Alle 25-vuotiaiden työttömyys kasvoi 15 prosenttia vuonna 2014

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan vuonna 2014 työttömien määrä kasvoi 10 prosenttia edellisvuodesta. Työikäisiä työttömiä oli työssäkäyntitilaston mukaan vuoden 2014 lopussa 362 000. Työttömien määrä lisääntyi eniten alle 25-vuotiaiden ikäryhmässä. Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä lisääntyi 6 700 henkilöllä. Kasvua tapahtui kaikissa ikäryhmissä.

Työllisiä 18–64-vuotiaita oli 2 249 000 henkilöä vuoden 2014 lopussa. Työllisten määrä väheni prosentin vuodesta 2013. Sukupuolittain tarkasteltuna työllisten osuus 18–64-vuotiaasta väestöstä oli miehillä 66,4 prosenttia ja naisilla 69,7 prosenttia. Taloudellinen huoltosuhde heikentyi vuonna 2014. Sataa työssäkäyvää kohden oli 141 ei-työssäkäyvää henkilöä. Vuotta aiemmin lukumäärä oli 137.


Nyt tuli raju luku alle 25-vuotiaiden työtilanteesta
Talouselämä


Alle 25-vuotiaiden työttömyys kasvoi 15 prosenttia vuonna 2014
Aamuset


Työttömyyden kasvu koskee pahimmin alle 25-vuotiaita
Kansan Uutiset


Alle 25-vuotiaiden työttömyys kasvoi 15 prosenttia vuonna 2014
Tilastokeskus


Tuoreimmat artikkelit aiheesta Tilastokeskus, työttömyys: