Teknologiateollisuuden tilauskanta pienentynyt

Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelun mukaan uusia tilauksia oli huhti-kesäkuussa neljänneksen vähemmän viime vuoteen verrattuna. Ala työllisti kesäkuun lopussa 286 000 henkilöä, mikä on noin prosentin vähemmän kuin viime vuoden keskiarvo. Teknologiateollisuus arvioi yritysten liikevaihdon olevan syksyllä samalla tasolla tai pienempi kuin vuonna 2015.


Teknologiateollisuudessa vaisut syysnäkymät
Turun Sanomat

Teknologiateollisuuden murhe: Tilauskanta supistunut koko alkuvuoden
Talouselämä

Liikevaihto ja tilausmäärä pienenivät teknologiateollisuudessa
Kauppalehti


Tuoreimmat artikkelit aiheesta teknologiateollisuus: