Avainsana-arkisto: luottamusindikaattori

Luottamusindikaattorit eivät vieläkään lupaa parempaa

Elinkeinoelämän keskusliiton luottamusindikaattorien mukaan yritysten suhdannearviot ovat pysyneet helmikuussa pääosin ennallaan.

Teollisuuden luottamusindikaattori oli helmikuussa ennallaan tavanomaista heikommissa lukemissa. Tilaustilanne oli normaalia huonompi.

Rakentamisessa luottamus on lähellä pitkän aikavälin keskiarvoa. Tilauskanta on aavistuksen verran normaalia heikomissa lukemisa. EK arvioi, että henkilökuntaa vähennetään hivenen tulevien kuukausien aikana.

Palveluyritykset arvioivat myynnin kasvun jatkuvan. Luottamusindikaattori on kuitenkin helmikuun tiedustelussa pitkän aikavälin tarkastelussa hieman alle keskiarvon.

Vähittäiskaupan luottamus hiipui hieman tammikuun luvuista ja arviot ovat pitkän aikavälin keskiarvon alapuolella. Kauppa arvioi myynnin supistuvan kevään lähestyessä.


Elinkeinoelämän luottamusindikaattorit eivät lupaa parempaa
Talouselämä


EK: Yritysten luottamus alamaissa – Rakennusyritykset vähentänevät työvoimaa
Yle


Luottamusindikaattorit eivät vieläkään lupaa parempaa
Elinkeinoelämän keskusliitto


Tuoreimmat artikkelit aiheesta luottamusindikaattori:

Kuluttajien usko Suomen talouteen vahvistunut, yritysten ei

Tilastokeskuksen mukaan kuluttajien luottamus talouteen on vaihteeksi kohentunut. Kuluttajien luottamusindikaattori oli tammikuussa 8,2, kun se joulukuussa oli 2,4 ja marraskuussa 4,7. Kuluttajista 37 prosenttia uskoi taloustilanteen paranevan seuraavan vuoden aikana, kun taas 25 prosenttia arveli sen huononevan. Sen sijaan näkemykset työttömyydestä pysyivät edelleen synkkinä. Kuluttajista 15 prosenttia odotti työttömyys vähenenevän seuraavan vuoden aikana, kun taas 48 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän.

Yritysten luottamus talouteen ei ole vieläkään vahvistunut, kertoo EK:n luottamusindikaattori. Etenkin teollisuuden suhdannekuva on vaatimaton, vaikka tuotannon uskotaankin kasvavan hieman. Rakentamisen luottamus heikkeni tammikuussa, joskin sen trendi on vuoden ajan ollut nousussa. Palveluyritysten luottamus parani aavistuksen, ja lähikuukausille enteillään hieman suurempia kasvulukuja. Myös vähittäiskaupan luottamus parani.


Kuluttajien usko Suomen talouteen vahvistunut – yrittäjien ei
Turun Sanomat


EK: Yritysten luottamus talouteen ei vahvistunut
Turun Sanomat


Kuluttajien taloustunnelmat vahvistuivat tammikuussa – inflaatio-odotukset aivan omissa korkeuksissaan
Talouselämä


Kuluttajien luottamus vahvistui tammikuussa
Verkkouutiset


Yritysten luottamus talouteen ei vahvistunut
Etelä-Suomen Sanomat


Kuluttajien usko Suomen talouteen vahvistui tammikuussa
Tilastokeskus


Yritysten luottamus talouteen ei vieläkään vahvistunut
Elinkeinoelämän keskusliitto


Tuoreimmat artikkelit aiheesta Tilastokeskus, Elinkeinoelämän keskusliitto:

 • Toukokuun työttömyysaste 10,7 prosenttia 20.6.2017 - Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömyysaste oli toukokuussa 10,7 prosenttia. Miesten työttömyysaste oli 10,4 ja naisten 11,1 prosenttia. Vuosi sitten toukokuussa työttömyysaste oli 10,8 prosenttia. Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli toukokuussa 69,4 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 68,6 prosenttia. Toukokuussa työvoimatutkimuksen työttömien määrä on tavallisesti muita kuukausia suurempi. Kesätöitä hakevat ja opintojaan päättävät nuoret hakeutuvat samanaikaisesti työmarkkinoille, mikä hetkellisesti nostaa
 • Työttömyysaste 10,2 prosenttia 26.5.2017 - Huhtikuun työttömyysaste oli 10,2 prosenttia eli 0,4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin viime vuoden huhtikuussa. Työttömiä oli 279 000, työllisiä 2 443 000 ja työvoiman ulkopuolella 1 387 000 henkilöä. Nuorten työttömyysaste pieneni 1,3 prosenttiyksiköllä 27,4 prosenttiin. Tilastokeskus: Huhtikuun työttömyysaste 10,2 prosenttia Aamuset Tuoreimmat artikkelit aiheesta Tilastokeskus:
 • Koko vuoden työttömänä olleita entistä enemmän 26.5.2017 - Tilastokeskuksen mukaan noin kolmasosa viime vuoden lopussa työttömänä olleista oli ollut työttömänä koko vuoden. Koko vuoden työttömänä olleiden määrä kasvoi vuodesta 2015 lähes kahdella tuhannella ja heidän keski-ikänsä oli 48 vuotta. Koko vuoden työttömänä olleiden määrä jatkoi kasvuaan viime vuonna Aamuset Tuoreimmat artikkelit aiheesta Tilastokeskus:
 • Palkkasumma kasvanut 12.5.2017 - Tämän vuoden tammi-maaliskuussa koko talouden palkkasumma oli 2,4 prosenttia suurempi kuin viime vuoden tammi-maaliskuussa. Nopeinta palkkasumman kasvu oli rakentamisen toimialalla. Myös muiden palveluiden, yksityisen terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluiden, rahoitustoiminnan sekä kaupan ja teollisuuden palkkasummat kasvoivat. Yksityisen sektorin palkkasumma kasvoi, kun taas julkisen sektorin pieneni. Palkkasummalla tarkoitetaan työntekijöille maksettujen bruttopalkkojen summaa ilman optioita. Palkkasumma kasvoi alkuvuonna 2,4 prosenttia Aamuset Tuoreimmat artikkelit aiheesta
 • Uusien yritysten määrä nousussa 25.4.2017 - Vuoden 2016 viimeisellä vuosineljänneksellä uusien yritysten määrä nousi Tilastokeskuksen mukaan kaksi prosenttia vuotta aiempaan verrattuna. 5 987 uutta yritystä aloitti toimintansa vuoden 2016 viimeisellä vuosineljänneksellä ja näistä 530 Varsinais-Suomessa. Uusia yrityksiä aloitti eniten ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, kaupan ja rakentamisen toimialoilla. Uusien yritysten perustaminen kääntyi nousuun Aamuset Tuoreimmat artikkelit aiheesta yritykset:

Suomalaisyritysten suhdannekuva on edelleen heikko

Elinkeinoelämän keskusliitto kertoo, että yritysten suhdanneodotukset pysyivät joulukuussa vaatimattomina. Luottamus on heikkoa erityisesti teollisuudessa ja vähittäiskaupassa.

EK:n mukaan teollisuudessa tuotannon arvioidaan kasvavan vain aavistuksen. Vähittäiskaupassa myynnin määrä on laskenut yleisesti, ja odotukset lähikuukausille ovat erittäin heikot.

Palveluissa odotukset ovat kohtalaisia. Rakentamisessa suhdanteet ovat kohonneet jonkin verran kuluvan vuoden aikana.


Elinkeinoelämän luottamus pysyi vaatimattomana
Turun Sanomat


Synkkyys jatkuu – EK: Yritysten luottamus yhä heikoissa kantimissa
Talouselämä


Suomalaisyritysten suhdannekuva on edelleen heiveröinen
Elinkeinoelämän keskusliitto


Tuoreimmat artikkelit aiheesta Elinkeinoelämän keskusliitto, luottamusindikaattori:

Kuluttajien luottamuksen lasku jatkui heinäkuussa

Tilastokeskuksen kuluttajien luottamusindikaattori laski arvoon 6,9, kun se vielä kesäkuussa oli 10,8 ja toukokuussa 15,5. Tilastokeskuksen mukaan kuluttajien luottamusindikaattorin kaikki neljä osatekijää heikkenivät heinäkuussa sekä edelliskuukaudesta että vastaavasta ajankohdasta vuotta aiemmin.

Suurimmat huolet kuluttajilla liittyvät työpaikkoihin. Liki puolet kuluttajista uskoo Tilastokeskuksen mukaan nyt, että työttömyys Suomessa lisääntyy seuraavan vuoden aikana. Työllisistä 23 prosenttia arvioi työttömyyden uhan omalla kohdallaan kasvaneen viime kuukausina ja 12 prosenttia uskoi uhan vähentyneen. Heinäkuussa 33 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 26 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan.


Kuluttajien luottamus talouteen romahti
Kauppalehti


Kuluttajien luottamus laskee – yksi tekijä murentaa uskoa
Yrittäjät-lehti


Yritysten ja kuluttajien luottamus talouteen koetuksella
Turun Sanomat


Kuluttajien luottamuksen lasku jatkui heinäkuussa
Tilastokeskus


Tuoreimmat artikkelit aiheesta Tilastokeskus, luottamusindikaattori:

 • Toukokuun työttömyysaste 10,7 prosenttia 20.6.2017 - Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömyysaste oli toukokuussa 10,7 prosenttia. Miesten työttömyysaste oli 10,4 ja naisten 11,1 prosenttia. Vuosi sitten toukokuussa työttömyysaste oli 10,8 prosenttia. Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli toukokuussa 69,4 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 68,6 prosenttia. Toukokuussa työvoimatutkimuksen työttömien määrä on tavallisesti muita kuukausia suurempi. Kesätöitä hakevat ja opintojaan päättävät nuoret hakeutuvat samanaikaisesti työmarkkinoille, mikä hetkellisesti nostaa
 • Työttömyysaste 10,2 prosenttia 26.5.2017 - Huhtikuun työttömyysaste oli 10,2 prosenttia eli 0,4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin viime vuoden huhtikuussa. Työttömiä oli 279 000, työllisiä 2 443 000 ja työvoiman ulkopuolella 1 387 000 henkilöä. Nuorten työttömyysaste pieneni 1,3 prosenttiyksiköllä 27,4 prosenttiin. Tilastokeskus: Huhtikuun työttömyysaste 10,2 prosenttia Aamuset Tuoreimmat artikkelit aiheesta Tilastokeskus:
 • Koko vuoden työttömänä olleita entistä enemmän 26.5.2017 - Tilastokeskuksen mukaan noin kolmasosa viime vuoden lopussa työttömänä olleista oli ollut työttömänä koko vuoden. Koko vuoden työttömänä olleiden määrä kasvoi vuodesta 2015 lähes kahdella tuhannella ja heidän keski-ikänsä oli 48 vuotta. Koko vuoden työttömänä olleiden määrä jatkoi kasvuaan viime vuonna Aamuset Tuoreimmat artikkelit aiheesta Tilastokeskus:
 • Palkkasumma kasvanut 12.5.2017 - Tämän vuoden tammi-maaliskuussa koko talouden palkkasumma oli 2,4 prosenttia suurempi kuin viime vuoden tammi-maaliskuussa. Nopeinta palkkasumman kasvu oli rakentamisen toimialalla. Myös muiden palveluiden, yksityisen terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluiden, rahoitustoiminnan sekä kaupan ja teollisuuden palkkasummat kasvoivat. Yksityisen sektorin palkkasumma kasvoi, kun taas julkisen sektorin pieneni. Palkkasummalla tarkoitetaan työntekijöille maksettujen bruttopalkkojen summaa ilman optioita. Palkkasumma kasvoi alkuvuonna 2,4 prosenttia Aamuset Tuoreimmat artikkelit aiheesta
 • Uusien yritysten määrä nousussa 25.4.2017 - Vuoden 2016 viimeisellä vuosineljänneksellä uusien yritysten määrä nousi Tilastokeskuksen mukaan kaksi prosenttia vuotta aiempaan verrattuna. 5 987 uutta yritystä aloitti toimintansa vuoden 2016 viimeisellä vuosineljänneksellä ja näistä 530 Varsinais-Suomessa. Uusia yrityksiä aloitti eniten ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, kaupan ja rakentamisen toimialoilla. Uusien yritysten perustaminen kääntyi nousuun Aamuset Tuoreimmat artikkelit aiheesta yritykset:

Yritysten talousluottamus edelleen heikkoa – rakentamisen luottamus kohentui kuitenkin selvästi

Heinäkuun luottamusindikaattorit pysyttelivät kokonaisuudessaan heikoissa lukemissa, tiedottaa Elinkeinoelämän keskusliitto. Selvää käännettä parempaan ei tapahtunut vieläkään.

Rakentamisen luottamus elpyi heinäkuussa ja luottamusindikaattori kohosi hieman pitkäaikaisen keskiarvon yläpuolelle. Teollisuusyritysten luottamus pysyi heinäkuussa miltei ennallaan ja luottamuusindikaattori on EK:n mukaan yhä melko heikolla tasolla. Palvelujen luottamuksessa ei tapahtunut muutoksia, sillä indikaattori on jonkin verran keskiarvon alapuolella. Vähittäiskaupassa luottamus pysyi vaatimattomalla tasolla. Myynnin määrä laski edelleen, mutta lasku oli loivempaa kuin kesäkuussa.


EK: Luottamusindikaattorit heikoissa lukemissa
Talouselämä


EK: yritysten talousluottamus edelleen heikkoa
Kauppalehti


Yritysten suhdanteet edelleen alamaissa – rakentamisen luottamus kohentui kuitenkin selvästi
Elinkeinoelämän keskusliitto


Tuoreimmat artikkelit aiheesta Elinkeinoelämän keskusliitto, luottamusindikaattori:

Luottamus talouden kohenemisesta nousussa

Kuluttajien odotukset oman talouden kohenemisesta olivat huhtikuussa korkeimmillaan sitten toukokuun 2011. Tämä ilmenee Tilastokeskuksen kuluttajabarometrista. Huhtikuussa 28 prosenttia kuluttajista arvioi taloutensa kohenevan ja 11 prosenttia huononevan vuoden kuluessa. Tilastokeskuksen mukaan työttömyyden arvioi vuoden aikana lisääntyvän 42 prosenttia kuluttajista, ja 20 prosenttia uskoi työttömyyden vähenemiseen.

Yritysten suhdannearviot ovat vahvistuneet lievästi, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto EK. Talousluottamus on kuitenkin edelleen keskimääräistä heikompaa kaikilla päätoimialoilla. Teollisuudessa ja palveluissa luottamus pysyi ennallaan. Rakentamisessa indikaattori nousi mutta pysyi selvästi pitkän ajan keskiarvonsa alapuolella. Vähittäiskaupassa myynnin supistuminen jatkui edelleen laajalti.


Kuluttajien luottamus omaan talouteen nousussa
Etelä-Suomen Sanomat


Kuluttajien luottamus omaan talouteen vahvistui
Taloussanomat


Yritysten talousluottamus vahvistui hieman
Turun Sanomat


Kolmannes suomalaisista uskoo maan taloustilanteen kohenevan vuoden kuluessa
Yle


Kuluttajien odotukset omasta taloudesta nousussa
Tilastokeskus


Yritysten suhdannearviot aavistuksen parempaan suuntaan
Elinkeinoelämän keskusliitto


Tuoreimmat artikkelit aiheesta Tilastokeskus, Elinkeinoelämän keskusliitto:

 • Toukokuun työttömyysaste 10,7 prosenttia 20.6.2017 - Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömyysaste oli toukokuussa 10,7 prosenttia. Miesten työttömyysaste oli 10,4 ja naisten 11,1 prosenttia. Vuosi sitten toukokuussa työttömyysaste oli 10,8 prosenttia. Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli toukokuussa 69,4 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 68,6 prosenttia. Toukokuussa työvoimatutkimuksen työttömien määrä on tavallisesti muita kuukausia suurempi. Kesätöitä hakevat ja opintojaan päättävät nuoret hakeutuvat samanaikaisesti työmarkkinoille, mikä hetkellisesti nostaa
 • Työttömyysaste 10,2 prosenttia 26.5.2017 - Huhtikuun työttömyysaste oli 10,2 prosenttia eli 0,4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin viime vuoden huhtikuussa. Työttömiä oli 279 000, työllisiä 2 443 000 ja työvoiman ulkopuolella 1 387 000 henkilöä. Nuorten työttömyysaste pieneni 1,3 prosenttiyksiköllä 27,4 prosenttiin. Tilastokeskus: Huhtikuun työttömyysaste 10,2 prosenttia Aamuset Tuoreimmat artikkelit aiheesta Tilastokeskus:
 • Koko vuoden työttömänä olleita entistä enemmän 26.5.2017 - Tilastokeskuksen mukaan noin kolmasosa viime vuoden lopussa työttömänä olleista oli ollut työttömänä koko vuoden. Koko vuoden työttömänä olleiden määrä kasvoi vuodesta 2015 lähes kahdella tuhannella ja heidän keski-ikänsä oli 48 vuotta. Koko vuoden työttömänä olleiden määrä jatkoi kasvuaan viime vuonna Aamuset Tuoreimmat artikkelit aiheesta Tilastokeskus:
 • Palkkasumma kasvanut 12.5.2017 - Tämän vuoden tammi-maaliskuussa koko talouden palkkasumma oli 2,4 prosenttia suurempi kuin viime vuoden tammi-maaliskuussa. Nopeinta palkkasumman kasvu oli rakentamisen toimialalla. Myös muiden palveluiden, yksityisen terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluiden, rahoitustoiminnan sekä kaupan ja teollisuuden palkkasummat kasvoivat. Yksityisen sektorin palkkasumma kasvoi, kun taas julkisen sektorin pieneni. Palkkasummalla tarkoitetaan työntekijöille maksettujen bruttopalkkojen summaa ilman optioita. Palkkasumma kasvoi alkuvuonna 2,4 prosenttia Aamuset Tuoreimmat artikkelit aiheesta
 • Uusien yritysten määrä nousussa 25.4.2017 - Vuoden 2016 viimeisellä vuosineljänneksellä uusien yritysten määrä nousi Tilastokeskuksen mukaan kaksi prosenttia vuotta aiempaan verrattuna. 5 987 uutta yritystä aloitti toimintansa vuoden 2016 viimeisellä vuosineljänneksellä ja näistä 530 Varsinais-Suomessa. Uusia yrityksiä aloitti eniten ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, kaupan ja rakentamisen toimialoilla. Uusien yritysten perustaminen kääntyi nousuun Aamuset Tuoreimmat artikkelit aiheesta yritykset:

Luottamus edelleen heikkoa – yrityksissä pientä toivoa paremmasta

– Yritysten luottamus talouteen vahvistui aavistuksen verran maaliskuussa, mutta tilanne on yhä tavanomaista heikompi. Teollisuudessa tuotannon ennakoidaan vilkastuvan keväällä lievästi ja palveluissa myynti kasvanee hieman yleisemmin. Vähittäiskaupan myyntiodotukset ovat hienoisesta noususta huolimatta edelleen erittäin vaisuja, tiivistää EK:n johtava ekonomisti Penna Urrila yritysten maaliskuista luottamusta.

Teollisuuden luottamusindikaattori oli maaliskuussa lähes ennallaan, alle pitkäaikaisen keskiarvon. Tuotanto kasvaa, mutta kasvuvauhdista ennustetaan hyvin hidasta. Indikaattorin uusin saldoluku on -7, kun helmikuun lukema oli -8. Pitkän aikavälin keskiarvo on +1, joten luottamus on yhä selvästi alle keskimääräisen.

Rakennusyritykset luottamus koheni hieman maaliskuussa, mutta yleinen suhdannekuva on yhä varsin vaatimaton. Tilauskanta oli maaliskuussa edelleen selvästi alle normaalin. Kausitasoitetuilla luvuilla mitatun henkilöstömäärän ennustetaan vähenevän kevään aikana. Luottamusindikaattori vahvistui maaliskuussa -21 pisteeseen, helmikuussa se oli -24. Indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on -8.

Palveluyritykset arvioivat yleisen suhdannekuvansa synkentyneen yhä hieman, eikä myynti ole juuri kasvanut. Lähikuukausien aikana myynnin ennustetaan kuitenkin kasvavan jonkin verran. Indikaattorin uusin lukema on +2 pistettä, kun helmikuun tulos oli +1. Indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on +13.

Vähittäiskaupan luottamus on edelleen hyvin heikkoa, vaikka luottamusindikaattori vahvistuikin hieman maaliskuussa. Myynnin määrä laski edelleen hyvin yleisesti. Samoin myyntiodotukset ovat pysyneet vaatimattomina. Monet kaupan alan yritykset arvioivat myynnin jatkavan laskussa kevään ajan. Indikaattorin saldoluku nousi lukemaan -19, tarkistettu lukema helmikuussa oli -22. Luottamus on edelleen selvästi tavanomaista matalammalla, sillä pitkän aikavälin keskiarvo on -1.

Suomessa vähittäiskaupan luottamus oli helmikuussa selvästi EU-maiden heikointa.

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto

Teollisuuden luottamus on yhä miinuksella

Elinkeinoelämän keskusliiton luottamusindikaattorit olivat lokakuussa yhä vaisuina, mutta paranivat kuitenkin syyskuusta.

Teollisuuden luottamusindikaattori kohosi muutamalla pisteellä. Uusin saldoluku on -7, kun se oli syyskuussa -11. Indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on +2. Teollisuuden tuotannon arvioidaan kasvavan varovaisesti, mutta tilauskanta on matala ja kapasiteettia paljon vapaana.

Myös rakentamisen luottamusindikaattori vahvistui hieman. Saldoluku oli lokakuussa -29, kun syyskuun lukema oli -34. Pitkän aikavälin keskiarvo on -7. Rakentamisen alalla tilauksia on yhä vähän ja henkilökunta vähenee.

Palveluiden luottamusindikaattorin saldoluku oli lokakuussa -4, hieman syyskuun lukemaa -9 parempi. Palveluiden pitkän aikavälin keskiarvo on +13. Indikaattorissa näkyy, että yleinen suhdannekehitys on heikkoa eikä myynti ole kasvanut.

Vähittäiskaupan luottamusindikaattori pysytteli lähes samoissa lukemissa. Lokakuun saldoluku oli -22 ja syyskuun -23. Pitkän aikavälin keskiarvo on -1. Myynnin määrä on supistunut selkeästi, eikä alamäelle näy loppua.

Lähde: Talouselämä

Kuluttajien luottamus horjuu: yhä useampi odottaa työttömyyden lisääntyvän

Tilastokeskuksen luottamusindikaattorista käy ilmi esimerkiksi se, että kuluttajista 62 prosenttia arvioi elokuussa työttömyyden lisääntyvän seuraavan vuoden aikana. Heinäkuussa osuus oli 45 prosenttia.

Kuluttajien luottamus tulevaan heikkeni elokuussa, kertoo Tilastokeskus. Luottamus oli elokuussa heikompaa verrattuna niin heinäkuuhun kuin viime vuoden elokuuhun.

Luottamus oli myös huomattavasti heikompaa kuin pitkällä ajalla keskimäärin.

Heinäkuuhun verrattuna elokuussa kuluttajien odotukset Suomen taloudesta ja työllisyyskehityksestä heikkenivät.

Näkemykset kuluttajien omasta taloudesta ja kotitalouksien säästämismahdollisuuksista pysyivät elokuussa suunnilleen ennallaan heinäkuuhun verrattuna.

Tilastokeskuksen luottamusindikaattorista käy ilmi esimerkiksi se, että elokuussa kuluttajista 38 prosenttia arvioi Suomen talouden huononevan seuraavan vuoden aikana. Heinäkuussa näin arvioi 35 prosenttia.

Kuluttajista 62 prosenttia arvioi elokuussa työttömyyden lisääntyvän seuraavan vuoden aikana. Heinäkuussa osuus oli 45 prosenttia.

Lähde: yle.fi

EK: Kaupan ja rakennusalan usko tulevaan synkkä

Suomen elinkeinoelämän luottamus talouteen on edelleen heikkoa. Elinkeinoelämän Keskusliiton EK:n mukaan erityisen synkältä näyttää kaupan ja rakentamisen aloilla.

– Molempien alojen luottamusindikaattorit ovat huomattavan alhaalla, ja Suomen vähittäiskaupan yritysten arviot suhdanteista ovat EU-maiden heikoimpia, kommentoi EK:n johtava ekonomisti Penna Urrila.

Teollisuuden luottamus koheni elokuussa hieman heinäkuuhun verrattuna. Luottamus on kuitenkin yhä melko haurasta.

Rakentamisessa luottamus painui EK:n mukaan ”jo huomattavan mataliin lukemiin”. Rakennusalalla tilauksia on niukasti, eivätkä odotukset henkilöstön määrän kehityksestä ole valoisia.

Palvelualoilla luottamus vahvistui elokuussa hieman heinäkuusta, mutta suhdannetilanne on keskimääräistä kehnompi. Palvelualoilla myynnin odotetaan kasvavan jonkin verran loppuvuonna.

Vähittäiskaupassa luottamus pysyi elokuussa ennallaan eli varsin matalalla tasolla. Luottamus oli huomattavasti pitkän ajan keskiarvoa heikompaa.

Lähde: yle.fi

« Vanhemmat artikkelit