Kemianteollisuuden alan yritysten kilpailukykyä ja osaamista parannetaan SmartResearch-hankkeessa

Keskeisenä kohteena ovat pk-yritykset, joista alalle odotetaan kasvua. Kaksivuotisessa hankkeessa luodaan Raisioon rakennetun Smart Chemistry Parkin yrityksille palvelumalli, jonka avulla korkeakoulujen osaamista voidaan hyödyntää tuotteiden kehityksessä. Uusien toimintamallien ja analyysimenetelmien avulla Suomen luonnonvaroista ja teollisuuden sivuvirroista tuotetaan jatkossa uusia, korkean jalostusarvon tuotteita. Hankkeessa mukana oleva Turun AMK kehittää opiskelijavoimin analyysimenetelmiä Smart Chemistry Parkiin. Opiskelijat ovat myös mukana testaamassa eri vaiheita, joiden kautta lopulta päästään haluttuun lopputulokseen.

SmartResearch-hanke on Åbo Akademin, Turun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston yhteinen, elinkeinoelämän kanssa verkottunut tutkimus. Yrityskumppaneina mukana ovat Crisolteq Oy, Ecomation Oy, Ekolite Oy, Kierto ympäristöpalvelu Oy, Mirka Oy, Nanol Technologies Oy sekä VG Shipping Oy.


Turun AMK mukana kehittämässä palveluyhteistyömallia pk-yritysten tarpeisiin
Aamuset-kaupunkimedia


Tuoreimmat artikkelit aiheesta kemianteollisuus, pk-yritykset: