Avainsana-arkisto: ammattikorkeakoulu

Englanninkielisten koulutusten hakijamäärät kasvussa ammattikorkeakoulussa

Vuoden ensimmäisessä yhteishaussa kohteina olivat englannin kielellä suoritettavat korkeakoulututkinnot. Turun ammattikorkeakoululla oli tarjolla neljä hakukohdetta. Yhteishaussa Kansainvälisen liiketoiminnan Master-tason koulutuksen hakijamäärä lähes kolminkertaistui viime vuoteen verrattuna. Myös Bachelor-tason kokonaishakijamäärä kasvoi viime vuoteen verrattuna. Lisäksi hakukohteina olivat tietotekniikan insinööritutkinto ja Salosta Turkuun tänä vuonna siirtyvä sairaanhoitajakoulutus. Opiskelu nyt haussa olleissa koulutuksissa alkaa syksyllä.

Kevään toisessa yhteishaussa ajalla 16.3.–6.4. on Turun ammattikorkeakoulussa 60 hakukohdetta, AMK- ja YAMK-tutkintokoulutuksia.


Englanninkielisten koulutusten hakijamäärät kasvussa ammattikorkeakoulussa
Aamuset


Englanninkieliset koulutukset vetävät
Turkulainen


Tuoreimmat artikkelit aiheesta yhteishaku, ammattikorkeakoulu:

Turun AMK:n suosio kasvoi syksyn yhteishaussa

Turun ammattikorkeakoulun syksyn yhteishaussa on tarjolla opiskelupaikka 263 opiskelijalle. Hakijoita oli 3 738. Luku on yli 600 enemmän kuin viime vuoden syksynä. AMK:ssa alkaa tammikuussa 11 koulutusta, joista Turussa yhdeksän ja Salossa kaksi koulutusta.

Haettavana oli enimmäkseen terveysalan koulutuksia. Päivätoteutuksena järjestetään myös insinöörikoulutus sekä kätilön, ensihoitajan ja terveydenhoitajan opinnot.

AMK-opiskelussa korostuu aina vahva työelämäyhteys. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että Turun AMK:ssa opetus perustuu innovaatiopedagogiikkaan ja jo opiskeluvaiheessa sovelletaan työelämän toimintatapoja.


Turun ammattikorkeakouluun haki yli 3 700
Turun Sanomat


Turun AMK:n koulutuksiin hakijoita viime vuotta enemmän
Salon Seudun Sanomat


Ammattikorkeakoulun suosio kasvoi syksyn yhteishaussa
Aamuset


Tuoreimmat artikkelit aiheesta ammattikorkeakoulu:

Korkeakoulujen syksyn yhteishaku käynnissä

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen syksyn yhteishaku on alkanut. Korkeakoulujen yhteishaussa on jaossa 6 000 opiskelupaikkaa. Haku kestää kaksi viikkoa ja se päättyy tiistaina 22.9. Ammattikorkeakouluissa on eniten aloituspaikkoja sosiaali- ja terveysalalla, yliopistoissa puolestaan matemaattis-luonnontieteellisellä alalla.

Yhteishaku on auki osoitteessa www.opintopolku.fi. Sivulla on myös tarkemmat ohjeet opiskelupaikan hakemiseen. Yhteishaun valintojen tulokset julkaistaan viimeistään 26.11.


Korkeakoulujen syyshaku avautui
Maaseudun Tulevaisuus


Korkeakoulujen yhteishaku
Opintopolku – YouTube-video


Tuoreimmat artikkelit aiheesta yhteishaku, korkeakoulu:

Ensi kertaa opiskelevat saavat kiintiöpaikkoja korkeakouluihin

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen pitää ensi vuodesta alkaen varata osa opiskelupaikoista ensikertalaisille eli niille, joilla ei vielä ole korkeakoulututkintoa tai opiskeluoikeutta.

Muutosta on perusteltu sillä, että yhä useampi saisi mahdollisuuden suorittaa tutkinnon. Muutosta on myös kritisoitu, koska alan vaihtamisesta tulee entistä hankalampaa.

Ensikertalaisten kiintiössä voivat hakea myös ne opiskelijat, jotka ovat saaneet opiskelupaikan ennen vuotta 2014, paitsi, jos he ovat saaneet tutkintonsa valmiiksi.

Lähde: Talouselämä

Ensimmäiset korkeakoulutetut asioimistulkit valmistuvat Diakonia-ammattikorkeakoulusta

Suomen ensimmäiset korkeakoulutetut asioimistulkit valmistuvat Diakonia-ammattikorkeakoulusta Helsingin ja Turun toimipisteistä perjantaina 19. joulukuuta. Valmistuneita on 13. Valmistuvista asioimistulkeista neljä toimii arabian kielellä, kolme persiaksi, kolme vietnamiksi, kaksi somalin ja yksi kurdin (sorani) kielellä.

Tutkinnon suorittaneet tulkit työllistyvät erilaisiin tulkkaus- ja käännöstehtäviin viranomaistahoilla, oikeus- ja kokoustulkkauksessa sekä kansainvälisissä tehtävissä. Koulutettuja tulkkeja tarvitaan myös maahanmuuttajien oman kielen ohjaustehtävissä. Koulutettujen tulkkien tarve kasvaa koko ajan maahanmuuton lisääntyessä.

Tulkkauspalvelut ja tulkkikoulutus edistävät Suomessa harvinaisten kielten käyttäjien mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan toimintaan. Asioimistulkeista Saido Khalif Moalin ja Lul Alasow keräsivät opinnäytetyössään suomi–somali-terveyssanastoa. Hicham Adiouan, Ahmed Cherifi ja M’bark El Mamoun tutkivat lääketieteellistä sanastoa suomeksi ja arabiaksi sekä latinaksi ja englanniksi.

– Ensimmäiset Diakista valmistuneet opiskelijat ovat toimineet myös koulutuksen kehittäjinä. Se on ollut tärkeää tulevia opiskelijoita ajatellen. Diakin opinnoissa ylipäänsä työelämäyhteys on kiinteä, siksi näidenkin opiskelijoiden opinnäytetöistä moni vastaa suoraan työelämän tarpeisiin, kuten kipeästi kaivattu suomi–somali-terveyssanasto, Diakonia-ammattikorkeakoulun osaamisaluejohtaja Kirsi Sirola summaa.

Asioimistulkkauksen tutkinto on humanistisen ja kasvatusalan ammattikorkeakoulututkinto. Koulutusohjelma on laajuudeltaan 210 opintopistettä. Opiskelu kestää 3,5 vuotta. Asioimistulkin koulutuksen sisällöissä keskitytään tulkkaukseen ja kääntämiseen, tulkin ammatilliseen työnkuvaan ja ammattietiikkaan sekä erilaisiin asioimistulkkaustilanteisiin. Koulutukseen sisältyy myös työkielten ja -kulttuurien sekä erityisesti suomalaisen yhteiskunnan ja sen palvelurakenteen opintoja.

Lähde: Aamuset

Korkeasti koulutettuja työttömiä on ennätysmäärä

Vastavalmistunut akateeminen työtön on vaarassa luisua työmarkkinoiden reunoille. Akavan puheenjohtajan mukaan kortistosta on vaikea nousta, ellei työtä irtoa ennen kuin valmistumisesta on kulunut vuosi. Pitkä työttömyys uran alussa leimaa helposti myöhemmänkin työelämän.

Korkeasti koulutettuja työttömiä on nyt 40 000. Luku ei kuulosta suurelta, jos sitä vertaa 130 000 keskiasteen käyneeseen työttömään. Korkeasti koulutettuja työttömiä on kuitenkin Akavan mukaan ennätysmäärä.

Akavan puheenjohtajan Sture Fjäderin mukaan korkeasti koulutettujen työttömien määrä kertoo surullista tarinaa: vienti ei vedä, rekrytointi polkee paikoillaan ja kouluista valmistutaan suoraan kortistoon.

– Kun maailma romahti vuosina 2008 ja 2009, Suomen vienti putosi puolella ja työttömiä tuli 8 000–9 000 vuodessa. Korkeakoulutettujen työttömyys on tuplaantunut siitä.

Akateemisten työpaikkoja on kadonnut erityisesti yksityiseltä sektorilta. Työttömänä on nyt etenkin insinöörejä, tradenomeja, humanististen alojen maistereita ja kauppatieteilijöitä.

Lähde: Yle uutiset 13.5.2014

Poliisialan tutkinnot uudistuivat

Poliisiammattikorkeakoulut ja siellä suoritettavia tutkintoja koskevat säännökset uudistuivat vuoden alussa. Poliisialan perustutkinto on jatkossa ammattikorkeakoulututkinto ja jatkotutkinto ylempi ammattikorkeakoulututkinto.

Ensimmäiset uuden poliisialan ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijat aloittavat opintonsa elokuussa 2014.

Poliisiammattikorkeakoulussa suoritettavat ammattikorkeakoulututkinto ja ylempi ammattikorkeakoulututkinto ovat sisältönsä ja laajuutensa puolesta rinnastettavissa opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan ammattikorkeakouluissa suoritettuihin tutkintoihin.

Uudistuksen myötä myös opiskelijoiden opintojen aikaiset oikeudet ja velvollisuudet sekä opintososiaaliset etuudet yhdenmukaistetaan opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan ammattikorkeakouluissa opiskelevien kanssa.

Lähde: Sisäministeriö, 30.12.2013

Turun AMK aloittaa hammasteknikkojen koulutuksen

Turun ammattikorkeakoulu aloittaa hammasteknikkokoulutuksen syksyllä 2015. Ammattikorkeakoulun osakeyhtiö sai valtioneuvostolta hakemansa toimiluvan torstaina.

Muilta osin ammattikorkean toiminta jatkuu samoilla aloilla kuin aiemmin. Oppilaitos keskittyy jatkossa neljään painoalaan eli tekniikkaan, sosiaali- ja terveysalaan, liiketalouteen ja kulttuuriin.

Turussa järjestetään nykyisin hammaslääkärien, suuhygienistien ja hammashoitajien koulutusta.

Lähde: Turun Sanomat, 12.12.2013

Ammattikorkeakouluissa on aiempaa vähemmän opiskelijoita

Ammattikorkeakoulujen tutkintoon johtavan koulutuksen uusien opiskelijoiden määrä väheni kaksi prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Uusia opiskelijoita oli syksyllä 2013 yhteensä 37 500.

Kulttuurialalla opiskelijoiden väheneminen oli voimakkainta. Lähes yhtä paljon opiskelijoiden määrä väheni matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla. Kolmanneksi eniten uusien opiskelijoiden määrä väheni luonnontieteiden alalla. Sen sijaan sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla sekä tekniikan ja liikenteen alalla uusien opiskelijoiden määrä lisääntyi hieman.

Pääosin jokaisessa maakunnassa opiskelijoiden määrä väheni. Poikkeuksena ovat Varsinais-Suomi, Etelä-Savo ja Kymenlaakso, jossa opiskelijoiden määrä kasvoi.

Myös kokonaisopiskelija määrä väheni edellisvuoteen verrattuna. Kaikkiaan ammattikorkeakouluissa opiskeli 138 900 opiskelijaa.

Lähde: Tilastokeskus, 15.11.2013

« Vanhemmat artikkelit