Matkailualan tuoreimmat luvut kertovat kasvusta

Matkailun kokonaiskysyntä Suomessa oli 14,2 miljardia euroa vuonna 2014, mikä on 1,6 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2013, selviää Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemasta raportista. Kysynnän pudotus johtui venäläisten matkailun voimakkaasta laskusta. Alan työllisten määrä on kysynnän vaihteluista huolimatta jatkuvasti kasvanut.

Vaikka matkailun kokonaiskysyntä hieman laski vuonna 2014, matkailutoimialoilla työllisten määrä kasvoi 1 400 henkilöllä. Matkailutoimialoilla työskentelevät 139 200 henkilöä ovat 5,6 prosenttia kaikista Suomen työllisistä. Luvusta puuttuu vuokratyövoima, minkä johdosta matkailun työllisyysvaikutus on todellisuudessa vielä suurempi. Matkailu työllistää myös paljon nuoria.

Varjon matkailualan ylle heittää venäläisturistien virran tyrehtyminen, mutta alan työllisten määrä on TEM:n mukaan silti jatkanut kasvuaan. Vuonna 2015 venäläisten yöpymisten määrä romahti 42 prosenttia, mutta tilannetta tasapainotti muista maista tulevien matkailijoiden yöpymisten selvä lisääntyminen.


Matkailualalla työllisyys kasvaa mutta venäläisturistit vähenevät
Yle


Matkailualan riippuvuus Venäjästä on vähentynyt
Verkkouutiset


Matkailualan tuoreimmat luvut kertovat kasvusta
Työ- ja elinkeinoministeriö


Tuoreimmat artikkelit aiheesta matkailuala, työ- ja elinkeinoministeriö: