Kuukausittaiset arkistot: heinäkuu 2015

Poliisiammattikorkeakoululla pulaa kelvollisista hakijoista

Poliisiammattikorkeakoululla (Polamk) on vaikeuksia saada riittävästi tasokkaita hakijoita. Poliisikoulutukseen voidaan tänä vuonna ottaa neljässä erässä yhteensä 320 opiskelijaa. Tällä hetkellä näyttää siltä, että vaatimukset täyttäviä opiskelijoita tulee olemaan vain noin 200.

– Aloituspaikkojen määrä ei siis ole ongelma, vaan ongelmana on saada laadukkaita ja kilpailukykyisiä hakijoita, jotka täyttävät kaikki asettamamme kriteerit, Polamkin koulutusjohtaja Petri Alkiora toteaa.

Poliisikoulutuksen aloituspaikkoja on Suomessa karsittu. Tämän on arvioitu vaikuttaneen siihen, että poliisien työttömyys on viime aikoina vähentynyt. Uusi hallitus on väläytellyt poliisille lisärahoitusta.


Poliisiammattikorkeakoululla pulaa kelvollisista hakijoista
Turun Sanomat


TS: Poliisikoulutus kaipaa kipeästi kelvollisia hakijoita
Talouselämä


Tuoreimmat artikkelit aiheesta poliisi, koulutus:

 • Merivälitys on merenkulkijoiden oma väylä työllistymiseen 18.11.2019 - Varsinais-Suomen TE-toimistossa on pitkät perinteet merenkulkijoiden työllistämisessä. Noin kymmenen vuotta sitten Helsingin TE-toimiston Merivälitys kuihtui olemattomiin. Jäljelle jäi ainoastaan Turun TE-toimiston silloinen ”Mylly”, joka tänä päivänä kulkee nimellä Merivälitys. Ahvenanmaalla on myös pienimuotoista vastaavaa toimintaa, joka palvelee lähinnä saaren omia varustamoita. Allekirjoittanut on ollut vastuussa Merivälityksestä noin kaksi vuotta. Tämän kahden vuoden aikana on tapahtunut aivan valtava kasvu toiminnan laajuudessa.
 • Kenelle osaaminen ja sen vastakohta osaamattomuus kuuluu? 28.6.2019 - Olen Eija Erlamo ja olen työskennellyt 23 vuotta työhakijoiden parissa eri työllisyyshankkeissa ja TE-toimistossa. Työssäni olen lukuisien työnhakija- ja työnantaja-asiakkaiden kanssa päässyt miettimään puolin ja toisin osaamista, sen puutetta ja jopa liikaosaamista. Itse olen ikäni kärsinyt luki- ja oppimisvaikeuksista mutta siitäkin huolimatta viimeisen viiden vuoden aikana ajanut ajokortin, suorittanut amk-tutkinnon sekä ammattitutkinnon, kaikki työn ohessa. Usein uuden oppimiseen on ajanut
 • Toimenpide-ehdotuksia maahanmuuttajien koulutukseen 17.2.2017 - Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjausryhmän raportissa esitetään 40 toimenpidettä maahanmuuttajien koulutukseen liittyen. Esitykset painottuvat suomen/ruotsin kielen taitoon liittyviin asioihin. Raporttia pääsee lukemaan alla olevasta linkistä. Maahanmuuttajien koulutuspolut ja integrointi – kipupisteet ja toimenpide‐esitykset II Opetus- ja kulttuuriministeriö Maahanmuuttajien koulutuksen kehittämiseen ja integrointiin uusia ehdotuksia Aamuset Tuoreimmat artikkelit aiheesta maahanmuuttajat:
 • Diakissa yt-neuvottelut 11.8.2016 - Helsingissä, Oulussa, Pieksämäellä, Porissa ja Turussa toimivasssa Diakonia-ammattikorkeakoulussa alkavat yt-neuvottelut. Neuvottelut koskevat noin 240 työntekijää. Organisaatiota uudistetaan ja suoria henkilöstövähennyksiä ei haeta. Diakonia-ammattikorkeakoulu aloittaa yt-neuvottelut Aamuset Tuoreimmat artikkelit aiheesta yt-neuvottelut:
 • Meyer Turku hakee ihmisiä laivasuunnittelijakoulutukseen 25.4.2016 - Tavoitteena on, että koulutettavat työllistyvät meriteollisuuden palvelukseen. Koulutuksessa erikoistutaan sisustussuunnitteluun.

Kuluttajien luottamuksen lasku jatkui heinäkuussa

Tilastokeskuksen kuluttajien luottamusindikaattori laski arvoon 6,9, kun se vielä kesäkuussa oli 10,8 ja toukokuussa 15,5. Tilastokeskuksen mukaan kuluttajien luottamusindikaattorin kaikki neljä osatekijää heikkenivät heinäkuussa sekä edelliskuukaudesta että vastaavasta ajankohdasta vuotta aiemmin.

Suurimmat huolet kuluttajilla liittyvät työpaikkoihin. Liki puolet kuluttajista uskoo Tilastokeskuksen mukaan nyt, että työttömyys Suomessa lisääntyy seuraavan vuoden aikana. Työllisistä 23 prosenttia arvioi työttömyyden uhan omalla kohdallaan kasvaneen viime kuukausina ja 12 prosenttia uskoi uhan vähentyneen. Heinäkuussa 33 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 26 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan.


Kuluttajien luottamus talouteen romahti
Kauppalehti


Kuluttajien luottamus laskee – yksi tekijä murentaa uskoa
Yrittäjät-lehti


Yritysten ja kuluttajien luottamus talouteen koetuksella
Turun Sanomat


Kuluttajien luottamuksen lasku jatkui heinäkuussa
Tilastokeskus


Tuoreimmat artikkelit aiheesta Tilastokeskus, luottamusindikaattori:

 • Toukokuun työttömyysaste 10,7 prosenttia 20.6.2017 - Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömyysaste oli toukokuussa 10,7 prosenttia. Miesten työttömyysaste oli 10,4 ja naisten 11,1 prosenttia. Vuosi sitten toukokuussa työttömyysaste oli 10,8 prosenttia. Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli toukokuussa 69,4 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 68,6 prosenttia. Toukokuussa työvoimatutkimuksen työttömien määrä on tavallisesti muita kuukausia suurempi. Kesätöitä hakevat ja opintojaan päättävät nuoret hakeutuvat samanaikaisesti työmarkkinoille, mikä hetkellisesti nostaa
 • Työttömyysaste 10,2 prosenttia 26.5.2017 - Huhtikuun työttömyysaste oli 10,2 prosenttia eli 0,4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin viime vuoden huhtikuussa. Työttömiä oli 279 000, työllisiä 2 443 000 ja työvoiman ulkopuolella 1 387 000 henkilöä. Nuorten työttömyysaste pieneni 1,3 prosenttiyksiköllä 27,4 prosenttiin. Tilastokeskus: Huhtikuun työttömyysaste 10,2 prosenttia Aamuset Tuoreimmat artikkelit aiheesta Tilastokeskus:
 • Koko vuoden työttömänä olleita entistä enemmän 26.5.2017 - Tilastokeskuksen mukaan noin kolmasosa viime vuoden lopussa työttömänä olleista oli ollut työttömänä koko vuoden. Koko vuoden työttömänä olleiden määrä kasvoi vuodesta 2015 lähes kahdella tuhannella ja heidän keski-ikänsä oli 48 vuotta. Koko vuoden työttömänä olleiden määrä jatkoi kasvuaan viime vuonna Aamuset Tuoreimmat artikkelit aiheesta Tilastokeskus:
 • Palkkasumma kasvanut 12.5.2017 - Tämän vuoden tammi-maaliskuussa koko talouden palkkasumma oli 2,4 prosenttia suurempi kuin viime vuoden tammi-maaliskuussa. Nopeinta palkkasumman kasvu oli rakentamisen toimialalla. Myös muiden palveluiden, yksityisen terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluiden, rahoitustoiminnan sekä kaupan ja teollisuuden palkkasummat kasvoivat. Yksityisen sektorin palkkasumma kasvoi, kun taas julkisen sektorin pieneni. Palkkasummalla tarkoitetaan työntekijöille maksettujen bruttopalkkojen summaa ilman optioita. Palkkasumma kasvoi alkuvuonna 2,4 prosenttia Aamuset Tuoreimmat artikkelit aiheesta
 • Uusien yritysten määrä nousussa 25.4.2017 - Vuoden 2016 viimeisellä vuosineljänneksellä uusien yritysten määrä nousi Tilastokeskuksen mukaan kaksi prosenttia vuotta aiempaan verrattuna. 5 987 uutta yritystä aloitti toimintansa vuoden 2016 viimeisellä vuosineljänneksellä ja näistä 530 Varsinais-Suomessa. Uusia yrityksiä aloitti eniten ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, kaupan ja rakentamisen toimialoilla. Uusien yritysten perustaminen kääntyi nousuun Aamuset Tuoreimmat artikkelit aiheesta yritykset:

Yritysten talousluottamus edelleen heikkoa – rakentamisen luottamus kohentui kuitenkin selvästi

Heinäkuun luottamusindikaattorit pysyttelivät kokonaisuudessaan heikoissa lukemissa, tiedottaa Elinkeinoelämän keskusliitto. Selvää käännettä parempaan ei tapahtunut vieläkään.

Rakentamisen luottamus elpyi heinäkuussa ja luottamusindikaattori kohosi hieman pitkäaikaisen keskiarvon yläpuolelle. Teollisuusyritysten luottamus pysyi heinäkuussa miltei ennallaan ja luottamuusindikaattori on EK:n mukaan yhä melko heikolla tasolla. Palvelujen luottamuksessa ei tapahtunut muutoksia, sillä indikaattori on jonkin verran keskiarvon alapuolella. Vähittäiskaupassa luottamus pysyi vaatimattomalla tasolla. Myynnin määrä laski edelleen, mutta lasku oli loivempaa kuin kesäkuussa.


EK: Luottamusindikaattorit heikoissa lukemissa
Talouselämä


EK: yritysten talousluottamus edelleen heikkoa
Kauppalehti


Yritysten suhdanteet edelleen alamaissa – rakentamisen luottamus kohentui kuitenkin selvästi
Elinkeinoelämän keskusliitto


Tuoreimmat artikkelit aiheesta Elinkeinoelämän keskusliitto, luottamusindikaattori:

Tutkija: Lakimuutos työn vastaanottamisesta epäonnistunut

Vuodenvaihteessa voimaan tullut lakimuutos työn vastaanottamisesta jopa 1,5 tunnin työmatkan päästä on aluetutkijan mielestä epäonnistunut. Varsinkin matalapalkka-aloilla ja syrjäseuduilla uutta lakimuutosta voi olla mahdoton toteuttaa.

Tällä hetkellä jo joka kolmas työssäkäyvä suomalainen pendelöi, kun 80-luvulla vain joka viides matkusti töihin oman asuinalueensa ulkopuolelle.

Työttömyyden lisääntyessä paine työn vastaanottamisesta yhä kauempaa on kasvanut. Vuoden vaihteessa voimaan tuli lakimuutos, joka velvoittaa työttömän vastaanottamaan töitä jopa 1,5 tunnin ajomatkan päästä kotoaan. Tutkijan mielestä lakimuutos on osittain epäonnistunut, sillä se asettaa eri puolella Suomea elävät työttömät hyvin eriarvoiseen asemaan.

– Alueilla, joissa on toimivat liikenneyhteydet ja työmarkkinat, pendelöinti on yksi hyvä vaihtoehto. Mutta niillä alueilla Suomessa, jossa liikenneyhteydet eivät toimi, eivätkä julkiset työmarkkinat toimi, niin työttömät voivat joutua kohtuuttomiin tilanteisiin nimenomaan pendelöinnin vuoksi, alue- ja kaupunkitutkija Timo Aro sanoo.


