Uusi kemian- ja cleantech-alojen yrityspuisto Raisioon

Raisio Oyj:n tehdasalueella tänään avattavaan Smart Chemistry Park -yrityspuistoon on sijoittunut jo kahdeksan alan yritystä, joiden kasvu- ja kansainvälistymismahdollisuuksia uusi yhteisö Turku Science Park Oy:n johdolla vauhdittaa. Ajatuksena on kemianalan yritysten ja tutkimusyhteisöjen välisen yhteistyön tiivistäminen ja kiertotaloutta tukevan innovaatioalustan luominen, jossa yritykset ja korkeakoulut voivat julkisten rahoittajien tukemana luoda edellytyksiä kemianteollisuuden kasvulle ja uusien työpaikkojen syntymiselle. Viime vuodenvaihteessa Crisolteq Oy, Ekolite Oy, Nanol Technologies Oy ja Chementors Oy asettuivat Raisio Oyj:n vajaakäytössä olleen tutkimus- ja tuotekehityslaboratorion tiloihin. Tilassa toimivat entuudestaan FP-Pigments Oy, CH-Polymers Oy, Nablabs Oy ja BLN Woods Oy.


Raisioon avataan uusi yrityspuisto Turkulainen


Tuoreimmat artikkelit aiheesta kemianteollisuus: