Alle 25-vuotiaiden työttömyys kasvoi 15 prosenttia vuonna 2014

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan vuonna 2014 työttömien määrä kasvoi 10 prosenttia edellisvuodesta. Työikäisiä työttömiä oli työssäkäyntitilaston mukaan vuoden 2014 lopussa 362 000. Työttömien määrä lisääntyi eniten alle 25-vuotiaiden ikäryhmässä. Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä lisääntyi 6 700 henkilöllä. Kasvua tapahtui kaikissa ikäryhmissä.

Työllisiä 18–64-vuotiaita oli 2 249 000 henkilöä vuoden 2014 lopussa. Työllisten määrä väheni prosentin vuodesta 2013. Sukupuolittain tarkasteltuna työllisten osuus 18–64-vuotiaasta väestöstä oli miehillä 66,4 prosenttia ja naisilla 69,7 prosenttia. Taloudellinen huoltosuhde heikentyi vuonna 2014. Sataa työssäkäyvää kohden oli 141 ei-työssäkäyvää henkilöä. Vuotta aiemmin lukumäärä oli 137.


Nyt tuli raju luku alle 25-vuotiaiden työtilanteesta
Talouselämä


Alle 25-vuotiaiden työttömyys kasvoi 15 prosenttia vuonna 2014
Aamuset


Työttömyyden kasvu koskee pahimmin alle 25-vuotiaita
Kansan Uutiset


Alle 25-vuotiaiden työttömyys kasvoi 15 prosenttia vuonna 2014
Tilastokeskus


Tuoreimmat artikkelit aiheesta Tilastokeskus, työttömyys:

  • Työttömyys alentunut kaikissa ikäryhmissä ja seutukunnissa 25.7.2017 - Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli kesäkuun lopussa 27 200 työtöntä työnhakijaa. Kesäkuun aikana työttömien määrä kasvoi 3 000 henkilöllä. Kesäajalle on ominaisia tekijöitä, jotka kasvattavat työttömyyttä: oppilaitoksista valmistuneet nuoret tulevat työmarkkinoille, ja monet määräaikaiset työsuhteet päättyvät. Koko maassa työttömien määrä väheni vuotta aiemmasta 13 prosentilla. Varsinais-Suomessa vähennystä oli 14 prosenttia eli 4 500 henkilöä. Työttömien osuus työvoimasta oli maakunnassa kesäkuun
  • Toukokuun työttömyysaste 10,7 prosenttia 20.6.2017 - Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömyysaste oli toukokuussa 10,7 prosenttia. Miesten työttömyysaste oli 10,4 ja naisten 11,1 prosenttia. Vuosi sitten toukokuussa työttömyysaste oli 10,8 prosenttia. Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli toukokuussa 69,4 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 68,6 prosenttia. Toukokuussa työvoimatutkimuksen työttömien määrä on tavallisesti muita kuukausia suurempi. Kesätöitä hakevat ja opintojaan päättävät nuoret hakeutuvat samanaikaisesti työmarkkinoille, mikä hetkellisesti nostaa
  • Työttömyysaste 10,2 prosenttia 26.5.2017 - Huhtikuun työttömyysaste oli 10,2 prosenttia eli 0,4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin viime vuoden huhtikuussa. Työttömiä oli 279 000, työllisiä 2 443 000 ja työvoiman ulkopuolella 1 387 000 henkilöä. Nuorten työttömyysaste pieneni 1,3 prosenttiyksiköllä 27,4 prosenttiin. Tilastokeskus: Huhtikuun työttömyysaste 10,2 prosenttia Aamuset Tuoreimmat artikkelit aiheesta Tilastokeskus:
  • Koko vuoden työttömänä olleita entistä enemmän 26.5.2017 - Tilastokeskuksen mukaan noin kolmasosa viime vuoden lopussa työttömänä olleista oli ollut työttömänä koko vuoden. Koko vuoden työttömänä olleiden määrä kasvoi vuodesta 2015 lähes kahdella tuhannella ja heidän keski-ikänsä oli 48 vuotta. Koko vuoden työttömänä olleiden määrä jatkoi kasvuaan viime vuonna Aamuset Tuoreimmat artikkelit aiheesta Tilastokeskus:
  • Palkkasumma kasvanut 12.5.2017 - Tämän vuoden tammi-maaliskuussa koko talouden palkkasumma oli 2,4 prosenttia suurempi kuin viime vuoden tammi-maaliskuussa. Nopeinta palkkasumman kasvu oli rakentamisen toimialalla. Myös muiden palveluiden, yksityisen terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluiden, rahoitustoiminnan sekä kaupan ja teollisuuden palkkasummat kasvoivat. Yksityisen sektorin palkkasumma kasvoi, kun taas julkisen sektorin pieneni. Palkkasummalla tarkoitetaan työntekijöille maksettujen bruttopalkkojen summaa ilman optioita. Palkkasumma kasvoi alkuvuonna 2,4 prosenttia Aamuset Tuoreimmat artikkelit aiheesta