistunut työtön, opintotuen oheen lisätienestiä toivova nuori tai tarmokas eläkeläinen. Kolme esimerkkiä piilotyöttömistä, joiden joukko kasvaa Suomessa. Piilotyöttömät haluavat työtä ja voisivat aloittaa työskentelyn pian, mutta eivät etsi työpaikkaa. Heitä oli helmikuussa 156 000 eli 35 000 enemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan.

Piilotyöttömyyden yleisin syy on, ettei omaan työllistymiseen uskota. Muita Tilastokeskuksen kyselyssä esille nousseita syitä ovat muun muassa eläkkeelle jääminen, sairaus tai opiskelu. Kaikki piilotyöttömät eivät ole vaikeasti työllistettäviä. Osa voisi hypätä nopeasti työmarkkinoille kuten opiskelijat tai kotivanhemmat.

Piilotyöttömyys kuitenkin kehittyy pitkäaikaistyöttömyyden kyljessä. Piilotyöttömät kulkevat työmarkkinoiden harmaalla alueella yhdessä alityöllisten kanssa. Alityölliset haluaisivat tehdä enemmän työtunteja kuin työnantajalla on tarjota.

Varmin tapa tuoda piileskelijät takaisin on töytäistä talous kasvuun. Kun ihmiset löytävät jälleen työtä, toivo muidenkin työnhaun onnistumiseen herää. Mitä enemmän aikaa kuluu ja mitä suuremmaksi piilotyöttömien joukko kasvaa, sitä vaikeammaksi heidän tavoittamisensa käy.


Yhä useampi hylkää toivon työpaikan löytymisestä
Talouselämä


Tuoreimmat artikkelit aiheesta piilotyöttömyys, Tilastokeskus:

  • Toukokuun työttömyysaste 10,7 prosenttia 20.6.2017 - Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömyysaste oli toukokuussa 10,7 prosenttia. Miesten työttömyysaste oli 10,4 ja naisten 11,1 prosenttia. Vuosi sitten toukokuussa työttömyysaste oli 10,8 prosenttia. Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli toukokuussa 69,4 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 68,6 prosenttia. Toukokuussa työvoimatutkimuksen työttömien määrä on tavallisesti muita kuukausia suurempi. Kesätöitä hakevat ja opintojaan päättävät nuoret hakeutuvat samanaikaisesti työmarkkinoille, mikä hetkellisesti nostaa
  • Työttömyysaste 10,2 prosenttia 26.5.2017 - Huhtikuun työttömyysaste oli 10,2 prosenttia eli 0,4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin viime vuoden huhtikuussa. Työttömiä oli 279 000, työllisiä 2 443 000 ja työvoiman ulkopuolella 1 387 000 henkilöä. Nuorten työttömyysaste pieneni 1,3 prosenttiyksiköllä 27,4 prosenttiin. Tilastokeskus: Huhtikuun työttömyysaste 10,2 prosenttia Aamuset Tuoreimmat artikkelit aiheesta Tilastokeskus:
  • Koko vuoden työttömänä olleita entistä enemmän 26.5.2017 - Tilastokeskuksen mukaan noin kolmasosa viime vuoden lopussa työttömänä olleista oli ollut työttömänä koko vuoden. Koko vuoden työttömänä olleiden määrä kasvoi vuodesta 2015 lähes kahdella tuhannella ja heidän keski-ikänsä oli 48 vuotta. Koko vuoden työttömänä olleiden määrä jatkoi kasvuaan viime vuonna Aamuset Tuoreimmat artikkelit aiheesta Tilastokeskus:
  • Palkkasumma kasvanut 12.5.2017 - Tämän vuoden tammi-maaliskuussa koko talouden palkkasumma oli 2,4 prosenttia suurempi kuin viime vuoden tammi-maaliskuussa. Nopeinta palkkasumman kasvu oli rakentamisen toimialalla. Myös muiden palveluiden, yksityisen terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluiden, rahoitustoiminnan sekä kaupan ja teollisuuden palkkasummat kasvoivat. Yksityisen sektorin palkkasumma kasvoi, kun taas julkisen sektorin pieneni. Palkkasummalla tarkoitetaan työntekijöille maksettujen bruttopalkkojen summaa ilman optioita. Palkkasumma kasvoi alkuvuonna 2,4 prosenttia Aamuset Tuoreimmat artikkelit aiheesta
  • Uusien yritysten määrä nousussa 25.4.2017 - Vuoden 2016 viimeisellä vuosineljänneksellä uusien yritysten määrä nousi Tilastokeskuksen mukaan kaksi prosenttia vuotta aiempaan verrattuna. 5 987 uutta yritystä aloitti toimintansa vuoden 2016 viimeisellä vuosineljänneksellä ja näistä 530 Varsinais-Suomessa. Uusia yrityksiä aloitti eniten ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, kaupan ja rakentamisen toimialoilla. Uusien yritysten perustaminen kääntyi nousuun Aamuset Tuoreimmat artikkelit aiheesta yritykset:

Nuoriso-, piilo- ja pitkäaikaistyöttömyys hurjassa kasvussa

Työttömyysaste on nyt 8,3 prosenttia. Työttömiä työnhakijoita 320 000.

Tilastokeskuksen mittaama Suomen virallinen työttömyysaste oli lokakuussa 8,3 prosenttia, kun se vuosi sitten oli 7,4. Työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2014 lokakuussa 220 000, mikä oli 26 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli lokakuun lopussa kaikkiaan 320 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 30 000 suurempi kuin edellisen vuoden lokakuussa.

Viime syksyyn verrattuna kovimmassa nousussa on piilotyöttömyys. Työvoiman ulkopuolella olevia piilotyöttömiä oli lokakuussa 150 000, mikä oli 33 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Piilotyöttömäksi luetaan työvoiman ulkopuolella oleva henkilö, joka haluaisi ansiotyötä ja olisi työhön käytettävissä kahden viikon kuluessa, mutta ei ole etsinyt työtä viimeisen neljän viikon aikana. Piilotyöttömyyden syitä ovat työnhausta luopuminen tai muut syyt kuten opiskelu, lasten hoito tai terveydelliset syyt.

Pitkäaikaistyöttömiä kohta 100 000

Yli vuoden työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli lokakuussa 93 000, viidennes enemmän kuin vuosi sitten.

Työllisiä oli vuoden lokakuussa 2 419 000. Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli lokakuussa 67,6 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 68,1 prosenttia.

15–24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli 18,8 prosenttia, missä oli 2,3 prosenttiyksikön lisäys viime vuoteen.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli lokakuun lopussa yhteensä 130 000 henkilöä, mikä oli 12 000 enemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa. Palveluiden piirissä oli 4,9 prosenttia työvoimasta.

Uusia avoimia työpaikkoja työ- ja elinkeinokeskuksiin ilmoitettiin lokakuussa 34 000.

Lähde: Kansan Uutiset

Piilotyöttömyys lisääntyy nopeammin kuin työttömyys

Miehet luopuvat toivosta, naiset jäävät hoitamaan lapsia.

Piilotyöttömiä oli vuoden toisella neljänneksellä 128 000 eli kolme prosenttia työvoimasta. Piilotyöttömyys on kiivennyt lähes vuoden 1997 tasolle ja kasvanut viime vuosina nopeammin kuin työttömyys, kirjoittaa työttömyystilastojen asiantuntija Liisa Larja Tilastokeskuksen Tieto & trendit -blogissa.

Vuoteen 2008 asti piilotyöttömyys väheni. Larjan mukaan piilotyöttömyyden lisääntyminen kertoo työmarkkinanäkymien heikentymisestä. Työttömät luopuvat työnhausta, koska eivät usko saavansa sitä.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2014 toisella neljänneksellä työikäisestä väestöstä (15-74-vuotiaat) täystyöllisiä oli 2,3 miljoonaa eli 58 prosenttia, alityöllisiä 130 000 eli 3 prosenttia, työttömiä 265 000 eli 6 prosenttia ja 1,2 miljoonaa eli 30 prosenttia muuten työmarkkinoiden ulkopuolella.

Larjan kirjoittaa, että piilotyöttömistä niukka enemmistö on miehiä ja se on yleisintä nuorilla ja iäkkäimmillä. Nuorilla yleisin syy on opiskelu, 64 vuotta täyttäneillä halu jatkaa töitä, jos sitä olisi saatavilla. Tyypillisin syy luopua työnhausta oli se, ettei töitä uskottu olevan saatavilla ja toiseksi yleisin henkilökohtaiset syyt. Nykyisen taantuman aikana miehet ovat luopuneet toivosta saada työtä ja naisilla ovat yleistyneet sairauksiin ja lasten hoitoon liittyvät syyt.

Toinen työmarkkinoilla myös yleistyvä ilmiö on Liisa Larjan mukaan alityöllisyys. Alityölliset ovat työssä, mutta haluaisivat tehdä sitä enemmän. Osa-aikatyötä tekevien työtunnit ovat vähentyneet ensimmäisenä. Alityöllisten keskimääräinen työaika oli 24 tuntia viikossa vuonna 2013 ja heistä 60 prosenttia on naisia.

Alityöllisyyttä esiintyy tyypillisesti palvelu-, rakennus- koulutus- ja kuljetusaloilla.

Lähde: Verkkolehti

Huono taloustilanne lannistaa: piilotyöttömien määrä kasvoi rajusti

Työvoiman ulkopuolella olevia piilotyöttömiä oli yhteensä 149 000, kertoo Tilastokeskus. Piilotyöttömien määrä on kasvussa, koska huono tilanne työmarkkinoilla ei kannusta aktiiviseen työnhakuun. Työttömiä Tilastokeskukseen verrattuna eri tavalla tilastoiva työ- ja elinkeinoministeriö puolestaan kertoo, että pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut rajusti.

Työttömyysaste oli elokuussa 7,4 prosenttia, kertoo Tilastokeskus. Viime vuoden elokuuhun verrattuna työttömyysaste oli hieman korkeampi: vuosi sitten elokuussa työttömyysaste oli 7,1 prosenttia.

Työttömyysaste ei kuitenkaan kerro koko totuutta vailla työtä olevien määrästä. Piilotyöttömien määrä on kasvussa, koska huono tilanne työmarkkinoilla ei kannusta aktiiviseen työnhakuun. Tilastokeskuksen mukaan työvoiman ulkopuolella olevia piilotyöttömiä oli elokuussa 32 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Työvoiman ulkopuolella olevia piilotyöttömiä oli yhteensä 149 000.

Myös työ- ja elinkeinoministeriö kertoi tiistaina tuoreita työttömyyslukuja. Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli elokuun lopussa 319 000 työttömäksi työhakijaksi ilmoittautunutta. Viime vuoden elokuuhun verrattuna määrä kasvoi 29 000:lla.

Sen sijaan edelliseen kuukauteen verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä väheni 31 000:lla.

Ministeriön tilastojen mukaan työttömyys lisääntyi elokuussa kaikkialla muualla Suomessa paitsi Pohjois-Karjalassa. Työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi eniten Uudellamaalla, 16 prosenttia.

Elokuussa myös pitkäaikaistyöttömien eli yli vuoden työttömänä olleiden määrä kasvoi rajusti. Elokuussa pitkäaikaistyöttömiä oli 92 000, vuotta aiemmin vastaavaan aikaan 76 000.

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinotoimistojen työttömyysluvut poikkeavat toisistaan erilaisen tilastointitavan takia. Työ- ja elinkeinotoimistot laskevat työttömien joukkoon työttömiksi työnhakijoiksi ilmoittautuneet, Tilastokeskuksen luokitelu puolestaan perustuu otantaan ja määritelyssä otetaan mm. huomioon aktiivisuus työnhaussa.

Lähde: yle.fi

Työvoiman ulkopuolelle jää yhä enemmän ihmisiä

Työvoiman ulkopuolelle ja piilotyöttömiksi on jäänyt entistä enemmän ihmisiä, kertoo Tilastokeskus.  Työvoiman ulkopuolella oli huhtikuussa 2014 runsaat 1,4 miljoonaa ihmistä, mikä on 25000 enemmän kuin vuosi sitten.  Piilotyöttömiä oli huhtikuussa 115 000 ihmistä, mikä on 3000 vuoden takaista enemmän.

Työvoiman ulkopuolella ovat muun muassa opiskelijat ja muut eri syistä työhaun lopettaneet ihmiset.

Lähde: Turun San0mat 21.5.2014 s.10