Vapossa käynnissä yt-neuvottelut Salossa

Vapo on käynnistänyt Salossa yt-neuvottelut. Neuvotteluiden piirissä ovat Salon Energiantuotanto Oy:n työntekijät, yhteensä 10 työntekijää. Neuvottelut eivät koske kunnossapitoinsinööriä ja voimalaitospäällikköä.

Suunnitellut toimenpiteet voivat johtaa muutoksiin työntekijöiden työtehtävissä ja työaikamuodoissa sekä tarjolla olevan työn vähenemiseen taloudellisten, tuotannollisten ja toiminnan uudelleenjärjestelyyn perustuvista syistä. Suunnitellun muutoksen seurauksena henkilöstövähennyksiä olisi arviolta kolme henkilötyövuotta, joten laitokseen jäisi seitsemän työntekijää.


Vapossa käynnissä yt-neuvottelut Salossa
Salon Seudun Sanomat


Tuoreimmat artikkelit aiheesta energia-ala, Salo: