Yrittäjyys kiinnostaa yhä useampaa nuorta

Global Entrepreneurship Monitorin (GEM) –tutkimuksen mukaan, jossa selvitetään yrittäjyysaktiivisuutta ja yrittäjyyttä sekä kansallisella että kansainvälisellä väestötasolla, suomalaisnuoret ovat aiempaa innokkaammin perustamassa yrityksiä. Alle 25-vuotiaista yli 5 prosenttia on mukana yrityksen perustamistoimissa. Lisäksi lähes viidennes nuorista kertoo harkitsevansa yrityksen perustamista seuraavan kolmen vuoden aikana. Tutkimuksen mukaan uusia yrityksiä perustetaan aiempaa aktiivisemmin,  Suomi jää aktiivisuudessa hieman jälkeen muista EU:n jäsenmaista.

Yritysten perustamisaktiivisuuden lisäksi suomalaiset tunnistavat myös liiketoimintamahdollisuuksia aiempaa enemmän. Suomalaisista 85 prosenttia kokee, että menestyneitä yrittäjiä arvostetaan. Kaksi kolmasosaa kertoo näkevänsä medioissa yrittäjistä kertovia menestystarinoita. Kuitenkin suomalaisista vain noin kolmannes kokee, että yrittäjäksi ryhtymistä pidetään houkuttelevana uravaihtoehtona.


66% ei pidä houkuttelevana uravaihtoehtona – Silti viidennes alle 25-v aikomassa alalle
Tekniikka&Talous


Yrittäjyys kiinnostaa yhä useampaa nuorta – viidennes harkitsee yrityksen perustamista
Demokraatti


Tuoreimmat artikkelit aiheesta yrittäjyys, nuoret: