Avainsana-arkisto: ansio-päiväraha

Sovitellun työttömyyspäivärahan maksua yritetään nopeuttaa sähköisellä tiedonsiirrolla

Jos työtön työnhakija ottaa vastaan määräaikaisia töitä, hänelle maksetaan soviteltua ansiopäivärahaa, mikäli työttömyys jatkuu määräaikaisen työn jälkeen. Rahaa ei kuitenkaan voida maksaa ennen kuin työntekijä on toimittanut palkkalaskelman työttömyyskassaan.

Yleinen työttömyyskassa YTK ja henkilöstöpalveluyritys Opteam aloittavat kokeilun, jossa pyritään nopeuttamaan sovitellun ansiopäivärahan maksamista siirtämällä palkkatiedot sähköisesti työttömyyskassaan. YTK:n mukaan työttömyyspäivärahojen maksamisen viivästyminen on estänyt työttömiä työnhakijoita ottamasta vastaan muuta kuin pysyvää, pitkäaikaista työtä.

Opteamin ja Yleisen Työttömyyskassan YTK:n yhteisessä tiedotteessa muistutetaan, että työttömyysturvalaissa on määritelty 300 euron suojaosa. Työtön voi ansaita 300 euroa kuussa ilman, että työttömyysturva pienenee.


Sovitellun työttömyyspäivärahan maksua yritetään nopeuttaa sähköisellä tiedonsiirrolla
Verkkouutiset


Yritys väittää: ”Työttömillä harhakäsitys – Suojaosa 300 €/kk, ison osan kannattaa ottaa töitä”
Uusi Suomi


Tuoreimmat artikkelit aiheesta ansio-päiväraha, työttömyys:

  • Työttömyys alentunut kaikissa ikäryhmissä ja seutukunnissa 25.7.2017 - Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli kesäkuun lopussa 27 200 työtöntä työnhakijaa. Kesäkuun aikana työttömien määrä kasvoi 3 000 henkilöllä. Kesäajalle on ominaisia tekijöitä, jotka kasvattavat työttömyyttä: oppilaitoksista valmistuneet nuoret tulevat työmarkkinoille, ja monet määräaikaiset työsuhteet päättyvät. Koko maassa työttömien määrä väheni vuotta aiemmasta 13 prosentilla. Varsinais-Suomessa vähennystä oli 14 prosenttia eli 4 500 henkilöä. Työttömien osuus työvoimasta oli maakunnassa kesäkuun
  • Työttömyysaste 10,2 prosenttia 26.5.2017 - Huhtikuun työttömyysaste oli 10,2 prosenttia eli 0,4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin viime vuoden huhtikuussa. Työttömiä oli 279 000, työllisiä 2 443 000 ja työvoiman ulkopuolella 1 387 000 henkilöä. Nuorten työttömyysaste pieneni 1,3 prosenttiyksiköllä 27,4 prosenttiin. Tilastokeskus: Huhtikuun työttömyysaste 10,2 prosenttia Aamuset Tuoreimmat artikkelit aiheesta Tilastokeskus:
  • Koko vuoden työttömänä olleita entistä enemmän 26.5.2017 - Tilastokeskuksen mukaan noin kolmasosa viime vuoden lopussa työttömänä olleista oli ollut työttömänä koko vuoden. Koko vuoden työttömänä olleiden määrä kasvoi vuodesta 2015 lähes kahdella tuhannella ja heidän keski-ikänsä oli 48 vuotta. Koko vuoden työttömänä olleiden määrä jatkoi kasvuaan viime vuonna Aamuset Tuoreimmat artikkelit aiheesta Tilastokeskus:
  • Kevään 2017 työmarkkinaennuste 10.5.2017 - Työ- ja elinkeinoministeriön lyhyen aikavälin työmarkkinaennusteessa arvioidaan työllisyyden kasvavan tänä ja ensi vuonna kohtalaisesti. Tämänhetkinen työttömien työnhakijoiden määrän lasku on aiemmassa työmarkkinaennusteessa arvioitua nopeampaa. Erityisen nopeaa on pitkäaikaistyöttömien määrän lasku. Ennusteen mukaan työttömyysaste laskee tänä vuonna 8,4 ja ensi vuonna 8 prosenttiin. Työmarkkinaennuste: Työttömyys laskee voimakkaasti Työ- ja elinkeinoministeriö Tuoreimmat artikkelit aiheesta Työ- ja elinkeinoministeriö:
  • 88 000 työtöntä työllistyi vuoden 2015 aikana 17.2.2017 - Vuoden 2015 aikana noin 88 000 vuonna 2014 työttömänä ollutta työllistyi palkkatyöhön tai yrittäjäksi. Työttömästä yrittäjäksi siirtyminen oli harvinaisempaa nuorilla ja 50 vuotta täyttäneillä. Kaiken kaikkiaan 18–64-vuotiaista työllisistä 232 000 oli yrittäjiä. Vuonna 2015 työllistyi 88 000 työtöntä Aamuset Tuoreimmat artikkelit aiheesta työllistyminen:

Joka kuudes työttömyyskassan jäsen oli viime vuonna työttömänä

Työttömyyskassoihin kuului vuonna 2014 lähes kaksi miljoonaa palkansaajaa ja yrittäjää, kertoo Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö. Jäsenistä 16 prosenttia sai vuoden aikana ansiopäivärahaa vähintään yhdeltä päivältä. Ansiopäivärahaa tai vuorottelukorvausta maksettiin viime vuonna yhteensä 42 miljoonalta päivältä. Ansioturvamenot olivat viime vuonna 2,8 miljardia euroa. Etuuskulut kasvoivat 14 prosenttia edellisvuodesta. Ansiopäivärahan saajien määrä kasvoi 6 prosenttia.

Työttömyyskassojen jäsenmaksut ovat nousseet vuosina 2014 ja 2015 yhteensä noin viidenneksellä. Jäsenmaksujen nousu johtuu etuuskulujen kasvusta.


Joka kuudes työttömyyskassan jäsen oli viime vuonna työttömänä
Verkkouutiset


Ansiopäivärahaa saavien määrä kasvoi – menot 2,8 miljardia euroa
Talouselämä


Tuoreimmat artikkelit aiheesta ansio-päiväraha, työttömyyskassat:

Yhä useampi ansiopäivärahan saaja tekee osa-aikatyötä

Työttömyyskassat antoivat 1 037 168 ansiopäivärahapäätöstä vuonna 2014. Näistä 30 prosenttia koski osa-aikatyön, lyhytaikaisen työn ja sivutoimisen yritystoiminnan ajalta maksettavaa soviteltua ansiopäivärahaa.

Soviteltua ansiopäivärahaa koskevia päätöksiä annettiin viime vuonna 323 567 kappaletta, joka on 20 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Ansiopäiväraha maksetaan soviteltuna silloin, kun hakijalla on työtuloa yli 300 euroa kuukaudessa. Jos työtuloa on alle 300 euroa kuukaudessa, päiväraha maksetaan täytenä ja työskentely ei näy sovitellun päivärahan tilastossa.

Ansiopäivärahahakemus käsiteltiin vuonna 2014 keskimäärin 12 päivässä. Puolet hakemuksista käsiteltiin seitsemässä päivässä.

Sovitellun ansiopäivärahan kohdalla käsittelyaika oli keskimäärin 9,8 päivää. Puolet soviteltua päivärahaa koskevista hakemuksista käsiteltiin kuudessa päivässä.

Annettujen ansiopäivärahapäätösten kokonaismäärä nousi edellisvuodesta noin tuhannella.

Lähde: Rannikkoseutu

Suurimpien työttömyyspäivärahojen taso laskee

Ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan laskentasääntöä muutetaan niin, että ylempien ansiopäivärahojen taso alenee hieman. Ansiosidonnainen päiväraha laskee niillä, joiden päivärahan perusteena oleva palkka ylittää 3 115 euroa kuukaudessa. Viime vuonna tällaisia henkilöitä oli noin 50 000. Ansiosidonnaista päivärahaa sai viime vuoden aikana noin 292 000 henkilöä.

Enimmillään ansiosidonnainen päiväraha laskee 82 eurolla kuukaudessa. Muutos koskee vain niitä ansiosidonnaisen päivärahan saajia, joiden päiväraha lasketaan ensimmäistä kertaa tai uudelleen ensi vuonna tai myöhemmin. Maksussa olevat päivärahat eivät laske vuodenvaihteessa.

Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta sekä pitkän työuran päätyttyä 90 päivältä maksettavaa korotettua ansio-osaa alennetaan laskentasääntöä muuttamalla. Korotetulla ansio-osalla korotettu ansiopäiväraha on uusilla laskentasäännöillä 2 000 euron palkasta 91 euroa alempi, 3 000 euron palkasta 163 euroa alempi ja 4 000 euron palkasta 289 euroa alempi kuukaudessa. Tämä muutos koskee vain uusia korotettuja ansio-osia.

Ansio-päivärahan laskentasääntöihin tehtävät muutokset alentavat työttömyysvakuutusmaksuilla rahoitettavia ansiopäivärahamenoja noin 50 miljoonalla eurolla. Muutoksessa toteutetaan hallituksen maaliskuinen kehyspäätös työttömyysturvamenojen säästöistä.

Hallitus esitti asiaa koskevien lakien vahvistamista torstaina 11. joulukuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait perjantaina. Ne tulevat voimaan ensi vuoden alussa.

Lähde: Aamuset

Työttömyyspäivärahojen alentaminen alkaa

Hallituksen esityksen mukaan ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan laskentasääntöä muutetaan niin, että ylempien ansiopäivärahojen taso alenisi. Ansiosidonnainen päiväraha laskisi niillä, joiden päivärahan perusteena oleva palkka ylittää 3 115 euroa kuukaudessa.

Vuonna 2013 tällaisia henkilöitä oli noin 50 000. Kaikkiaan ansiosidonnaista päivärahaa sai vuoden 2013 aikana noin 292 000 henkilöä. Enimmillään ansiosidonnainen päiväraha laskisi 82 eurolla kuukaudessa.

Muutos koskisi vain niitä ansiosidonnaisen päivärahan saajia, joiden päiväraha lasketaan ensimmäistä kertaa tai uudelleen vuonna 2015 tai myöhemmin. Maksussa olevat päivärahat eivät siis laskisi vuodenvaihteessa.

Myös työllistymistä edistävien palvelujen ajalta sekä pitkän työuran päätyttyä 90 päivältä maksettavaa korotettua ansio-osaa alennettaisiin laskentasääntöä muuttamalla. Korotetulla ansio-osalla korotettu ansiopäiväraha olisi uusilla laskentasäännöillä 2 000 euron palkasta 91 euroa alempi, 3 000 euron palkasta 163 euroa alempi ja 4000 euron palkasta 289 euroa alempi kuukaudessa. Myös tämä muutos koskisi vain uusia korotettuja ansio-osia.

Ansio-päivärahan laskentasääntöihin tehtävät muutokset alentaisivat työttömyysvakuutusmaksuilla rahoitettavia ansiopäivärahamenoja noin 50 miljoonalla eurolla. Näin toteutettaisiin hallituksen maaliskuinen kehyspäätös työttömyysturvamenojen säästöistä.

Lähde: Talouselämä