Soste vaatii palkkatukeen lisää voimavaroja

Sosiaali- ja terveysalan kattojärjestön Sosten ja Välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmän tekemän selvityksen mukaan jopa neljännes palkkatukityöpaikoista on jäänyt täyttämättä, koska palkkatukea ei ole ollut saatavilla.

Työpaikkoja on jäänyt täyttämättä suhteellisesti eniten kunnallisissa työpajoissa 30 prosenttia ja yhdistyksissä 27 prosenttia. Muissa organisaatioissa paikkoja on jäänyt täyttämättä keskimäärin vähän alle 20 prosenttia. Palkkatuella työllistämisen väheneminen on Sosten mukaan vaikuttanut kielteisesti myös järjestöjen, työpajojen, säätiöiden ja yritysten toimintaan. Soste arvioi, että palkkatukirahoituksen puutteella on laajoja yhteiskunnallisia vaikutuksia, jos monia yleishyödyllisiä toimintoja joudutaan vähentämään tai kokonaan lakkauttamaan.

Välityömarkkinatyöryhmään kuuluvat Mielenterveyden Keskusliitto, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Sininauhaliitto, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Suomen Punainen Risti, Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö – TVY ry, Valmennus- ja sosiaalipalveluyhteisöjen yhdistys Oktetti ry, Valtakunnallinen työpajayhdistys TPY ja Vates-säätiö.


Soste vaatii palkkatukeen lisää voimavaroja
Verkkouutiset


Tuoreimmat artikkelit aiheesta palkkatuki: