Avainsana-arkisto: luonnontieteet

Liitto: Luonnontieteilijöitä koulutetaan liikaa

Luonnontieteilijöitä koulutetaan liikaa, katsoo työntekijöitä edustava Luonnontieteiden Akateemisten Liitto.

Aloituspaikkojen määrää pitää liiton mukaan leikata, jotta se vastaisi työllisyystilannetta.

– Koulutusmääriä kasvatettiin erityisen voimakkaasti 1990-luvulla, huomattavasti yli työmarkkinoiden tarpeen, sanoo liiton puheenjohtaja Sirpa Pelttari tiedotteessa.

Työttömyys on lisääntynyt luonnontieteellisellä alalla selvästi akateemisten alojen keskiarvoa ripeämmin. Työttömyyskassa Erkon liiton jäsenille maksamien työttömyyspäivärahojen määrä on kasvanut 30 prosenttia vuoden aikana.

Suuria irtisanomisilmoituksia on syksyn aikana tullut Teknologian tutkimuskeskukselta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja Elintarviketurvallisuusvirastosta. Myös Säteilyturvakeskus ja Työterveyslaitos vähentävät tutkimusväkeä.

Lähde: Turun Sanomat

Tohtoreiden työllistymisongelmat kasvussa luonnontieteiden aloilla

Akateemisten rekrytointipalvelujen verkoston Aarresaaren julkaiseman tohtorikoosteen mukaan uransa alkuvaiheessa olevat tohtorit ovat työllistyneet hyvin.  Luonnontieteistä väitelleiden tohtoreiden kohdalla todellisuus on kuitenkin toisenlainen.

Biologian, biokemian ja kemian alan tohtorit edustavat alle 10 prosenttia kaikista luonnontieteiden alojen tohtoreista. Työttömistä tohtoreista heitä on yli 20 prosenttia. Luonnontieteiden työttömien tohtoreiden määrä on 2000-luvulla liki nelinkertaistunut.

Työttömyyden kasvu luonnontieteellisillä aloilla on ollut jatkuvaa, eivätkä talouden suhdanteet ole siihen juuri vaikuttaneet. Rakenteellisen ongelman myötä koulutusta vastaavan työn saaminen vaikeutuu entisestään jatkuvasti

Kemian, biologian ja biotieteiden koulutusmäärien kasvattaminen 1990-luvulta lähtien on kaksinkertaistanut maistereiksi valmistuvien määrän. Tämän seurauksena työttömien maistereiden määrä on kasvanut yli 60 prosenttia 2000-luvulla. Esimerkiksi Tilastokeskuksen aineistojen mukaan vuosina 2006–2010 valmistuneista kemian, biokemian ja biologian maistereista vain alle 60 prosenttia oli vuonna 2010 koulutusta vastaavassa työssä.

Lähde: Luonnontieteidein akateemisten liitto, 12.3.2014