Työvoimapolitiikan palveluilta sijoittuminen

TEM:n selvityksessä tarkastellaan työvoimapolitiikan palveluilta sijoittumista vuonna 2013 kolme ja kuusi kuukautta palvelujakson päättymisen jälkeen. Vuodelta 2013 on saatavissa tiedot neljästä palvelulajista, joista aiemmin ei ole ollut saatavissa sijoittumistietoja kattavasti. Nämä lajit ovat omaehtoinen opiskelu, vuorotteluvapaasijaisuus, työ- ja koulutuskokeilu sekä kuntouttava työtoiminta. Näistä omaehtoinen opiskelu ja etenkin vuorotteluvapaasijaisuus tuottivat hyviä työllistymistuloksia.

Naiset työllistyivät keskimäärin miehiä paremmin. Korkeammin koulutetut työllistyivät useammin kuin vähän koulutetut. Ikäryhmistä parhaiten työllistyivät 25–34-vuotiaat. Vammaiset ja pitkäaikaissairaat, pitkäaikaistyöttömät sekä ulkomaan kansalaiset työllistyivät muita heikommin.


Nyt se on tutkittu: Vuorotteluvapaasijaiset ovat kuumaa kamaa työmarkkinoilla
Talouselämä


Työvoimapolitiikan palveluilta sijoittuminen vuonna 2013
Työ- ja elinkeinoministeriö


Tuoreimmat artikkelit aiheesta TEM:

  • Työnvälityksen tietojärjestelmä ja verkkopalvelut uudistetaan 21.12.2015 - Tietojärjestelmän ja sähköisten palveluiden uudistamisella työ- ja elinkeinoministeriö osaltaan edistää hallituksen kärkihankkeiden toteuttamisen: työvoimahallinnon uudistuksen työllistymistä tukevaksi ja julkisten palveluiden digitalisoinnin.
  • Työvoimapolitiikan palveluilta sijoittuminen 27.8.2015 - Omaehtoinen opiskelu ja etenkin vuorotteluvapaasijaisuus tuottivat hyviä työllistymistuloksia TEM:n selvityksessä. Selvityksessä tarkastellaan työvoimapolitiikan palveluilta sijoittumista vuonna 2013 kolme ja kuusi kuukautta palvelujakson päättymisen jälkeen.
  • Työttömyysaste nousi jälleen viime vuodesta 24.6.2015 - Työttömien työnhakijoiden määrä oli toukokuussa kasvanut viime vuoteen verrattuna, mutta vähentynyt huhtikuusta. Työttömiä oli koko maassa toukokuussa melkein 30 000 enemmän kuin vuosi sitten.
  • Työttömyysaste suureni 8,8 prosenttiin tammikuussa 24.2.2015 - Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömyys kasvoi tammikuussa, jolloin Suomessa oli 230 000 työtöntä. Työttömyysaste suureni 8,8 prosenttiin vuotta aiemmasta 8,5 prosentista. Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan Suomessa oli tammikuun lopussa 360 000 työtöntä työnhakijaa. Heidän määränsä oli 32 000 suurempi kuin edellisen vuoden tammikuussa.
  • Työ- ja elinkeinoministeriö aikoo irtisanoa 200 työntekijää 16.1.2015 - Syynä väen vähennyksiin ovat hallituksen säästöpäätökset ja EU:n rakennerahoitustuen leikkaukset. Lähes kaikki irtisanomiset eli noin 200 kohdistuvat ely-keskusten työntekijöihin.