Uusi kemian- ja cleantech-alojen yrityspuisto Raisioon

Raisio Oyj:n tehdasalueella tänään avattavaan Smart Chemistry Park -yrityspuistoon on sijoittunut jo kahdeksan alan yritystä, joiden kasvu- ja kansainvälistymismahdollisuuksia uusi yhteisö Turku Science Park Oy:n johdolla vauhdittaa. Ajatuksena on kemianalan yritysten ja tutkimusyhteisöjen välisen yhteistyön tiivistäminen ja kiertotaloutta tukevan innovaatioalustan luominen, jossa yritykset ja korkeakoulut voivat julkisten rahoittajien tukemana luoda edellytyksiä kemianteollisuuden kasvulle ja uusien työpaikkojen syntymiselle. Viime vuodenvaihteessa Crisolteq Oy, Ekolite Oy, Nanol Technologies Oy ja Chementors Oy asettuivat Raisio Oyj:n vajaakäytössä olleen tutkimus- ja tuotekehityslaboratorion tiloihin. Tilassa toimivat entuudestaan FP-Pigments Oy, CH-Polymers Oy, Nablabs Oy ja BLN Woods Oy.


Raisioon avataan uusi yrityspuisto Turkulainen


Tuoreimmat artikkelit aiheesta kemianteollisuus:

  • Kemianteollisuuden alan yritysten kilpailukykyä ja osaamista parannetaan SmartResearch-hankkeessa 11.5.2015 - Kaksivuotisessa hankkeessa luodaan Raisioon rakennetun Smart Chemistry Parkin yrityksille palvelumalli, jonka avulla korkeakoulujen osaamista voidaan hyödyntää tuotteiden kehityksessä.
  • Uusi kemian- ja cleantech-alojen yrityspuisto Raisioon 8.5.2015 - Raisio Oyj:n tehdasalueella tänään avattavaan Smart Chemistry Park -yrityspuistoon on sijoittunut jo kahdeksan alan yritystä, joiden kasvu- ja kansainvälistymismahdollisuuksia uusi yhteisö Turku Science Park Oy:n johdolla vauhdittaa.
  • Kemian puisto aloittamassa Raisiossa vuodenvaihteessa 19.9.2014 - Smart Chemistry Park on demonstraatiokohde, jossa pk-yritysten voimin jalostetaan biomassoja, kierrätysmateriaaleja ja teollisia sivuvirtoja uusiksi tuotteiksi kansainvälisille markkinoille.
  • Yli 4 000 työt päättyvät insinöörialoilla 16.8.2013 - Yli 4 000:n insinöörialojen työntekijän työt ovat päättymässä kesän yt-neuvotteluiden jäljiltä. Kesän aikana henkilöstön vähennysaikeista on kertonut yli 20 insinöörialojen yritystä, ja vaarassa on 4 500 työpaikkaa eri puolilla maata. Lisää väenvähennyksiä odotetaan syksylle. Uhkaavimmalta tilanne näyttää kone- ja metalliteollisuuden alihankkijayrityksissä. Tilaukset ovat pudonneet pahimmillaan lähes 30 prosenttia viime vuodesta. Metsä- ja paperiyhtiöissä näkymät ovat ristiriitaiset. Paperikoneiden valmistaminen vähenee, mutta
  • Kemianteollisuuden liikevaihto kasvoi selvästi 26.7.2012 - Kemianteollisuus, elintarviketeollisuus ja puhtaanapidon toimialat kasvoivat helmi-huhtikuun tarkastelujaksolla, kertoo Tilastokeskus. Kemianteollisuudessa kasvua oli lähes yhdeksän prosenttia viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Ala osoittaa nousevaa trendiä, eikä sen liikevaihto ole ollut yhtä korkea yli kymmeneen vuoteen. Etenkin kemianteollisuuden vienti on jyrkässä kasvussa. Elintarviketeollisuudessa kasvua oli yli viisi prosenttia ja puhtaanapidossa noin 3 prosenttia. Kokonaisuudessaan teollisuuden liikevaihto kasvoi 0,7 prosenttia vuoden takaisesta.