Kuntien laskut työttömyydestä kasvavat

Tämän vuoden alusta alkaen kunnat ovat joutuneet maksamaan osuutensa työmarkkinatuesta eli niin sanotuista Kela-sakoista jo siinä vaiheessa, kun henkilön työttömyys on kestänyt yli 300 päivää. Aiemmin raja oli 500 päivää.

Viime vuonna kunnat maksoivat työmarkkinatuesta 247 miljoonaa euroa. Tänä vuonna kolmen ensimmäisen kuukauden aikana kunnat ovat maksaneet Kelalle työttömyyslaskua jo 98 miljoonaa euroa. Ellei dramaattista muutosta tapahdu, 400 miljoonan euron raja voi rikkoutua.

Syksyllä 2012 käynnistyneessä kuntakokeilussa on etsitty keinoja puuttua rakennetyöttömyyteen, josta valtaosa kuntien maksamista Kela-sakoista syntyy. Parhaita tuloksia on saavutettu siellä, missä kunnat, TE-keskus, kolmas sektori ja yrittäjät ovat yhdessä tarttuneet asiaan.


Kuntien laskut työttömyydestä kasvavat
Turun Sanomat


Työttömyyden aikaraja 500:sta 300 päivään – Lasku +100 %
Talouselämä


Tuoreimmat artikkelit aiheesta työmarkkinatuki, Kuntakokeilu:

  • Sosiaalisella ryhmäkuntoutuksella tuettu työllistymisen polulle pääsemistä 1.12.2015 - Turussa vuoden ajan toiminut sosiaalinen ryhmäkuntoutus on auttanut vaikeasti työllistettäviä asiakasryhmiä työelämään suuntaavien palveluiden pariin. Vuoden 2015 alusta lähtien työllisyyspalvelukeskus on toiminut osana kaupungin työllisyydenhoitoa.
  • Työttömyyden sakkomaksut kurittavat kuntia 9.11.2015 - Kuntia on kuritettu vuoden alusta työmarkkinatuen sakkomaksujen kiristyksellä. Turun työttömyyssakot olivat elokuuhun mennessä 86 ja Paimion 8,5 euroa asukasta kohti.
  • Kuntien laskut työttömyydestä kasvavat 15.5.2015 - Tämän vuoden alusta alkaen kunnat ovat joutuneet maksamaan osuutensa työmarkkinatuesta eli niin sanotuista Kela-sakoista jo siinä vaiheessa, kun henkilön työttömyys on kestänyt yli 300 päivää. Aiemmin raja oli 500 päivää.
  • Salon seudun kunnat etsivät uusia tapoja työllistää 28.12.2014 - Salon seudun kunnat etsivät parhaillaan keinoja, joilla pitkäaikaistyöttömiä voidaan työllistää ensi vuonna. Vuoden alussa voimaan tuleva lakimuutos tiukentaa rajusti kuntien velvollisuuksia tarjota työttömille työtä.
  • Kela: Kuntien vastuu työmarkkinatuesta laajenee 16.12.2014 - Vuodenvaihteen jälkeen kunnat rahoittavat puolet niiden työmarkkinatuesta, jotka ovat saaneet sitä 300–999 päivää ja 70 prosenttia niiden työmarkkinatuesta, jotka ovat saaneet sitä vähintään 1 000 päivää.