Työ kuormittaa etenkin akateemisia naisia

Koulutustason yhteys työn henkiseen kuormittavuuteen on naisilla huomattavasti selvempi ja vahvempi kuin miehillä. Näin todetaan sosiaali- ja terveysministeriön Tilastokeskukselta tilaamassa tuoreessa selvityksessä. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneilla naisilla on 2,5-kertaa suurempi riski kokea työnsä henkisesti raskaaksi verrattuna perusasteen tutkinnon suorittaneisiin naisiin. Miehillä työn henkisen kuormittavuuden kokeminen on koulutustasosta riippumatta suurin piirtein sama.

Henkistä kuormitusta aiheuttavat eniten kiire, liian vähäiset mahdollisuudet vaikuttaa taukoihin ja työaikoihin sekä väkivallan uhka. Ruumiillisesti kuormittavimmiksi koetaan rakennusalan sekä maa- ja metsätalouden ammatit.


Työ kuormittaa etenkin akateemisia naisia
Kauppalehti


Työn henkinen kuormittavuus etenkin korkeakoulutettujen naisten riskinä
Verkkouutiset


Tuoreimmat artikkelit aiheesta työhyvinvointi, Tilastokeskus: