Avainsana-arkisto: Elinkeinoelämän keskusliitto

Työpaikkoja luvassa digitaalisiin liiketoimintoihin

Vaisuista yleisistä talousnäkymistä huolimatta uudet digitaaliset liiketoiminnot ovat Elinkeinoelämän Keskusliiton mukaan voimakkaassa kasvussa. EK:n toteuttamaan kyselyyn vastanneista yrityksistä 76 prosenttia ennakoi kasvua liikevaihdossa, 62 prosenttia investoinneissa ja 43 prosenttia henkilöstössä tämän vuoden aikana.

Uusia osaajia edelläkävijäyritykset tarvitsevat EK:n mukaan kyselyn perusteella noin 2 000. Näistä puolet tarvitaan niin sanotun esineiden internetin alueelle.

Julkisen sektorin digitalisoimisen vauhdittaminen nähtiin kyselyssä myös keskeisenä asiana, jolla edistettäisiin myös yritysten innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä. Panostuksia tutkimus- ja kehittämistoimintaan ja perusosaamiseen ei tule myöskään unohtaa.


EK:n kyselyssä luvataan 2 000 työpaikkaa digialan kärkiyrityksiin
Verkkouutiset


1000 hengelle tarjolla heti töitä – Tässä on kuuma tulevaisuuden ala
Talouselämä


EK tutki: Esineiden internet vetää osaajia – tuhannelle heti töitä
Elinkeinoelämän keskusliitto


Tuoreimmat artikkelit aiheesta digitalisaatio, Elinkeinoelämän keskusliitto:

 • Työpaikkoja luvassa digitaalisiin liiketoimintoihin 20.5.2016 - Vaisuista yleisistä talousnäkymistä huolimatta uudet digitaaliset liiketoiminnot ovat voimakkaassa kasvussa. Alan edelläkävijäyritykset odottavat kasvua niin liikevaihdossa, investoinneissa kuin henkilöstön määrässä uusilla digitalisaation osa-alueilla vuoden 2016 aikana.
 • Pitkästä aikaa positiiviset näkymät, mutta kasvu edelleen varovaista 4.5.2016 - EK:n suhdannebarometrin kaikkien päätoimialojen näkymät ovat ensi kertaan vuosiin kääntyneet positiivisiksi. Erityisesti rakennusyritysten näkymät ovat valoisat.
 • Do it digi! 29.2.2016 - Ajatus on yksinkertainen: työpaikoilla on tarve tehostaa toimintaa ja parantaa palveluita digitalisaation avulla. Turun ja Salon seudulla on paljon työtä etsiviä ICT-ammattilaisia. Yhdistetään nämä kaksi ja saadaan aikaiseksi kilpailukykyisempiä työpaikkoja ja työtä kovan luokan osaajille. Vai mitä? Haasteen yhtälöön tuo se, että yritykset eivät oikein vielä tiedä mitä mahdollisuuksia digitalisaatio voi heille tarjota. Arkikiireen keskellä esimerkiksi rakennusalan yrityksen on vaikea
 • Luottamusindikaattorit eivät vieläkään lupaa parempaa 26.2.2016 - Yritysten suhdannearviot ovat pysyneet EK:n helmikuisten luottamusindikaattorien mukaan pääosin ennallaan.
 • Kuluttajien usko Suomen talouteen vahvistunut, yritysten ei 27.1.2016 - Kuluttajien usko Suomen talouteen on vahvistunut tammikuussa, selviää Tilastokeskuksen kuluttajabarometrista. Samaa mieltä eivät sen sijaan ole yritykset, kertoo puolestaan EK:n luottamusindikaattori.

Pitkästä aikaa positiiviset näkymät, mutta kasvu edelleen varovaista

Suomalaisyritysten suhdannenäkymät seuraavalle puolelle vuodelle ovat vaisut, eikä merkittävää käännettä parempaan ennusteta, kertoo Elinkeinoelämän keskusliiton suhdannebarometri. Taloudessa ei edelleenkään ole näkyvissä käännettä parempaan, vaan kasvu jatkuu varovaisena.

Suhdanne on vahvistumassa rakennusalalla, mutta teollisuuden ja palveluiden heikko suhdannetilanne kohenee arvioiden mukaan vain hyvin loivasti. Kaikkien barometrin päätoimialojen näkymät ovat kuitenkin ensi kertaan vuosiin kääntyneet positiivisiksi. Erityisesti rakennusyritysten näkymät ovat valoisat.


Jos rakentamista ei lasketa, yritysten näkymät ovat edelleen nihkeitä
Talouselämä


EK: Pitkästä aikaa positiiviset näkymät, mutta kasvu edelleen varovaista – ”Tätä ei ole nähty pitkään aikaan”
Yle


EK:n suhdannebarometri ei lupaa käännettä parempaan
Turun Sanomat


Suhdanteiden yleiskuva jatkuu melko vaisuna, odotuksissa hienoista elpymistä – rakentamisessa vahvemmat näkymät
Elinkeinoelämän keskusliitto


Tuoreimmat artikkelit aiheesta Elinkeinoelämän keskusliitto, suhdannebarometri:

 • Pitkästä aikaa positiiviset näkymät, mutta kasvu edelleen varovaista 4.5.2016 - EK:n suhdannebarometrin kaikkien päätoimialojen näkymät ovat ensi kertaan vuosiin kääntyneet positiivisiksi. Erityisesti rakennusyritysten näkymät ovat valoisat.
 • Suhdanteiden elpymistä joudutaan vielä odottamaan 5.8.2015 - Suomalaisyritysten lähiaikojen odotukset ovat edelleen melko vaatimattomat. Ainoastaan rakentamisessa odotetaan pientä parannusta suhdanteisiin vuoden 2015 jälkipuoliskolla. Teollisuudessa ja palvelualoilla vaisu suhdannevaihe jatkuu.
 • Selvää suhdannekäännettä joudutaan vielä odottamaan 6.5.2015 - Suomalaisten yritysten odotukset kesälle ja alkusyksylle ovat edelleen varovaiset Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n suhdannebarometrin mukaan. Yleiset suhdannenäkymät ovat hieman parantuneet edelliseen tiedusteluun verrattuna, mutta merkittävää käännettä parempaan ei silti vielä odoteta.
 • EK suhdannebarometri 05/2014 8.5.2014 - Näkymissä pientä elpymistä – selkeää suhdannenousua saadaan yhä odottaa. EK:n tuore Suhdannebarometri kertoo, että teollisuustuotanto pysyisi lähikuukausien aikana nykyisellään tai kasvaisi vain aavistuksen. Heikosti kehittynyt palvelujen myynti kääntyisi varovaiseen nousuun. Henkilöstön määrä olisi sen sijaan vielä pienessä laskussa kaikilla päätoimialoilla. Tällä hetkellä suhdannetilanne on kaikilla päätoimialoilla alle keskimääräisen. Tilauskanta on tavanomaista pienempi. Myös kapasiteettia on reilusti vapaana, vaikka käyttöasteet ovatkin
 • EK suhdannebarometri 05/2014 8.5.2014 - EK:n tuore Suhdannebarometri kertoo, että teollisuustuotanto pysyisi lähikuukausien aikana nykyisellään tai kasvaisi vain aavistuksen. Heikosti kehittynyt palvelujen myynti kääntyisi varovaiseen nousuun. Henkilöstön määrä olisi sen sijaan vielä pienessä laskussa kaikilla päätoimialoilla.

Luottamusindikaattorit eivät vieläkään lupaa parempaa

Elinkeinoelämän keskusliiton luottamusindikaattorien mukaan yritysten suhdannearviot ovat pysyneet helmikuussa pääosin ennallaan.

Teollisuuden luottamusindikaattori oli helmikuussa ennallaan tavanomaista heikommissa lukemissa. Tilaustilanne oli normaalia huonompi.

Rakentamisessa luottamus on lähellä pitkän aikavälin keskiarvoa. Tilauskanta on aavistuksen verran normaalia heikomissa lukemisa. EK arvioi, että henkilökuntaa vähennetään hivenen tulevien kuukausien aikana.

Palveluyritykset arvioivat myynnin kasvun jatkuvan. Luottamusindikaattori on kuitenkin helmikuun tiedustelussa pitkän aikavälin tarkastelussa hieman alle keskiarvon.

Vähittäiskaupan luottamus hiipui hieman tammikuun luvuista ja arviot ovat pitkän aikavälin keskiarvon alapuolella. Kauppa arvioi myynnin supistuvan kevään lähestyessä.


Elinkeinoelämän luottamusindikaattorit eivät lupaa parempaa
Talouselämä


EK: Yritysten luottamus alamaissa – Rakennusyritykset vähentänevät työvoimaa
Yle


Luottamusindikaattorit eivät vieläkään lupaa parempaa
Elinkeinoelämän keskusliitto


Tuoreimmat artikkelit aiheesta luottamusindikaattori:

Kuluttajien usko Suomen talouteen vahvistunut, yritysten ei

Tilastokeskuksen mukaan kuluttajien luottamus talouteen on vaihteeksi kohentunut. Kuluttajien luottamusindikaattori oli tammikuussa 8,2, kun se joulukuussa oli 2,4 ja marraskuussa 4,7. Kuluttajista 37 prosenttia uskoi taloustilanteen paranevan seuraavan vuoden aikana, kun taas 25 prosenttia arveli sen huononevan. Sen sijaan näkemykset työttömyydestä pysyivät edelleen synkkinä. Kuluttajista 15 prosenttia odotti työttömyys vähenenevän seuraavan vuoden aikana, kun taas 48 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän.

Yritysten luottamus talouteen ei ole vieläkään vahvistunut, kertoo EK:n luottamusindikaattori. Etenkin teollisuuden suhdannekuva on vaatimaton, vaikka tuotannon uskotaankin kasvavan hieman. Rakentamisen luottamus heikkeni tammikuussa, joskin sen trendi on vuoden ajan ollut nousussa. Palveluyritysten luottamus parani aavistuksen, ja lähikuukausille enteillään hieman suurempia kasvulukuja. Myös vähittäiskaupan luottamus parani.


Kuluttajien usko Suomen talouteen vahvistunut – yrittäjien ei
Turun Sanomat


EK: Yritysten luottamus talouteen ei vahvistunut
Turun Sanomat


Kuluttajien taloustunnelmat vahvistuivat tammikuussa – inflaatio-odotukset aivan omissa korkeuksissaan
Talouselämä


Kuluttajien luottamus vahvistui tammikuussa
Verkkouutiset


Yritysten luottamus talouteen ei vahvistunut
Etelä-Suomen Sanomat


Kuluttajien usko Suomen talouteen vahvistui tammikuussa
Tilastokeskus


Yritysten luottamus talouteen ei vieläkään vahvistunut
Elinkeinoelämän keskusliitto


Tuoreimmat artikkelit aiheesta Tilastokeskus, Elinkeinoelämän keskusliitto:

 • Toukokuun työttömyysaste 10,7 prosenttia 20.6.2017 - Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömyysaste oli toukokuussa 10,7 prosenttia. Miesten työttömyysaste oli 10,4 ja naisten 11,1 prosenttia. Vuosi sitten toukokuussa työttömyysaste oli 10,8 prosenttia. Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli toukokuussa 69,4 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 68,6 prosenttia. Toukokuussa työvoimatutkimuksen työttömien määrä on tavallisesti muita kuukausia suurempi. Kesätöitä hakevat ja opintojaan päättävät nuoret hakeutuvat samanaikaisesti työmarkkinoille, mikä hetkellisesti nostaa
 • Työttömyysaste 10,2 prosenttia 26.5.2017 - Huhtikuun työttömyysaste oli 10,2 prosenttia eli 0,4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin viime vuoden huhtikuussa. Työttömiä oli 279 000, työllisiä 2 443 000 ja työvoiman ulkopuolella 1 387 000 henkilöä. Nuorten työttömyysaste pieneni 1,3 prosenttiyksiköllä 27,4 prosenttiin. Tilastokeskus: Huhtikuun työttömyysaste 10,2 prosenttia Aamuset Tuoreimmat artikkelit aiheesta Tilastokeskus:
 • Koko vuoden työttömänä olleita entistä enemmän 26.5.2017 - Tilastokeskuksen mukaan noin kolmasosa viime vuoden lopussa työttömänä olleista oli ollut työttömänä koko vuoden. Koko vuoden työttömänä olleiden määrä kasvoi vuodesta 2015 lähes kahdella tuhannella ja heidän keski-ikänsä oli 48 vuotta. Koko vuoden työttömänä olleiden määrä jatkoi kasvuaan viime vuonna Aamuset Tuoreimmat artikkelit aiheesta Tilastokeskus:
 • Palkkasumma kasvanut 12.5.2017 - Tämän vuoden tammi-maaliskuussa koko talouden palkkasumma oli 2,4 prosenttia suurempi kuin viime vuoden tammi-maaliskuussa. Nopeinta palkkasumman kasvu oli rakentamisen toimialalla. Myös muiden palveluiden, yksityisen terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluiden, rahoitustoiminnan sekä kaupan ja teollisuuden palkkasummat kasvoivat. Yksityisen sektorin palkkasumma kasvoi, kun taas julkisen sektorin pieneni. Palkkasummalla tarkoitetaan työntekijöille maksettujen bruttopalkkojen summaa ilman optioita. Palkkasumma kasvoi alkuvuonna 2,4 prosenttia Aamuset Tuoreimmat artikkelit aiheesta
 • Uusien yritysten määrä nousussa 25.4.2017 - Vuoden 2016 viimeisellä vuosineljänneksellä uusien yritysten määrä nousi Tilastokeskuksen mukaan kaksi prosenttia vuotta aiempaan verrattuna. 5 987 uutta yritystä aloitti toimintansa vuoden 2016 viimeisellä vuosineljänneksellä ja näistä 530 Varsinais-Suomessa. Uusia yrityksiä aloitti eniten ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, kaupan ja rakentamisen toimialoilla. Uusien yritysten perustaminen kääntyi nousuun Aamuset Tuoreimmat artikkelit aiheesta yritykset:

Suomalaisyritysten suhdannekuva on edelleen heikko

Elinkeinoelämän keskusliitto kertoo, että yritysten suhdanneodotukset pysyivät joulukuussa vaatimattomina. Luottamus on heikkoa erityisesti teollisuudessa ja vähittäiskaupassa.

EK:n mukaan teollisuudessa tuotannon arvioidaan kasvavan vain aavistuksen. Vähittäiskaupassa myynnin määrä on laskenut yleisesti, ja odotukset lähikuukausille ovat erittäin heikot.

Palveluissa odotukset ovat kohtalaisia. Rakentamisessa suhdanteet ovat kohonneet jonkin verran kuluvan vuoden aikana.


Elinkeinoelämän luottamus pysyi vaatimattomana
Turun Sanomat


Synkkyys jatkuu – EK: Yritysten luottamus yhä heikoissa kantimissa
Talouselämä


Suomalaisyritysten suhdannekuva on edelleen heiveröinen
Elinkeinoelämän keskusliitto


Tuoreimmat artikkelit aiheesta Elinkeinoelämän keskusliitto, luottamusindikaattori:

Suhdanteiden elpymistä joudutaan vielä odottamaan

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n suhdannebarometri, joka julkaistaan neljä kertaa vuodessa, kertoo vaisun vaiheen jatkuvan teollisuudessa ja palvelualoilla. Vain rakentamisessa näkyy valonpilkahdus. Rakentamisessa tuotannon volyymi kääntyi pieneen kasvuun alkukesällä. Kausitasoitetuilla luvuilla mitattujen tuotantomäärien arvioidaan jatkavan nousua myös loppuvuonna.

Teollisuusyritysten kannattavuus pysyi alkukesällä vakaana. Lähikuukausina sen odotetaan hieman vahvistuvan. Rakentamisessa kannattavuus säilyisi nykytasolla, kun taas palvelualoilla se laskisi edelleen lievästi.

Työvoiman määrä laski huhti–kesäkuussa edelleen kaikilla kolmella päätoimialalla. Voimakkainta lasku oli teollisuudessa. Lähikuukausina työvoiman arvioidaan yhä vähenevän teollisuudessa ja palveluissa. Rakennusyritysten henkilöstön määrä pysyisi ennallaan.


Teollisuudessa ei näy rekrytointitarvetta
Yle


EK:n suhdannebarometri: Suhdanteiden elpymistä joudutaan vielä odottamaan
Elinkeinoelämän keskusliitto


Tuoreimmat artikkelit aiheesta Elinkeinoelämän keskusliitto, suhdannebarometri:

Yritysten talousluottamus edelleen heikkoa – rakentamisen luottamus kohentui kuitenkin selvästi

Heinäkuun luottamusindikaattorit pysyttelivät kokonaisuudessaan heikoissa lukemissa, tiedottaa Elinkeinoelämän keskusliitto. Selvää käännettä parempaan ei tapahtunut vieläkään.

Rakentamisen luottamus elpyi heinäkuussa ja luottamusindikaattori kohosi hieman pitkäaikaisen keskiarvon yläpuolelle. Teollisuusyritysten luottamus pysyi heinäkuussa miltei ennallaan ja luottamuusindikaattori on EK:n mukaan yhä melko heikolla tasolla. Palvelujen luottamuksessa ei tapahtunut muutoksia, sillä indikaattori on jonkin verran keskiarvon alapuolella. Vähittäiskaupassa luottamus pysyi vaatimattomalla tasolla. Myynnin määrä laski edelleen, mutta lasku oli loivempaa kuin kesäkuussa.


EK: Luottamusindikaattorit heikoissa lukemissa
Talouselämä


EK: yritysten talousluottamus edelleen heikkoa
Kauppalehti


Yritysten suhdanteet edelleen alamaissa – rakentamisen luottamus kohentui kuitenkin selvästi
Elinkeinoelämän keskusliitto


Tuoreimmat artikkelit aiheesta Elinkeinoelämän keskusliitto, luottamusindikaattori:

Monipuolinen kielitaito tukee työuraa

Kieltenopiskelu on kehittynyt päinvastaiseen suuntaan, kuin mitä työelämän kielitaitotarpeet globalisaation ja kansainvälistymisen seurauksena ovat, toteaa Elinkeinoelämän keskusliitto.

Englannin kielen taito on jo perustaito, jota edellytetään yrityksissä kaikilla tehtävätasoilla. Englanti ei kuitenkaan yksin riitä. Työelämässä on kasvava tarve useamman vieraan kielen taitajille.


Monipuolinen kielitaito tukee työuraa
Elinkeinoelämän keskusliitto


Onko sinulla riittävä kielitaito nykypäivän työelämään? – Kieltenopetus kehittynyt epäsuotuisaan suuntaan
Talouselämä


Englannin taito ei yksin riitä – elinkeinoelämä huolissaan koulujen kieltenopetuksesta
Verkkouutiset


 

Tuoreimmat artikkelit aiheesta kielitaito:

 • Monipuolinen kielitaito tukee työuraa 9.6.2015 - Elinkeinoelämässä kielitaitotarpeet ovat kehittyneet aivan toiseen suuntaan globalisaation ja kansainvälistymisen seurauksena. Englannin kielen taito on jo perustaito, jota edellytetään yrityksissä kaikilla tehtävätasoilla. Englanti ei kuitenkaan yksin riitä. Työelämässä on kasvava tarve useamman vieraan kielen taitajille.
 • Euroopan kielten päivää vietetään perjantaina 25.9.2014 - Kirjaston uudisosan aulassa sijaitsevilla infopisteillä voi kello 11–17 tutustua muun muassa Turun Kielitivoli -hankkeen Kielireppuun ja Kielten Aarrearkkuun, Diakin tulkkikoulutukseen, suomen- ja ruotsinkielisen työväenopiston tarjontaan sekä Varsinais-Suomen TE-toimiston EURES–työnvälityspalveluihin.

Selvää suhdannekäännettä joudutaan vielä odottamaan

Suomalaisten yritysten odotukset kesälle ja alkusyksylle ovat edelleen varovaiset Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n suhdannebarometrin mukaan. Yleiset suhdannenäkymät ovat hieman parantuneet edelliseen tiedusteluun verrattuna, mutta merkittävää käännettä parempaan ei silti vielä odoteta.

Teollisuuden yleisiä suhdannenäkymiä lähikuukausina kuvaava saldoluku vahvistui huhtikuussa tasolle +3 (tammikuussa -4). Palvelualojen yritysten suhdannenäkymät nousivat lukemaan +1 (tammikuussa -12). Henkilöstön määrä vähenee edelleen kaikilla päätoimialoilla.


EK:n Suhdannebarometri: Selvää suhdannekäännettä joudutaan vielä odottamaan
Elinkeinoelämän keskusliitto


Yritysten luottamuskysely: Harmaus jatkuu
Taloussanomat


Yritysten odotukset ovat edelleen synkät – henkilöstön määrä vähenee
Talouselämä


Tuoreimmat artikkelit aiheesta Elinkeinoelämän keskusliitto, suhdannebarometri:

Luottamus talouden kohenemisesta nousussa

Kuluttajien odotukset oman talouden kohenemisesta olivat huhtikuussa korkeimmillaan sitten toukokuun 2011. Tämä ilmenee Tilastokeskuksen kuluttajabarometrista. Huhtikuussa 28 prosenttia kuluttajista arvioi taloutensa kohenevan ja 11 prosenttia huononevan vuoden kuluessa. Tilastokeskuksen mukaan työttömyyden arvioi vuoden aikana lisääntyvän 42 prosenttia kuluttajista, ja 20 prosenttia uskoi työttömyyden vähenemiseen.

Yritysten suhdannearviot ovat vahvistuneet lievästi, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto EK. Talousluottamus on kuitenkin edelleen keskimääräistä heikompaa kaikilla päätoimialoilla. Teollisuudessa ja palveluissa luottamus pysyi ennallaan. Rakentamisessa indikaattori nousi mutta pysyi selvästi pitkän ajan keskiarvonsa alapuolella. Vähittäiskaupassa myynnin supistuminen jatkui edelleen laajalti.


Kuluttajien luottamus omaan talouteen nousussa
Etelä-Suomen Sanomat


Kuluttajien luottamus omaan talouteen vahvistui
Taloussanomat


Yritysten talousluottamus vahvistui hieman
Turun Sanomat


Kolmannes suomalaisista uskoo maan taloustilanteen kohenevan vuoden kuluessa
Yle


Kuluttajien odotukset omasta taloudesta nousussa
Tilastokeskus


Yritysten suhdannearviot aavistuksen parempaan suuntaan
Elinkeinoelämän keskusliitto


Tuoreimmat artikkelit aiheesta Tilastokeskus, Elinkeinoelämän keskusliitto:

 • Toukokuun työttömyysaste 10,7 prosenttia 20.6.2017 - Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömyysaste oli toukokuussa 10,7 prosenttia. Miesten työttömyysaste oli 10,4 ja naisten 11,1 prosenttia. Vuosi sitten toukokuussa työttömyysaste oli 10,8 prosenttia. Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli toukokuussa 69,4 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 68,6 prosenttia. Toukokuussa työvoimatutkimuksen työttömien määrä on tavallisesti muita kuukausia suurempi. Kesätöitä hakevat ja opintojaan päättävät nuoret hakeutuvat samanaikaisesti työmarkkinoille, mikä hetkellisesti nostaa
 • Työttömyysaste 10,2 prosenttia 26.5.2017 - Huhtikuun työttömyysaste oli 10,2 prosenttia eli 0,4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin viime vuoden huhtikuussa. Työttömiä oli 279 000, työllisiä 2 443 000 ja työvoiman ulkopuolella 1 387 000 henkilöä. Nuorten työttömyysaste pieneni 1,3 prosenttiyksiköllä 27,4 prosenttiin. Tilastokeskus: Huhtikuun työttömyysaste 10,2 prosenttia Aamuset Tuoreimmat artikkelit aiheesta Tilastokeskus:
 • Koko vuoden työttömänä olleita entistä enemmän 26.5.2017 - Tilastokeskuksen mukaan noin kolmasosa viime vuoden lopussa työttömänä olleista oli ollut työttömänä koko vuoden. Koko vuoden työttömänä olleiden määrä kasvoi vuodesta 2015 lähes kahdella tuhannella ja heidän keski-ikänsä oli 48 vuotta. Koko vuoden työttömänä olleiden määrä jatkoi kasvuaan viime vuonna Aamuset Tuoreimmat artikkelit aiheesta Tilastokeskus:
 • Palkkasumma kasvanut 12.5.2017 - Tämän vuoden tammi-maaliskuussa koko talouden palkkasumma oli 2,4 prosenttia suurempi kuin viime vuoden tammi-maaliskuussa. Nopeinta palkkasumman kasvu oli rakentamisen toimialalla. Myös muiden palveluiden, yksityisen terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluiden, rahoitustoiminnan sekä kaupan ja teollisuuden palkkasummat kasvoivat. Yksityisen sektorin palkkasumma kasvoi, kun taas julkisen sektorin pieneni. Palkkasummalla tarkoitetaan työntekijöille maksettujen bruttopalkkojen summaa ilman optioita. Palkkasumma kasvoi alkuvuonna 2,4 prosenttia Aamuset Tuoreimmat artikkelit aiheesta
 • Uusien yritysten määrä nousussa 25.4.2017 - Vuoden 2016 viimeisellä vuosineljänneksellä uusien yritysten määrä nousi Tilastokeskuksen mukaan kaksi prosenttia vuotta aiempaan verrattuna. 5 987 uutta yritystä aloitti toimintansa vuoden 2016 viimeisellä vuosineljänneksellä ja näistä 530 Varsinais-Suomessa. Uusia yrityksiä aloitti eniten ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, kaupan ja rakentamisen toimialoilla. Uusien yritysten perustaminen kääntyi nousuun Aamuset Tuoreimmat artikkelit aiheesta yritykset:
« Vanhemmat artikkelit