Tutkimus työpoliittisten toimenpiteiden toimivuudesta, tuloksista ja tulevaisuudesta

Kuntoutussäätiön työpoliittisten toimenpiteiden toimivuutta, tuloksia ja tulevaisuutta koskevasta tutkimuksesta selviää, että edellisen hallituksen työvoimapoliittiset toimet olivat ”oikeansuuntaisia” tilanteessa, jossa työttömyys oli korkea ja talouskasvu heikkoa.

Tutkimuksen mukaan toteutetulla työvoimapolitiikalla on ollut myönteisiä työllisyysvaikutuksia, vaikka työttömyys ja siitä johtuneet julkiset menot ovat lisääntyneet heikon talouskasvun aikana.

TE-palveluiden uudistuksella on ollut myönteisiä vaikutuksia. Muutosturva ja äkillisiin rakennemuutoksiin reagointi vaikuttivat myönteisesti avointen työpaikkojen täyttymiseen ja yritystoiminnan aloittamiseen. Myös nuorisotakuu ja työllisyydenhoidon kuntakokeilu ovat olleet toimivia uudistuksia.


Tutkimus: Työttömyys kasvoi, mutta edellisen hallituksen työvoimapoliittiset toimet ”oikeansuuntaisia”
Talouselämä


Työpolitiikan vaikuttavuus ja vaihtoehdot
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 3/2016


Tuoreimmat artikkelit aiheesta TE-toimisto, työttömyys: