Alueilla suunta kohti parempaa

Alueelliset kehitysnäkymät -katsaus 1/2016 on julkaistu. Se tiivistää kaksi kertaa vuodessa ELY-keskusten ja muiden aluekehittäjien näkemykset seutukuntien ja ELY-keskusalueiden nykytilasta ja lähiajan näkymistä.

Alueet ennakoivat, että talouskehitys kääntyy alueilla pikkuhiljaa parempaan suuntaan. Vaikka yleiskuva alkaakin olla myönteinen, ovat alueet näkemyksissään kuitenkin varsin varovaisia ja kasvuodotukset ovat maltillisia. Myös työttömyyden kasvu on taittumassa ja työpaikkoja avautuu aiempaa enemmän. Muutamilla alueilla työttömyys on jo kääntynyt laskuun ja avoimien työpaikkojen määrä on kasvanut. Vaikka työmarkkinat ovatkin piristymässä, odotetaan pitkäaikaistyöttömien määrän kasvavan edelleen. Myös ulkomaalaisten korkea työttömyys nähdään alueilla haasteellisena.

Alueilla suunta kohti parempaa
TEM Toimialapalvelu


Alueelliset kehitysnäkymät
TEM Toimialapalvelu


Tuoreimmat artikkelit aiheesta työ- ja elinkeinoministeriö: