Suhdanteiden elpymistä joudutaan vielä odottamaan

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n suhdannebarometri, joka julkaistaan neljä kertaa vuodessa, kertoo vaisun vaiheen jatkuvan teollisuudessa ja palvelualoilla. Vain rakentamisessa näkyy valonpilkahdus. Rakentamisessa tuotannon volyymi kääntyi pieneen kasvuun alkukesällä. Kausitasoitetuilla luvuilla mitattujen tuotantomäärien arvioidaan jatkavan nousua myös loppuvuonna.

Teollisuusyritysten kannattavuus pysyi alkukesällä vakaana. Lähikuukausina sen odotetaan hieman vahvistuvan. Rakentamisessa kannattavuus säilyisi nykytasolla, kun taas palvelualoilla se laskisi edelleen lievästi.

Työvoiman määrä laski huhti–kesäkuussa edelleen kaikilla kolmella päätoimialalla. Voimakkainta lasku oli teollisuudessa. Lähikuukausina työvoiman arvioidaan yhä vähenevän teollisuudessa ja palveluissa. Rakennusyritysten henkilöstön määrä pysyisi ennallaan.


Teollisuudessa ei näy rekrytointitarvetta
Yle


EK:n suhdannebarometri: Suhdanteiden elpymistä joudutaan vielä odottamaan
Elinkeinoelämän keskusliitto


Tuoreimmat artikkelit aiheesta Elinkeinoelämän keskusliitto, suhdannebarometri: