Sosiaalisella ryhmäkuntoutuksella tuettu työllistymisen polulle pääsemistä

Turussa vuoden ajan toiminut sosiaalinen ryhmäkuntoutus on auttanut vaikeasti työllistettäviä asiakasryhmiä työelämään suuntaavien palveluiden pariin. Työllisyyspoliittisen kuntakokeilun tavoitteena oli löytää uusia paikalliseen kumppanuuteen perustuvia toimintamalleja rakennetyöttömyyden alentamiseksi. Turun työllisyyden kuntakokeilu käynnistyi syksyllä 2012 ja viime vuoden alusta lähtien se aloitti osana kaupungin työllisyydenhoidosta vastaavaa organisaatiota, joka toimii nykyisin konsernihallinnon alaisena työllisyyspalvelukeskuksena.

Viime vuoden aikana Turun kuntakokeilu kilpailutti sosiaalisen ryhmäkuntoutuksen palvelun. Mukaan tulivat Varsinais-Suomen Martat ry, Monipalvelukeskus Tsemppi ry, Varsinais-Suomen A-klinikkasäätiö, Ratamo-koti (osa Medivida Oy:tä) sekä Sosiaalipalvelusäätiö Raina.

Kuntakokeilussa on tehty yhteistyötä Kelan, TE-palveluiden, kolmannen sektorin, kunnan eri organisaatioiden sekä yritysten kanssa. Työllisyyspoliittisen kuntakokeilun valtakunnallinen koordinointivastuu on Kuntaliitolla. Hanketta rahoitetaan ministeriön työllisyyspoliittisella avustuksella sekä kokeiluun osallistuvien kuntien omarahoitusosuudella.


Sosiaalisella ryhmäkuntoutuksella tuettu työllistymisen polulle pääsemistä
Aamuset


Tuoreimmat artikkelit aiheesta kuntouttava työtoiminta, kuntakokeilu: