Kauppa työllistää entistä enemmän miehiä

Kaupan alaa on perinteisesti pidetty naisvaltaisena alana. Miehiä on kuitenkin kaupan palkansaajista tätä nykyä lähes yhtä paljon. Tilastokeskuksen tuore työvoimatutkimus kertoo, että sekä miesten määrä että osuus kaupan palkansaajista kasvoi viime vuonna.

Tilastokeskuksen tiedoista käy ilmi myös, että osa-aikaisten työntekijöiden määrä ja osuus alan palkansaajista laskivat hieman viime vuonna. Oman ilmoituksensa mukaan osa-aikaisia oli 60 000 eli 3 000 vähemmän kuin edellisenä vuonna, noin 24 prosenttia kaupan palkansaajista. Kuitenkin 70 prosenttia kaupan työntekijöistä työskenteli säännöllisesti vähintään 35 viikkotyötuntia. Kaupan työehtosopimuksen mukaan kaikki alle 37,5 viikkotuntia tekevät ovat osa-aikaisia.

Nuorten työllistäjänä kauppa painii omassa sarjassaan. Kun kaikista työllisistä vajaat 11 prosenttia on alle 25-vuotiaita, kaupan alan työllisistä heitä on 19 prosenttia. Kaikista työllisistä alle 35-vuotiaita on 32 prosenttia ja kaupan työllisistä heitä on 43 prosenttia.


Kauppa työllistää entistä enemmän miehiä
Kaupan liitto ry


Yhä useammin kaupantäti onkin setä – naisvaltainen ala miehistyy
Aamulehti


Kauppa: Osa-aikatyö väheni – nuoret huolestuttavat
Talouselämä


Tuoreimmat artikkelit aiheesta kaupan ala, Tilastokeskus:

  • Toukokuun työttömyysaste 10,7 prosenttia 20.6.2017 - Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömyysaste oli toukokuussa 10,7 prosenttia. Miesten työttömyysaste oli 10,4 ja naisten 11,1 prosenttia. Vuosi sitten toukokuussa työttömyysaste oli 10,8 prosenttia. Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli toukokuussa 69,4 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 68,6 prosenttia. Toukokuussa työvoimatutkimuksen työttömien määrä on tavallisesti muita kuukausia suurempi. Kesätöitä hakevat ja opintojaan päättävät nuoret hakeutuvat samanaikaisesti työmarkkinoille, mikä hetkellisesti nostaa
  • Työttömyysaste 10,2 prosenttia 26.5.2017 - Huhtikuun työttömyysaste oli 10,2 prosenttia eli 0,4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin viime vuoden huhtikuussa. Työttömiä oli 279 000, työllisiä 2 443 000 ja työvoiman ulkopuolella 1 387 000 henkilöä. Nuorten työttömyysaste pieneni 1,3 prosenttiyksiköllä 27,4 prosenttiin. Tilastokeskus: Huhtikuun työttömyysaste 10,2 prosenttia Aamuset Tuoreimmat artikkelit aiheesta Tilastokeskus:
  • Koko vuoden työttömänä olleita entistä enemmän 26.5.2017 - Tilastokeskuksen mukaan noin kolmasosa viime vuoden lopussa työttömänä olleista oli ollut työttömänä koko vuoden. Koko vuoden työttömänä olleiden määrä kasvoi vuodesta 2015 lähes kahdella tuhannella ja heidän keski-ikänsä oli 48 vuotta. Koko vuoden työttömänä olleiden määrä jatkoi kasvuaan viime vuonna Aamuset Tuoreimmat artikkelit aiheesta Tilastokeskus:
  • Palkkasumma kasvanut 12.5.2017 - Tämän vuoden tammi-maaliskuussa koko talouden palkkasumma oli 2,4 prosenttia suurempi kuin viime vuoden tammi-maaliskuussa. Nopeinta palkkasumman kasvu oli rakentamisen toimialalla. Myös muiden palveluiden, yksityisen terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluiden, rahoitustoiminnan sekä kaupan ja teollisuuden palkkasummat kasvoivat. Yksityisen sektorin palkkasumma kasvoi, kun taas julkisen sektorin pieneni. Palkkasummalla tarkoitetaan työntekijöille maksettujen bruttopalkkojen summaa ilman optioita. Palkkasumma kasvoi alkuvuonna 2,4 prosenttia Aamuset Tuoreimmat artikkelit aiheesta
  • Uusien yritysten määrä nousussa 25.4.2017 - Vuoden 2016 viimeisellä vuosineljänneksellä uusien yritysten määrä nousi Tilastokeskuksen mukaan kaksi prosenttia vuotta aiempaan verrattuna. 5 987 uutta yritystä aloitti toimintansa vuoden 2016 viimeisellä vuosineljänneksellä ja näistä 530 Varsinais-Suomessa. Uusia yrityksiä aloitti eniten ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, kaupan ja rakentamisen toimialoilla. Uusien yritysten perustaminen kääntyi nousuun Aamuset Tuoreimmat artikkelit aiheesta yritykset: