Pienet ja keskisuuret yritykset suhtautuvat tulevaisuuteen aiempaa myönteisemmin

Työ- ja elinkeinoministeriön raportin Pk-yritysten työllisyysnäkymät, työllistämisen esteet ja sopeutumiskeinot aineisto kerättiin vuodenvaihteessa 2015/2016. Kyselyn kohderyhmänä oli 6 000 pk-yritystä.

Pk-yritysten odotukset suhdannekehityksen ja liikevaihdon osalta ovat kääntyneet myönteisempään suuntaan. Myös arvio henkilöstömäärän kehityksestä on aikaisempaa positiivisempi.  Merkittävimpänä työllistämisen esteenä yritykset pitävät palkan sivukuluja. Toiseksi merkittävin työllistämisen este on heikko kysyntä. Henkilöstön määrän odottavat kasvavan seuraavan vuoden aikana erityisesti suurimmat, 50–250 henkilön pk-yritykset. Näistä 41 prosenttia odottaa henkilöstönsä kasvavan. Keskimääräistä enemmän henkilöstön kasvua odottavat myös voimakkaasti kasvuhakuiset ja nuoret yritykset.

Pk-yrityksiltä kysyttiin myös Suomessa olevien maahanmuuttajien rekrytoinnista. Toimialoista eniten maahanmuutajien rekrytointeja on tehty teollisuuteen (22 prosenttia).


Pk-yritykset toiveikkaina: 41 % odottaa henkilöstön kasvavan
Tekniikka&Talous


Yritykset kokevat suhdannetilanteen parantuneen muutamassa vuodessa
Verkkouutiset


Pienet ja keskisuuret yritykset suhtautuvat tulevaisuuteen aiempaa myönteisemmin
Yle


Luulitko, että maahanmuuttajia on lähinnä siivoojina? Oikeasti selvästi eniten heitä ovat pestanneet nämä yritykset
Talouselämä


Pk-yritysten työllisyysnäkymät, työllistämisen esteet ja sopeutumiskeinot
Työ- ja elinkeinoministeriö


Tuoreimmat artikkelit aiheesta työ- ja elinkeinoministeriö, pk-yritykset: