Kevytyrittäjyys on keino työllistää itsensä – mitä se on?

Sitran ja laskutusosuuskunta Eezyn tekemä tutkimus kevytyrittäjyydestä on ensimmäinen laatuaan Suomessa ja valottaa näiden itsensä työllistäjien taustoja, motiiveja ja kokemuksia. Kevytyrittäjä on henkilö, joka hankkii itse toimeksiantajansa, tekee sovitut työt ja antaa laskutuksen hoidettavaksi siihen erikoistuneelle palveluntarjoajalle. Ilmiö on Suomessa vielä melko uusi, mutta kasvava. Kevytyrittäjät luokitellaan asiasta riippuen palkansaajiin ja yrittäjiin: verotuksen, vakuutusten ja kirjanpitovelvollisuuden näkökulmasta he ovat palkansaajia, mutta työttömyysturvan näkökulmasta yrittäjiä.

Noin joka viides vastaaja työllistää itsensä ainoastaan kevytyrittäjänä ja joka neljännelle se on sivubisnes kokopäivätyön tai opiskelun ohessa. Neljänneksellä on jokin osa-aikainen työ tai eläke kevytyrittäjyyden rinnalla ja noin neljännes saa samanaikaisesti myös työttömyyskorvausta. Osa-aikaisesti työllistyvä kevytyrittäjä voi olla oikeutettu soviteltuun päivärahaan. Päätoimisissa kevytyrittäjissä on enemmän teollisuuden, rakentamisen, kuljetuksen ja varastoinnin osaajia, kun taas sivutoimisissa töissä painottuivat taiteet ja viihde, informaatio- ja viestintäala sekä erilaiset tukipalvelut.


Mistä on kevytyrittäjät tehty?
Sitra


Kevytyrittäjyys on keino työllistää itsensä – mitä se on?
Verkkouutiset


Tuoreimmat artikkelit aiheesta yrittäjyys: