Avainsana-arkisto: opettaja

Turku leikkaa määräaikaisten opettajien työsopimuksia

Määräaikaisten opettajien työsopimuksia leikataan Turussa siten, että työsopimukset kestävät elokuun puolivälistä vain toukokuun loppuun.

Aiemmin käytäntönä on yleensä ollut se, että määräaikaisten opettajien työsopimus loppuu heinäkuun lopussa.

– Tämä on pakko tehdä, koska valtionosuudet vähenevät ja säästöjä tarvitaan. Useat muutkin kunnat tekevät samalla tavalla. Tilanne ei ole poikkeuksellinen. Viimeksi Turussa tehtiin samalla tavalla 2009, sivistystoimialan johtaja Timo Jalonen sanoo.

Varsinais-Suomessa opettajien työsopimuksia leikkaavat ainakin Masku ja Salo (TS 22.1.). Opettajien ammattijärjestö OAJ on pöyristynyt kuntien toiminnasta.

– Tässä on kyse palkan alentamisesta. Sama työ teetetään, mutta kesän jakokuukaudet leikataan. OAJ selvittää taustoja sille, miksi opetustyön urakka on tasoitettu koko vuodelle. Harkitsemme jatkotoimia, Turun yleissivistävän opetuksen pääluottamusmies Ari-Pekka Elomaa kertoo.

Elomaa on ollut yhteydessä Turun kasvatus- ja opetuslautakunnan jäseniin, jotta nämä käyttäisivät poliittista ohjausta ja tyrmäisivät leikkauksen.

Keskiviikkona kokoontunut lautakunta ei käsitellyt työsopimuksia.

Toimialajohtaja Jalosen mukaan päätös on jo tehty virastotasolla.

– Keskustelu on käyty siitä, että näin menetellään koulujen kesäkeskeytyksen aikana. Muutos ei haittaa opetusta. OAJ:n kuuluukin ammattijärjestönä vastustaa tätä, Jalonen kommentoi.

Turun perus- ja nuorisoasteen yli 1 600 opettajasta alle viidennes on määräaikaisia.

Koulutukseen ja päivähoitoon saatetaan tehdä muitakin leikkauksia, sillä kaupunginhallitus penää lautakunnalta lausuntoa säästöistä, jotka esimerkiksi kasvattaisivat opetusryhmiä.

Lautakunta päätti jättää keskiviikkona lausunnon antamisen pöydälle taustojen selvittämistä varten.

– On törkeätä käytöstä kaupunginhallitukselta pyytää lausuntoa näin valtavista kokonaisuuksista yhden päivän varoajalla. Henkilöstöä ja kansalaisia ei ole kuultu eikä hallituksellakaan ole voinut olla taustoja tiedossaan vaan nämä on vedetty hihasta, lautakunnan puheenjohtaja Kaija Hartiala (kok) moittii.

Lähde: Turun Sanomat

Turun koulusäästöt huojenevat mutta eivät katoa

Todennäköisesti kaikissa turkulaisten koulujen opettajainhuoneissa on seurattu sydän syrjällään kaupungin kouluja koskevia säästösuunnitelmia.

Uhkana on, että opettajien sekä koulunkäyntiavustajien määrä vähenee ja sitä myötä opetusryhmät kasvavat.

Kouluja koskevat leikkaukset eivät tule olemaan niin rajuja kuin on aiemmin suunniteltu. Aiemmin esillä olleet 101 opettajatyövuoden ja kymmenen avustajan vähennykset todennäköisesti kevenevät.

Syynä on se, että maan hallitus on budjettiriihessä päättänyt 50 miljoonan euron tuesta muun muassa koulupudokkaiden tukemiseen. Näistä rahoista ja muista valtion tuista riittänee apua Turullekin.

Valtion tukien jakoperusteet selviävät myöhemmin syksyllä, joten lautakunta päätti, että esimerkiksi ryhmäkokoihin palataan vielä myöhemmin.

– Säästöt eivät missään nimessä tule olemaan niin rajuja kuin aiemmin on ollut esillä. Ryhmäkoot kuitenkin kasvavat jonkin verran, lautakunnan puheenjohtaja Kaija Hartiala (kok) sanoo.

Turun kasvatus- ja opetuslautakunta päätti keskiviikkona tehdä uuden 325 000 euron huojennuksen koululeikkauksiin, kun se osaltaan hyväksyi talousarvioehdotuksensa valtuustolle. Päätös syntyi äänin 9–4. Huojennusta vastaan äänestäneet kokoomuslaiset tulkitsivat, että uuden huojennuksen tekeminen on valtuuston päätöksen vastainen.

Valtuusto päätti elokuussa helpottaa koulusäästöjä miljoonalla eurolla ja lautakunnan uusi huojennus saattaa olla ristiriidassa valtuuston tahdon kanssa. Toimialajohtaja Timo Jalonen jätti tämän takia eriävän mielipiteen pöytäkirjaan.

Lautakunnan käsittelyssä Vasemmistoliitto esitti, ettei mitään koulu- ja päiväkotileikkauksia tehtäisi. Sdp puolestaan esitti palvelusetelirahojen osittaista siirtämistä kaupungin omille päiväkodeille. Nämä ehdotukset eivät saaneet äänestyksissä enemmistöä taakseen.

LUE KOKO JUTTU TORSTAIN TURUN SANOMISTA TAI DIGILEHDESTÄ.

Lähde: Turun Sanomat

Turku karsimassa 200 opettajaa – OAJ:n mukaan opetus vaarantuu

Turku aikoo vähentää opettajien määrää 200:lla kolmen vuoden aikana. Syynä on erityisesti valtionosuuksien vähenemisestä aiheutuva säästökuuri, jota kutsutaan uudistamisohjelmaksi.

Opettajakunnan karsiminen kasvattaisi opetusryhmiä.

Turun OAJ pitää vähennystä kelvottomana säästöideana, joka vaarantaa lakisääteisen opetuksen. Vähennys tehtäisiin lähinnä siten, ettei määräaikaisia sopimuksia jatkettaisi eikä eläkkeelle jäävien opettajien tilalle palkattaisi uusia.

Kaupunginvaltuusto tekee maanantaina ratkaisevan päätöksen siitä, miten uudistamisohjelman koko kaupunkia koskevat leikkaukset toteutetaan.

Lue koko juttu lauantain 23.8.2014 Turun Sanomista

Lähde:Turun Sanomat

Yt-neuvottelut koskevat jo 10 000 opettajaa

Yt-neuvottelut koskevat jo 60 000 oppilasta ja 10 000 opettajaa, laskee opetusalan ammattijärjestö OAJ. 13 kuntaa on päättänyt lomauttaa perus- ja lukio-opetuksen opettajia.

440 oppilaan Raision lukio jäi tyhjilleen eilen, kun viiden koulupäivän säästölomautus alkoi. Raision sivistysjohtaja Matti Sivonen puolustaa lukiolaisten lomaviikkoa opetuksen kurssimuotoisuudella.

”Lukiossahan on mahdollista suorittaa osa opinnoista itsenäisesti ja ehkä lukiolaiset ovat kypsempiä myöskin sitten opiskelemaan itsenäisesti.”

Varsinais-Suomen neljä lomauttajakuntaa laskevat säästävänsä lomautuksilla miljoonia euroja.

Lähde: MTV, 13.11.2013

Erityisopettajilta puuttuu tukiviittomien osaaminen

Lasten kielellisten erityisvaikeuksien lisääntyessä erityisopettajien tulisi enenevässä määrin osata viittomakieltä. Erityisopettajiksi opiskelevilla pakollinen viittomakielen kurssi on kuitenkin vain Helsingin yliopistossa. Sielläkin kurssi on osa yleistä muutaman kymmenen tunnin aistivammaisuuskurssia, jolloin viittomien opetus jää melko vähäiseksi.

Suomessa on tutkittu 90-luvun puolivälistä lähtien tukiviittomien merkitystä puheentuottamisen ongelmiin. Tutkimuksissa on havaittu, että viittomien käyttö on yksi parhaista keinoista auttaa lasta tuottamaan myös puhetta. Vammaisten ja kielivaikeuksissa olevien oppilaiden opetuksessa käytetään lisäksi kuvakommunikaatiota, jonka viittomia opiskelleet perheet kokevat hitaana tapana kommunikoida. Jos opettaja tarvitsee viittomakieltä, on sen opettelu hänen omasta aktiivisuudestaan ja koulun resursseista kiinni.

Kelan tilastojen mukaan lasten kielelliset erityisvaikeudet ovat lisääntyneet kuudessa vuodessa noin 35 prosenttia. Puhehäiriöiden vuoksi Kelan kuntoutusta sai viime vuonna yli 2 100 lasta ja nuorta. Kela järjestää kuntoutuksena kursseja, jotka toteutetaan yleensä perhekursseina. Näin koko perhe saa esimerkiksi tukiviittomien opetusta.

Lähde: Yle, 9.10.2013

Näissä ammateissa riittää töitä jatkossakin

Tulevaisuudessa töitä riittää esimerkiksi asiantuntijoille, kokeille, lääkäreille, insinööreille, autonkorjaajille, opettajille, siivoojille ja rekkakuskeille. Näin arvioi Valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen VATT:n erikoistutkija Katariina Nilsson Hakkala VATT-seminaarissa tiistaina 2.10.2013.

Suomen työmarkkinat ovat Nilsson Hakkalan mukaan olleet rakennemuutoksessa viimeiset kuusi vuosikymmentä. Syinä tähän ovat etenkin teknologian kehitys ja kansainvälinen kauppa. Töitä, joita ihmiset tekevät tietokoneita paremmin, on kuitenkin vaikea korvata.

Nilsson Hakkala jakaa työt kolmeen ryhmään: asiantuntija-ajattelua vaativat, työt, inhimillistä vuorovaikutusta sisältävät työt ja fyysiset ei-rutiinityöt.

”Ensimmäiseen ryhmään kuuluu korkeasti koulutettuja kuten lääkäreitä, insinöörejä ja asiantuntijoita. Myös kokin tehtävät ovat asiantuntijatehtäviä. Hänen täytyy käyttää luovuutta ja tietää minkälainen prosessi ruoanlaitto on”, Nilsson Hakkala pohtii.

Kaikkiin asiantuntijatehtäviin ei kuitenkaan tarvita korkeaa koulutusta. Esimerkiksi auton korjaaminen on monimutkainen prosessi, johon tarvitaan asiantuntijuutta.

Toiseen ryhmään kuuluu esimerkiksi työnjohtajia, joiden pitää motivoida työntekijöitä ja antaa ohjeita. Ryhmään kuuluvat myös opettajat, jotka välittävät tietoa, sekä tarjoilijat, jotka ottavat vastaan tilauksia.

Fyysisiä ei-rutiinityöntekijöitä ovat esimerkiksi rekan kuljettaja ja siivoojat.

Arvion mukaan kansainvälinen kauppa ja erikoistuminen kasvattavat mahdollisesti korkeakoulutettujen kysyntää. Lisäksi ikärakenteen muutos voimistuu, mikä kasvattaa hoito- ja terveyspalveluiden kysyntää.

Vuoden 1995 jälkeen keskipalkkaiset työt ovat selvästi vähentyneet, mutta alimmin palkatun kolmanneksen ja korkeimmin palkatun kolmanneksen työpaikat ovat lisääntyneet. Korkeapalkkaisiin lasketaan Suomessa muiden muassa matemaattis-luonnontieteelliset, tekniikan ja liikealan erityisasiantuntijat kuten insinöörit. Keskipalkkaisia ovat prosessityöntekijät, teollisuustuotteiden valmistajat ja kokoonpanijat, sekä asentajat ja korjaajat. Matalapalkkaisimpaan kolmannekseen kuuluvat palvelu- ja suojelutyöntekijät.

Häviäviä töitä Suomessa ovat rutiininomaiset työtehtävät, jotka voidaan ohjelmoida tietokoneiden tehtäväksi. Häviäviin ammatteihin kuuluvat esimerkiksi teollisuuden työntekijät ja palvelualan työntekijät eli asiakaspalvelijat ja toimistotyöntekijät.

Lähde: Uusi Suomi, 2.10.2013

Turussa liki tuhat sijaisopettajaa

Julkisuudessa viime aikoina keskustelua herättäneet opettajien vuokra- ja välityspalvelut eivät ole saaneet suosiota Turun kouluissa.

Ei, vaikka eri pituisia sijaisuuksia tehneitä sijaisia ja määräaikaisia opettajia työskenteli Turun peruskouluissa, lukioissa ja ammattikouluissa viime lukuvuonna yhteensä 925.

– Koulujen henkilöstöstä neljännes on sijaisia tai määräaikaisia, suhteuttaa tilannetta Turun kaupungin sivistystoimenjohtaja Timo Jalonen

– Turussa koulutetaan opettajia, eli sijaisia on täällä helppo löytää. Olen vakuuttunut, että netin kuntarekry-palvelu ja rehtorien sinikantiset vihkot toimivat hyvin, Jalonen sanoo ja viittaa rehtorien keräämiin sijaislistoihin.

Lähde: Turun Sanomat 10.8.2013

Turussa vuokrataan kohta opettajia

Turussa on aloittamassa tiettävästi ensimmäinen luokan- ja aineenopettajan sijaisia vuokraava yksityisyritys. Kouluun.com-palvelu välittää sijaisopettajia Turun lähiympäristön kouluihin ja päiväkoteihin.

Yritys aikoo työllistää pääasiassa epäpäteviä opettajaopiskelijoita ja tarjota heille työkokemusta koulumaailmasta. Opetusalan ammattijärjestössä OAJ:ssa ajatus sijaisten koordinoinnista ja rehtoreiden työtaakan helpottamisesta saa kiitosta. Turkulaisyrityksen palkkauksen lainmukaisuus kuitenkin epäilyttää OAJ:ta.

Opetusalan virkaehtosopimuksen mukaan pätevälle yläasteen ja lukion aineenopettajalle kuuluisi ainakin 35 euron tuntipalkka sijaisena, epäpätevälle aineenopettajalle reilu parikymppiä. Kouluun.com-koordinaattori Petri Hyrskyn mukaan yritys maksaa vuokratyövoimalleen palkkaa 15 eurosta ylöspäin. Palkat neuvotellaan jokaisen työntekijän kanssa erikseen.

OAJ:n tiedossa ei toistaiseksi ole muita vuokrasijaisia välittäviä yrityksiä.

Lähde: Yle 25.7.2013

Matemaattisten aineiden opettajista pulaa lähivuosina

Matemaattisten aineiden opettajista tulee pula lähivuosina. Erituisesti keimian ja fysiikan opettajia on liian vähän. Päteviä opettajia on hankala saada varsinkin pohjoisemmassa Suomessa.

Opettajapula on koko valtakunnan asia. Matemaattisten aineiden suosio lukioasteella ei ole laskenut, mutta ikäluokat ovat pienentyneet. Aineet vaativat myös pitkäjänteistä työskentelyä, johon hektinen sukupolvi ei ehkä ole tottunut.

Lähde: Yle 10.6.2013