Tutkija: Lakimuutos työn vastaanottamisesta epäonnistunut
Yle uutiset


Tuoreimmat artikkelit aiheesta tyomatka:

 • Tutkija: Lakimuutos työn vastaanottamisesta epäonnistunut 22.7.2015 - Vuodenvaihteessa voimaan tullut lakimuutos työn vastaanottamisesta jopa 1,5 tunnin työmatkan päästä on aluetutkijan mielestä epäonnistunut. Varsinkin matalapalkka-aloilla ja syrjäseuduilla uutta lakimuutosta voi olla mahdoton toteuttaa.
 • Työtarjousten määrä kasvoi selvästi 23.12.2014 - Työ- ja elinkeinotoimistojen henkilökunta on ottanut myyntiasenteen omakseen, ainakin työtarjousten määrästä päätellen.
 • Pitkä työmatka on monelle taloudellinen mahdottomuus 11.4.2014 - Työttömiltä edellytetään työn vastaanottamista entistä pidemmän matkan päästä, jos työ- ja elinkeinoministeriön ehdotus toteutuu. Nyt työtä pitää ottaa vastaan 80 kilometrin säteellä hakijan kodista, vuoden 2015 alusta työmatkaan saa kulua päivässä yhteensä kolme tuntia julkisilla kulkuvälineillä. Mitä mieltä tästä oltiin Uudenmaan TE-toimistossa? Työttömiltä edellytetään työn vastaanottamista entistä pidemmän matkan päästä, jos työ- ja elinkeinoministeriön ehdotus toteutuu. Nyt työtä pitää ottaa

Teijon meriklusterilta tulossa lisää hyviä uutisia

Teijon meriklusterilta on tulossa lisää hyviä uutisia Teijon telakan ja Marine Alutechin äskettäin julkistettujen jälkeen. Marine Alutech on allekirjoittamassa tänä vuonna aiesopimusta Eurooppaan.

– Se on samaa kokoluokkaa kuin Omaniin saatu tilaus, toimitusjohtaja Niko Haro kertoo.
Marine Alutech avasi äskettäin tien Lähi-idän markkinoille, kun Omanin poliisi tilasi teijolaisyritykseltä 14 Watercat K13 FIC -venettä.

– Se on suurin vientihanke tähän mennessä, Haro kuvailee tilausta.
Yrityksessä painetaan nyt töitä täysillä. Noin 70 ihmistä työllistävä Marine Alutech hakee myös jonkin verran vahvistusta työntekijäkaartiin. Haussa on tuotantopäällikkö ja kaksi suunnittelijaa.
Yhteensä Teijon telakka ja Marine Alutech työllistävät alueella noin sata ihmistä. Lisäksi töitä poikii alihankkijoille.


Teijon meriklusterilta tulossa lisää hyviä uutisia
Salon Seudun Sanomat


Tuoreimmat artikkelit aiheesta meriklusteri:

 • Rolls-Royce rekrytoi laivanrakennus-, ICT- ja merenkulkualan osaajia 15.3.2017 - Rolls-Royce on jo aloittanut rekrytoinnit Turkuun tulevaan etäohjattujen ja autonomisten alusten tutkimus- ja kehityskeskukseen. Haussa on niin laivanrakennus-, ICT- kuin merenkulkualan osaajia. Yritys kertoo osaajatarpeistaan tarkemmin 20.3. työnhakijoille suunnatussa infotilaisuudessa, johon on ennakkoilmoittautuminen. Rolls-Royce aloitti rekrytoinnin Turkuun Turun Sanomat Rolls-Royce kertoo osaajatarpeistaan Turku Science Park Tuoreimmat artikkelit aiheesta Turku:
 • Rolls-Roycen tutkimuskeskus Turkuun 9.3.2017 - Turkuun on tulossa Rolls-Roycen etäohjattujen ja autonomisten alusten tutkimus- ja kehityskeskus, jonka on tarkoitus olla täydessä toimintavalmiudessa vielä tänä vuonna. Työpaikkoja tutkimuskeskuksen myötä tulee alkuun satoja. Turkuun Rolls-Roycen tutkimuskeskus – Turku nousee älyllisten laivojen kehityksessä maailman huipulle Turun Sanomat Rolls-Royce perustaa uuden tutkimuskeskuksensa Turkuun Y-lehti Tuoreimmat artikkelit aiheesta Turku:
 • Lounais-Suomessa lähes kolmannes meriklusterin yrityksistä 26.10.2016 - Turun yliopiston selvityksen mukaan lähes kolmannes meriklusterin yrityksistä on Lounais-Suomessa ja niiden osuus koko meriklusterin liikevaihdosta on vajaa neljännes. Lounais-Suomessa merisektorin työntekijöitä oli vuonna 2014 noin 10 000. Lounais-Suomi hallitsee meriklusteria Turun Sanomat Tuoreimmat artikkelit aiheesta meriklusteri:
 • Teijon meriklusterilta tulossa lisää hyviä uutisia 16.7.2015 - Teijon meriklusterilta on tulossa lisää hyviä uutisia Teijon telakan ja Marine Alutechin äskettäin julkistettujen jälkeen. Marine Alutech on allekirjoittamassa tänä vuonna aiesopimusta Eurooppaan.
 • Turku haluaa kohennusta meriteollisuuden kilpailukykyyn 11.2.2015 - Niin sanotun meriklusterin eli telakkateollisuuden ja siihen kytkeytyvien toimialojen yritysten liikevaihto kasvoi viime vuonna 15 miljardiin euroon. Alalle on syntymässä kokonaan uudenlaisia työpaikkoja. Siksi alalla on kasvava pula osaajista.

Yritykset kiinnostuneita Salon microsoftilaisista

Muut yritykset ovat jo kyselleet Microsoftin Salon yksikön osaajien perään. Salon kaupunginjohtaja Antti Rantakokko kertoi yritysten yhteydenotoista maanantaina iltapäivällä. Salossa vierailleen pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan yhteydenottoihin kannattaa tarttua ja harkita niitä huolella.

– Muualla toimivat yritykset kiinnostuvat täällä olevista osaajista. Tämä voi tuoda ratkaisuja nopealla aikavälillä. Tärkeintä on nyt saada alueelle uusia yrityksiä muualta, Sipilä korosti Salon Seudun Sanomien haastattelussa.

Sipilä lensi aamuun asti venyneestä euromaiden johtajien Kreikka-kokouksesta yksityiskoneella Brysselistä Turkuun ehtiäkseen iltapäivällä Saloon. Pääministeri tapasi Microsoftin Salon yksikössä sekä johtoa että työntekijöitä.

– Kuuntelin herkällä korvalla salolaisten viestejä. Täällä on maailmanluokan osaajia, joiden osaamista tarvitaan monessa. He pystyvät tekemään paljon muuta kuin mat

Pääministeri Juha Sipilä kertoi salolaisille kokemuksia Oulusta, josta Microsoft lopetti tuotekehitysyksikkönsä viime vuonna.
Pääministeri Juha Sipilä kertoi salolaisille kokemuksia Oulusta, josta Microsoft lopetti tuotekehitysyksikkönsä viime vuonna.
kapuhelimia, Sipilä totesi.


Yritykset kiinnostuneita Salon microsoftilaisista
Salon Seudun Sanomat


Tuoreimmat artikkelit aiheesta Salo, Microsoft:

 • Turun seutu merkittävä start up -keskittymä 18.7.2017 - Turun seudulla toimii toistakymmentä start up -palveluita tuottavaa yritystä ja yhteisöä, kuten SparkUp, Boost Turku ja Klopal Startup Studio. Lisäksi Turussa järjestetään Suomen suurimpiin kuuluva startup-tapahtuma The Shift. Turussa ja Salossa on saanut alkunsa jo yli 300 startupia ja uusien yritysten määrä kasvaa joka vuosi. Turun seudun korkeakoulujen ansiosta täällä on paljon teknistä osaamista, ja pätevistä työntekijöistä on vähemmän kilpailua
 • Hellan tehdas Salossa lopetetaan 25.11.2016 - Valaisintuotteita valmistava Hella Lighting Finland Oy lopettaa Salon tehtaansa vaiheittain vuoden 2018 loppuun mennessä, minkä vuoksi 165 henkilöä menettää työpaikkansa. Tehtaan tuotanto siirretään Romaniaan. Hellan tehdas loppuu ja 165 irtisanotaan Salon Seudun Sanomat 165 saa kenkää, kun tehdas siirtyy Romaniaan – ”Työmotivaatio pakkasen puolella” Turkulainen Tuoreimmat artikkelit aiheesta yt-neuvottelut:
 • Salossa puhelinmyyntityötä tarjolla 1.11.2016 - Useat yritykset – ainakin Talking People, Buusteri, Pasastar ja Hyvät Lehdet RSM – hakevat Salossa puhelinmyyjiä parhaillaan. Töitä on tarjolla kymmenille. Salossa tarjolla kymmeniä puhelinmyyjän paikkoja Salon Seudun Sanomat Tuoreimmat artikkelit aiheesta Salo:
 • Suur-Seudun Osuuskauppa vähentää 70 henkilötyövuotta 14.10.2016 - Yt-neuvottelut käynyt Suur-Seudun Osuuskauppa vähentää 89 työpaikkaa ja yhteensä 70 henkilötyövuotta. Salossa toimivat Kodin Terra, Rosso ja Mariankadun SSO Liikennemyymälä suljetaan. S-Market Plaza puolestaan remontoidaan. SSO vähentää 90 työpaikkaa – Rosso, Kodin Terra ja SSO Liikennemyymälä kiinni Salon Seudun Sanomat Tuoreimmat artikkelit aiheesta Salo:
 • Salon kaupunki irtisanoo ja osa-aikaistaa maatalouslomittajia 10.10.2016 - Salon kaupunki irtisanoo 13 ja osa-aikaistaa 12 maatalouslomittajaa. Salon kaupunki vastaa 16 kunnan lomituksesta ja sen palveluksessa on 64 vakituista ja 3 määräaikaista lomittajaa. Salo irtisanoo maatalouslomittajia Salon Seudun Sanomat Tuoreimmat artikkelit aiheesta Salo:

Kysely: Työelämän muutoksiin suhtaudutaan myönteisesti, kunhan niihin on mahdollisuus vaikuttaa itse

Suomalaiset suhtautuvat myönteisesti työelämän muutokseen osallistumiseen, kertoo hallituksen kärkihankkeisiin kuuluvan Työelämä 2020 -hankkeen teettämä kysely.

Kyselyn mukaan lähes neljä viidestä suomalaisesta kertoo olevansa valmis osallistumaan työelämän muutokseen ja opettelemaan uutta, jotta suomalaisesta työelämästä tulisi ”Euroopan parasta” vuoteen 2020 mennessä.

Työskentelyn painopisteenä olivat hyvän työn tekemiseen liittyvät edellytykset, ei niinkään itse työsuoritteeseen liittyvä pohdinta. Huomiota kiinnitettiin esimerkiksi toimintakulttuuriin, työyhteisöihin, työhön suhtautumiseen, johtamiseen, kommunikointiin ja arvostuksiin.


Kysely: Työelämän muutoksiin suhtaudutaan myönteisesti, kunhan niihin on mahdollisuus vaikuttaa itse
Työelämä 2020 -hanke


Kysely: Työelämän muutoksiin suhtaudutaan myönteisesti, kunhan niihin on mahdollisuus vaikuttaa itse
Verkkolehti Kansan-Uutiset


Muutos kelpaa suomalaisille – Näin eroavat miesten ja naisten halut sen toteuttamisessa
Talouselämä


Suomalaisen työelämän kehittämisen arvopohja v. 2020 (pdf)
TEM raportteja 35/2013


Tuoreimmat artikkelit aiheesta työelämä, motivaatio:

Sähköpostiosoitteen merkitys työhaussa

Oletko ajatellut miten sähköposti voi vaikuttaa työnsaanti mahdollisuuksiisi? Sähköpostiosoite voi olla se pieni viesti, jolla itseäsi markkinoit joko positiiviseen sävyyn tai negatiivisesti.

Neutraalilla sähköpostiosoitteella parannat mahdollisuuksiasi, eli luot ammattimaisen kuvan itsestäsi.
Neutraalin muoto sähköpostiosoitteesta on käyttää nimeä, esim. etunimi.sukunimi@sähköposti.fi tai etunimi.välinimi.sukunimi@sähköposti.fi.
Sähköpostiosoite on yksi asia, joka kertoo työnhakijasta jotain, esimerkiksi miten hän suhtautuu työnhakuun.


Työnhaussa sähköpostiosoitteellakin on väliä
Talent Center

Microsoftin irtisanomisiin vastataan heti

Microsoft ilmoitti keskiviikkona suunnittelevansa Salon tuotekehitysyksikön lopettamista. Varsinais-Suomesta on muutamien vuosien aikana kadonnut noin 6 000 elektroniikkateollisuuden työpaikkaa.

Alueellinen yhteistyöryhmä, jossa on edustus Microsoftilta, Salon kaupungista, Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta ja TE-toimistosta, valmistelee toimia korvaavalle yritystoiminnalle ja aloittaa muutosturva- ja muut työvoimapoliittiset toimenpiteet. Yhteistyöryhmä sopii muutosturvan toimintamallin käynnistämisestä yrityksen kanssa mahdollisimman pian. Toimenpiteiden suunnittelussa hyödynnetään aiemmat kokemukset ICT-alan laajoissa irtisanomisissa.

Toimintamallissa on kolme pääpolkua: ensinnäkin koulutus ja työllistyminen tätä kautta, toiseksi yrittäjyys ja kolmanneksi uudelleen työllistyminen suoraan. Erityinen huomio tullaan kiinnittämään työttömäksi jäävien tiimien huippuosaamisen tunnistamiseen ja tämän osaamisen markkinointiin erilaisten verkostojen kautta.


Microsoftin irtisanomisiin vastataan heti
Varsinais-Suomen Yrittäjä


ELY-keskus kokoaa työryhmää – Microsoftin Salon tehtaan alasajoon varaudutaan
Turkulainen


Varsinais-Suomesta kadonnut muutamassa vuodessa noin 6 000 elektroniikkateollisuuden työpaikkaa
Aamuset kaupunkimedia


Salon kaupunki ryhtyi heti töihin Microsoftin uutisen jälkeen
Salon Seudun Sanomat


”Salossa päättyy yksi maamme menestyksekkäimmistä teollisuustarinoista”
Taloussanomat


Tuoreimmat artikkelit aiheesta Microsoft:

 • Tukea ja töitä Microsoftilta irtisanotuille 31.5.2016 - Suomi hakee EU:lta rahoitusta Microsoftilta irtisanottavien tukitoimiin. It-osaajille riittää ottajia Suomessa. Kasvavat ohjelmistotalot ovat palkanneet alkuvuoden aikana kymmeniä työntekijöitä ja aikovat rekrytoida toisen mokoman loppuvuoden aikana.
 • Microsoftilta viime syksynä irtisanotuista puolet työllistynyt uudestaan 27.5.2016 - Jopa puolet Microsoftin Espoon, Salon ja Tampereen yksiköistä viime vuonna irtisanotuista henkilöistä on työllistynyt uudestaan. Keskiviikkona pamahti käyntiin uusi neuvottelukierros, kun yhtiö ilmoitti irtisanovansa 1 350 työntekijää.
 • Microsoftin irtisanomiset iskevät Saloonkin 25.5.2016 - Microsoftin tänään aloittamat yt-neuvottelut koskevat myös miltei 300 entistä Salon toimipisteen työntekijää. Saloon parhaillaan rakentuva teollisen internetin osaamiskeskittymä tarvitsee lisää osaajia ja voi mahdollisesti tarjota työnsä menettäville uusia ura- ja yrittäjyysmahdollisuuksia kaupunginjohtajan mukaan.
 • Sadat ex-microsoftilaiset löytäneet uutta työtä 18.3.2016 - Liki joka toinen Microsoftilta irtisanottu henkilö on löytänyt jo uutta työtä. Luku pohjautuu Microsoftin perustaman työllisitämisen tukiohjelma Polun arvioon.
 • Smartsalo.com markkinoi salolaista osaamista 3.9.2015 - Smartsalo –yhteisö on ennakkoluulottomasti lähtenyt tekemään konkreettisia toimenpiteitä uusien työpaikkojen ja uuden liiketoiminnan luomiseksi Saloon ja salolaisille.

Microsoft vähentää Suomessa jopa 2 300 työntekijää

Yt-uutisen pudottanut Microsoft on antanut alustavaa tietoa Suomen tehtaidensa vähennystarpeesta. Yhtiö ennakoi, ettei sillä ole mahdollisuutta säilyttää kolmea tuotekehityskeskusta Suomessa. Se suunnittelee lopettavansa toimintonsa Salossa ja siirtävänsä sieltä työtehtäviä Espooseen ja Tampereelle. Microsoftilla on nyt Suomessa noin 3 200 työntekijää ja se aikoo vähentää Suomesta enintään 2 300 työntekijää seuraavien kuukausien aikana. Viime vuonna Microsoft irtisanoi noin tuhat entistä Nokian työntekijää ja lakkautti Oulun tutkimus- ja tuotekehitysyksikön.

Suomen leikkaukset ovat osa Microsoftin tänään julkistamaa maailmanlaajuista säästökuuria. Kaikkiaan yhtiö vähentää maailmanlaajuisesti enintään 7 800 työntekijää lähinnä puhelinliiketoiminnasta ja siihen liittyvistä toiminnoista.


Microsoftlaisten musta päivä: Salon tehdas lakkautetaan, Suomesta katoaa 2300 työpaikkaa
Aamulehti


Microsoft vähentää Suomessa jopa 2 300 työntekijää
Suomenmaa


Suomen hallitus pettynyt Microsoftin vähennysaikeisiin
Microsoft vähentää 7 800 työntekijää
Talouselämä


Microsoft vähentää 7 800 maailmanlaajuisesti – pääasiassa puhelinliiketoiminnasta
Microsoft lopettaa toimintansa Salossa
Yle


Microsoft vähentää enintään 7 800 työntekijää
Turun Sanomat


Microsoftilta jätti-irtisanomiset – vähentää tuhansia työntekijöitä pu­he­lin­bis­nek­ses­tä
Kaleva


Tuoreimmat artikkelit aiheesta Microsoft:

 • Tukea ja töitä Microsoftilta irtisanotuille 31.5.2016 - Suomi hakee EU:lta rahoitusta Microsoftilta irtisanottavien tukitoimiin. It-osaajille riittää ottajia Suomessa. Kasvavat ohjelmistotalot ovat palkanneet alkuvuoden aikana kymmeniä työntekijöitä ja aikovat rekrytoida toisen mokoman loppuvuoden aikana.
 • Microsoftilta viime syksynä irtisanotuista puolet työllistynyt uudestaan 27.5.2016 - Jopa puolet Microsoftin Espoon, Salon ja Tampereen yksiköistä viime vuonna irtisanotuista henkilöistä on työllistynyt uudestaan. Keskiviikkona pamahti käyntiin uusi neuvottelukierros, kun yhtiö ilmoitti irtisanovansa 1 350 työntekijää.
 • Microsoftin irtisanomiset iskevät Saloonkin 25.5.2016 - Microsoftin tänään aloittamat yt-neuvottelut koskevat myös miltei 300 entistä Salon toimipisteen työntekijää. Saloon parhaillaan rakentuva teollisen internetin osaamiskeskittymä tarvitsee lisää osaajia ja voi mahdollisesti tarjota työnsä menettäville uusia ura- ja yrittäjyysmahdollisuuksia kaupunginjohtajan mukaan.
 • Sadat ex-microsoftilaiset löytäneet uutta työtä 18.3.2016 - Liki joka toinen Microsoftilta irtisanottu henkilö on löytänyt jo uutta työtä. Luku pohjautuu Microsoftin perustaman työllisitämisen tukiohjelma Polun arvioon.
 • Smartsalo.com markkinoi salolaista osaamista 3.9.2015 - Smartsalo –yhteisö on ennakkoluulottomasti lähtenyt tekemään konkreettisia toimenpiteitä uusien työpaikkojen ja uuden liiketoiminnan luomiseksi Saloon ja salolaisille.
« Vanhemmat artikkelit