Avainsana-arkisto: ammatinvalinta

ForeAmmatti auttaa – Koulutuksesta ja ammatinvalinnasta kohti työtä ja ammattia

Mikä oli lempiammattisi pienenä? Eläinlääkäri, sairaanhoitaja, rallikuski vai poliisi? Entä nyt?

Ammatti ja työ luovat edelleen ihmisen minäkuvaa, vaikka lapsuuden haaveet olisivatkin muuttuneet. Oman alan löytyminen on monesti sydämen asia, mutta lisäksi voi olla hyödyllistä ottaa asioista muutenkin selvää. Tukea ja ohjausta saa monelta suunnalta, vanhemmat neuvovat, opo ja muut ohjaajat neuvovat, kaverit neuvovat, media neuvoo. Tietotulva! Ja keneen kannattaa luottaa eniten? Mistä saisi faktatietoa, miten asiat oikeasti ovat?

Foredata Oy:n tuottama ForeAmmatti-palvelu toimii maksutta osoitteessa foreammatti.fi. Sen kautta löytyy aluekohtaisesti tietoa 200 eri ammatin työllisyysnäkymistä tällä hetkellä ja aina vuoteen 2018 asti.

Otetaanpa esimerkiksi Tero, joka haluaa sairaanhoitajaksi Turun seudulle. Tero saa ForeAmmatista nopean sisältökatsauksen ammattiin, eli millaista on sairaanhoitajan työ, missä sitä tehdään ja vielä mihin aikaan vuorokaudesta Tero voi ennakoida työtä tekevänsä.

Seuraavaksi mietityttää, millä koulutuksella jo työssä olevat sairaanhoitajat toimivat. ForeAmmatti näyttää ammatin työllisten koulutusasteet Varsinais-Suomessa. Tero voi miettiä nyt, riittääkö aiottu koulutus kilpailuun avautuvista työpaikoista. Ammattikorkeakoulua kohti käy Teron tie.

Mutta millainen on työnhakijoiden ja avoimien työpaikkojen suhde sairaanhoitajien osalta? Täältähän se löytyy, eli Tero saa käsityksen, kuinka kovaan työpaikkakilpailuun hän on lähdössä. Vai olisiko kilpailu helpompaa naapurimaakunnissa? Tai jos löytyykin puoliso Savosta?

Raha kiinnostaa Teroa ja tietysti meitä kaikkia, oli sitten elämässä tavoitteena punainen tupa ja perunamaa, tai joitain muita unelmia. ForeAmmatti kertoo ammatin keskiansion ja ansionvaihtelun, eli millaista ansiota on esimerkiksi odotettavissa uran alussa. Sairaanhoitajien keskiansio Suomessa on muuten miltei 3 000 euroa kuukaudessa!

Sairaanhoitajien pulasta puhutaan koko ajan. Onko sitä oikeasti? ForeAmmatti näyttää ammatin kilpailutilanteen Varsinais-Suomessa ja koko maassa tällä hetkellä, eli Tero näkee karttakuvan, jossa on värein koodattuna eri alueet tilanteen mukaan. Tilanne on kirkkaan vihreä, eli hyvä. Entä se tulevaisuus sitten? ForeAmmatista saa näkyviin rinnalle toisen karttakuvan, joka kertoo Foredata Oy:n tekemän ennusteen ammatin tulevaisuuden näkymistä vuonna 2018. Tilanne näyttää sopivasti vihreältä, eli normaalilta.

Entä tilanne juuri nyt? Missä ja kuinka paljon on tällä hetkellä sairaanhoitajat avoimia työpaikkailmoituksia? ForeAmmatti louhii ilmoitukset, jotka on ilmoitettu TE-palvelujen ja Oikotien kautta. Keskimäärin sairaanhoitajan työpaikkailmoituksia on yli 40 kappaletta kuukaudessa! Lisäksi ForeAmmatti kertoo kuinka paljon sairaanhoitajien työpaikkailmoituksia on ollut kuluneen vuoden aikana. Tero näkee karttakuvan, johon on piirretty kaikki vuoden aikana avoinna olleet sairaanhoitajan työpaikkailmoitukset! Niitä on paljon Turun seudulla ja erittäin paljon kun katsoo koko Suomen karttaa!

Millaisia osaamisia työnantajat arvostavat? ForeAmmatti listaa ominaisuuksia ja vahvuuksia, joita löytyy tämän ammatin ihan oikeista työpaikkailmoituksissa. Esimerkiksi potilastietojärjestelmien hallinta ja ruotsinkielen taito!

Mutta mitä ovat ne työnantajat, jotka ovat ilmoittaneet avoimia paikkoja viime aikoina? Huoli pois, ForeAmmatti näyttää Terolle listauksen eniten työpaikkailmoituksia ilmoittaneista työnantajista. Nämä ovat varmoja tärppejä, joihin kannattaa kohdistaa omatoimista työnhakua jo opiskeluaikana.

Maailma toisaalta monimutkaistuu ja monipuolistuu koko ajan, mutta tietyillä samantyyppisillä osaamisilla voisi varmasti toimia muissakin tehtävissä. Tero löytää helposti ForeAmmatista samankaltaiset ammatit ja niiden näkymät, tässä tapauksessa esim. ylihoitajat ja osastonhoitajat, röntgenhoitajat, sairaankuljetuksen ensihoitajat ja sosiaalihuollon erityisasiantuntijat.

Miten Teron käy? Löytyykö koulutuspaikka, löytyykö työpaikka? On varma, että ilmaiseksi ei tule mitään, vaan töitä saa tehdä niin ammatinvalinnan, koulutuksen kuin työllistymisenkin suhteen. Kilpailutilanne työmarkkinoilla ei ole se kaikkein helpoin juuri nyt. Mutta silti, koko ajan työpaikkoja avautuu kaikissa ammateissa eri puolilla Suomea. Tänä vuonna tähän mennessä Foredatan tietokantaan on lisätty kaiken kaikkiaan jo pitkälti yli 100 000 työpaikkailmoitusta. Joku niistä voi olla Teron pesti. Ja joku on sinun.


Mikael Andolin
kehitysjohtaja

Foredata Oy

Ministeriön ’rohkea’ kampanjalause: ”Valitse ala päällä, älä alapäällä” – kannustaa nuoria poikkeamaan sukupuolirooleista uravalinnoissa

Työ- ja elinkeinoministeriö käynnistää ensi maanantaina 1. syyskuuta viestintäkampanjan, jonka tarkoitus on kiinnittää nuorten, heidän vanhempiensa ja opinto-ohjaajiensa huomio Suomen työmarkkinoiden voimakkaaseen kahtiajakoon sukupuolen perusteella. – Meillä on paljon ”miesten töitä” ja vastaavasti monia hyvin naisvaltaisia aloja, toteaa sukupuolten tasa-arvon edistämisen ja valtavirtaistamisen ohjelman päällikkö, neuvotteleva virkamies Hillevi Lönn ministeriön tiedotteessa.

– Ammatti kannattaa valita omien kiinnostuksen kohteiden ja lahjakkuuden perusteella sen sijaan, että noudattaisi aikansa eläneitä sukupuolirooleja, Lönn toteaa. Lönnin mukaan syyllistämisen sijasta nuoria kehotetaan pitämään rohkeasti päänsä. Kampanjan slogan on suorasukaisesti ”Valitse ala päällä, älä alapäällä”.

– Kahtiajakautumisen purkaminen on mittava tavoite, ja nuorissa on toivo muutoksesta, Lönn jatkaa. Lönnin mukaan nuoret, heidän opettajansa ja vanhempansa tarvitsevat ensi kädessä kuitenkin tietoa. – Tätä kansantaloudellistakin ulottuvuutta sisältävää aihetta ei tunneta kovin hyvin, Lönn toteaa.

Kampanjasivuston mukaan vain 13,9 prosenttia suomalaista työskentelee ammatissa, jossa on kohtuullisen tasainen sukupuolijakauma eli vähemmistösukupuolen edustajia on vähintään 40 prosenttia. Alojen jakautuneisuus vaikuttaa muun muassa siihen, että naisten palkkataso on edelleen vain 83 prosenttia miesten palkkatasosta.

Viihteellinen, leikkimielinen ja räväkkä kampanja näkyy katukuvassa 16:lla paikkakunnalla sekä televisiossa. Siihen törmää varmasti myös sosiaalisessa mediassa. Opinto-ohjaajille on valmistettu ammatinvalinnan kysymyksiä käsittelevä tuntiaineisto.

Vuorovaikutteinen kampanja haastaa nuoret miettimään sukupuolen merkitystä ammatinvalinnassa, tekemään oman videon ja jakamaan sitä sosiaalisessa mediassa. Aikuiset voivat testata omien ammattiasenteidensa nykyaikaisuutta ja jakaa tulokset verkossa.

Lähde: Tekniikka&Talous

Ammattia vaihdetaan verkkaiseen tahtiin

Ammattia vaihdetaan verkkaiseen tahtiinKymmenesosa työllisistä vaihtaa tutkimuksen mukaan uudenlaiseen työhön joka vuosi. Asiaan vaikuttaa vaikea taloustilanne. Ammatinvaihdon taustalla on monesti kiire tai kyllästyminen vanhaan työhön.

Ammatinvaihdon uskotaan lisääntyvän talouskasvun myötä. Työntekijöiden luonteva liikkuminen ammatista toiseen nousee isoon rooliin, kun työvoimasta on pulaa.

Huippuvuonna 1997 ammattia vaihtoi 16 prosenttia suomalaisesta työväestä.

Lähde: Yle, 29.10.2013

Ammatin vaihtaminen on jatkossa vaikeampaa

KorkeakoulujeAmmatin vaihtaminen on jatkossa vaikeampaan opiskelijavalintauudistus saattaa vaikeuttaa jatkossa alan vaihtoa. Opetusministeriön visoissa päävalinta korkeakouluihin varataan jatkossa kokonaan uusille opiskelijoille. Muutos koskee sekä nuoria, jotka ovat valinneet ”väärän” opiskelupaikan, että aikuisia, joilla on jo tutkinto, mutta haluaisivat opiskella lisää ja vaihtaa alaa.

Jo vuoden päästä yliopistot ja korkeakoulut saavat halutessaan antaa etua niille, joille ei vielä ole opiskelupaikkaa. Myöhemmin voi olla, että yliopistojen ja korkeakoulujen päävalinta varataan kokonaan ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakeville.

Taustalla on hallituksen tahto saada nuoret nopeammin kouluun ja sitä kautta työelämään. Ylen tietojen mukaan opetusministeriön tämänhetkisessä visiossa on kaksi vaihtoehtoa.

Ensimmäinen on, että korkeakoulujen päävalinta varataan kokonaan ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakeville. Niille, jotka haluavat vaihtaa opiskelupaikkaa, mietitään muita väyliä, kuten erillisvalintoja tai siirtohakuja.
Toinen vaihtoehto on, että korkeakoulut velvoitetaan ottamaan käyttöön riittävän suuret kiintiöt niille, joilla ei vielä ole opiskelupaikkaa.

Muutos tulisi voimaan aikaisintaan vuonna 2016.

Yle Uutiset kysyi kaikilta yliopistoilta ja korkeakouluilta, tuleeko ensikertalaisille kiintiöt jo vuoden kuluttua.
43 korkeakoulusta yksikään ei sanonut ottavansa kiintiöitä käyttöön syksyn 2014 yhteishaussa. Valtaosa korkeakouluista miettii vielä. 13 korkeakoulua vastasi, etteivät ne ainakaan syksyn 2014 yhteishaussa aio ottaa ensikertalaiskiintiöitä käyttöön.

11 korkeakoulua 43:sta ei vastannut Ylen kyselyyn.

Lähde: Yle, 21.10.2013