TE-toimisto muutti verkkoon

Työvoimahallinto on siirtänyt yhä useampia palveluitaan verkkoon. Työnhakija voi toimittaa sähköisessä palvelussa monia asioita, kuten ilmoittautua työttömäksi, vastata selvityspyyntöihin ja julkaista oman työnhakuilmoituksensa.