Suomen työmarkkinoilla varovaista optimismia

ManpowerGroupin globaali työmarkkinabarometri on jälleen toteutettu Suomessa. Tulokset osoittavat, suomalaisten työnantajien ennusteet huhti-kesäkuulle ovat rohkaisevia. 10 % ennustaa työvoimansa kasvavan, 5 % laskevan ja 82 % vastaajista ennustaa työntekijämäärän säilyvän ennallaan. Kahdeksan toimialaa kymmenestä ennustaa kasvavia rekrytointitarpeita. Suomen työllistämisaikeiden indikaattori vuoden 2016 toiselle vuosineljännekselle on +5 %.

Parhaimmat työllistymisnäkymät ovat odotettavissa julkishallinnon, koulutuksen, terveys- ja sosiaalialalla (+18 %). Myös maa-, metsä- ja kalataloudessa (+11 %) on hyvät työllistymisnäkymät. Samoin kaivos- ja louhinta-alan sekä rahoitus- ja vakuutusalan, kiinteistöalan sekä liike-elämän palveluiden näkymät ovat optimistisia. Henkilöstömäärän odotetaan vähenevän näillä sektoreilla: kuljetus-, varastointi- ja viestintäalalla (indikaattori -8 %) sekä rakennusalalla (indikaattori -7 %).


Työttömyyden aallonpohja ohi? Yrityksissä viriää rekrytointihaluja
Talouselämä


Manpowerin työmarkkinabarometri: Suomen työmarkkinoilla varovaista optimismia
Manpower


Tuoreimmat artikkelit aiheesta työmarkkinat:

  • Kenelle osaaminen ja sen vastakohta osaamattomuus kuuluu? 28.6.2019 - Olen Eija Erlamo ja olen työskennellyt 23 vuotta työhakijoiden parissa eri työllisyyshankkeissa ja TE-toimistossa. Työssäni olen lukuisien työnhakija- ja työnantaja-asiakkaiden kanssa päässyt miettimään puolin ja toisin osaamista, sen puutetta ja jopa liikaosaamista. Itse olen ikäni kärsinyt luki- ja oppimisvaikeuksista mutta siitäkin huolimatta viimeisen viiden vuoden aikana ajanut ajokortin, suorittanut amk-tutkinnon sekä ammattitutkinnon, kaikki työn ohessa. Usein uuden oppimiseen on ajanut
  • Varsinais-Suomi kiinnostaa työikäisiä muuttajia 5.7.2017 - Työ Varsinais-Suomessa kiinnostaa muualla Suomessa asuvia. Seuraavan kolmen vuoden kuluessa maakuntaan työn perässä olisi valmis muuttamaan työikäisistä kaksi prosenttia, joka tarkoittaa 55 000 työikäistä henkilöä. Tiedot selviävät Varsinais-Suomen liiton ja Turun kaupungin tilaamasta selvityksestä. Tällä hetkellä Varsinais-Suomeen muuttaa vuosittain vähän yli 10 000 työssäkäyvää henkilöä, ja suurin piirtein yhtä paljon muuttaa maakunnasta pois työn perässä. Työ varsinais-Suomessa kiinnostaa suomalaisia Kaarina-lehti
  • Suomen työmarkkinoilla varovaista optimismia 8.3.2016 - ManpowerGroupin työmarkkinabarometrista suomalaisten työnantajien ennusteet alkavalle neljännekselle ovat rohkaisevia. Kaksi aluetta neljästä ja kahdeksan toimialaa kymmenestä ennustaa kasvavia rekrytointitarpeita.
  • Onnistuneella rekrytointiprosessilla on tärkeä rooli työllisyyden edistämisessä 21.4.2015 - Elinkeinoelämän keskusliitto kirjoittaa 24. maaliskuuta 2015 julkaisussaan, että työmarkkinoilla puhaltavat muutosten tuulet. Sekä tavat tehdä työtä, että työtehtävät ja osaamisprofiilit uudistuvat.
  • Lauri Ihalainen: Työmarkkinoiden jakaantumista pyrittävä hallitsemaan 23.1.2015 - Työn ja työvoiman käytön muutostrendejä selvittämään perustettiin trendityöryhmä hallituskauden alussa. Tulevaisuudessa työmarkkinat moninaistuvat ja työnteko saa uusia muotoja. Moni työskentelee välillä palkansaajana, välillä yrittäjänä tai molempina yhtä aikaa.