Kuluttajien luottamuksen lasku jatkui heinäkuussa

Tilastokeskuksen kuluttajien luottamusindikaattori laski arvoon 6,9, kun se vielä kesäkuussa oli 10,8 ja toukokuussa 15,5. Tilastokeskuksen mukaan kuluttajien luottamusindikaattorin kaikki neljä osatekijää heikkenivät heinäkuussa sekä edelliskuukaudesta että vastaavasta ajankohdasta vuotta aiemmin.

Suurimmat huolet kuluttajilla liittyvät työpaikkoihin. Liki puolet kuluttajista uskoo Tilastokeskuksen mukaan nyt, että työttömyys Suomessa lisääntyy seuraavan vuoden aikana. Työllisistä 23 prosenttia arvioi työttömyyden uhan omalla kohdallaan kasvaneen viime kuukausina ja 12 prosenttia uskoi uhan vähentyneen. Heinäkuussa 33 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 26 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan.


Kuluttajien luottamus talouteen romahti
Kauppalehti


Kuluttajien luottamus laskee – yksi tekijä murentaa uskoa
Yrittäjät-lehti


Yritysten ja kuluttajien luottamus talouteen koetuksella
Turun Sanomat


Kuluttajien luottamuksen lasku jatkui heinäkuussa
Tilastokeskus


Tuoreimmat artikkelit aiheesta Tilastokeskus, luottamusindikaattori: