Avainsana-arkisto: akateemiset

Akateemisten työnhakuvalmennus alkamassa

Uusi työnhakuvalmennus, Omatoimi verkkovalmennus, on nyt tarjolla Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimiston työttömille asiakkaille, joilla on AMK tai yliopistotasoinen tutkinto suoritettuna. Omatoimessa saat monipuolista henkilökohtaista valmennusta ja ohjausta akateemisen työnhaun asiantuntijoilta. Koko valmennus tapahtuu kätevästi verkossa. Ilmoittaudu pikaisesti mukaan! Ensimmäinen valmennus starttaa syyskuussa!

Omatoimessa saat

  • työnhakutaitosi ja – paperisi ajan tasalle
  • löydät uusia kanavia työpaikkojen löytämiseen
  • henkilökohtaista tukea työnhakuusi niin verkossa kuin henkilökohtaisissakin tapaamisissa

Omatoimessa saat vapauden edetä omalla rytmillä tavoitteellisesti ja systemaattisesti kohti uutta työpaikkaa.

Valmennukseen osallistuminen edellyttää kykyä tavoitteelliseen projektimaiseen työskentelyyn, yleisten verkkomedioiden ja tietotekniikan perusosaamista sekä omaa tietokonetta ja Internetyhteyttä.

Jos haluat lisätietoja valmennuksesta tai ilmoittautua mukaan, soita Työelämän Infopisteeseen Marikalle (050 30 45 704) tai Ollille (0500 524 327).

Akateemiset työllistyvät hyvin koulutusta vastaavaan työhön

Korkeakoulusta valmistuneet työllistyvät yhtä hyvin ja koulutusta vastaavaan työhön, ilmenee kyselytutkimuksesta.

Vain kaksi prosenttia vastanneista oli työttömänä viisi vuotta valmistumisensa jälkeen. Aiempiin kyselyihin verrattuna useampi heistä oli kuitenkin kokenut työttömyyttä.

Vuonna 2010 tehtyyn kyselyyn verrattuna työttömyyttä kokeneiden osuus oli kasvanut 3 prosenttiyksikköä. Tämä näkyi erityisesti teknistieteellisellä alalla.

Neljä viidesosaa maistereista arvioi työuransa tavoitteiden mukaiseksi.

Tulokset käyvät ilmi vuonna 2012 tehdystä uraseurannasta vuonna 2007 valmistuneille maistereille. Kyselyyn vastasi yhteensä 6152 henkilöä.

Lähde: Talouselämä, 7.10.2013

Akateeminen työttömyys edelleen kasvussa

Akateeminen työttömyys kasvaa yhä kiihtyvää tahtia. Korkeakoulutettuja oli keväällä työttömänä yli 33 000, ja tämä on kasvua vuoden takaisesta yli 26 prosenttia.

Vastavalmistuneiden akateemisten koulutettujen tilastot ovat vielä synkempiä. Heidän työttömyytensä on lisääntynyt vuoden takaisesta yli 37 prosenttia. Luvut ovat Akavan tilastoista.

Yhdeksi selitykseksi akateemiselle työttömyydelle on annettu ison työllistäjän, julkisen sektorin, työpaikkojen jatkuva väheneminen. Erityisesti kunnissa ja valtiolla on vähennetty henkilökuntaa. Kun ihmisiä jää eläkkeelle, tilalle ei palkata ketään. Sama tilanne toistuu yksityisellä sektorilla. Irtisanomisuutiset ovat menneenä talvena olleet lähes jokapäiväisiä.

Lähde: Kauppalehti 28.5.2013

Yhä useampi kaipaa urasuunnitteluohjausta

Yliopistot keskittyvät nyt räätälöimään työnantajille tietoa opiskelijoista.

”Tilanne on pitkään ollut työnantajapuolella mahdoton. Saadakseen tietoa korkeakoulujen kanssa tehtävästä yhteistyöstä työnantajan on täytynyt vierailla yksitellen eri korkeakoulujen verkkosivuilla”, aloittaa Lähde työelämään -hankkeen projektikoordinaattori Jenni Iivonen.

Nyt valtakunnalliseen korkeakouluosaajat.fi -verkkopalveluun on koottu keskitetty, erityisesti työnantajille suunnattu tietopalvelu opiskelijoiden harjoittelusta, opinnäytetöistä ja projektitöistä. Tavoitteena on välittää tietoa opiskelijoista niille työnantajille, jotka eivät aiemmin ole tehneet korkeakouluyhteistyötä. Tällaisia työnantajia ja harjoittelupaikkojen tarjoajia ovat esimerkiksi pienyritykset.

Iivosen mukaan työnantajille välittynyt kuva korkeakouluyhteistyöstä on aiemmin ollut puutteellista ja vaikeaselkoista. Hän uskoo, että työnantaja ei aina edes ole selvillä erilaisista mahdollisista tutkinnoista, joita yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa voi suorittaa.

Helsingin Sanomat uutisoi 27.10., että korkeasti koulutettujen työttömyys kasvaa nyt nopeammin kuin yleinen työttömyys. Uutisen mukaan työttömiä maistereita oli syyskuussa 13 000.

Verkostojen puute pelottaa

Turun yliopiston työelämäpalvelu Rekryn johtava suunnittelija Sanna Tuominen kertoo, että yliopiston järjestämiin urasuunnittelupienryhmiin olisi kysyntää enemmän kuin niitä nykyresursseilla pystytään järjestämään.

Lisäksi Rekry alkaa järjestää myös jatko-opiskelijoille suunnattua pienryhmäohjausta. Tilausta olisi myös kansainväliselle eli englanniksi järjestetylle urasuunnittelupienryhmälle.

Tuomisen mukaan valmistumaisillaan olevat opiskelijat joko pohtivat, ovatko he valinneet oppialansa oikein tai pelkäävät, onko heillä liian vähän ammatillisia verkostoja.

Tuomisen mukaan työnantajalle merkkaavat edelleen kuitenkin hieman yllättävästikin niin sanotut vanhanaikaiset hyveet.

”Substanssiosaamisen lisäksi työhaastattelutilanteessa arvostetaan nöyryyttä mutta ei nöyristelyä. Myös pukeutumista ja käyttäytymistä sosiaalisessa mediassa katsotaan yhä useammin”, hän listaa.

Tuomisen mukaan tarve uraohjaukseen on edelleen kasvussa. Tällä hetkellä ohjauksen tarpeen kasvavaan määrään vaikuttavat hänen mukaansa eritoten monilla aloilla vellovat yt:t ja säästöohjelmat.

”Opiskelijan oman osaamisen tunnistaminen jo opintojen alkuvaiheessa olisi erittäin tärkeää, jotta hämmennykseltä vältyttäisiin myöhemmin. Tähän voisi kiinnittää huomiota esimerkiksi HOPSin laatimisen yhteydessä”, hän kehottaa.

Lähde: Turun Ylioppilaslehti, 1.11.2012

Uudemmat artikkelit »