Työllisyyden lasku pysähtymässä, työttömyys kasvaa vielä tänä vuonna

Tämän vuoden talouskasvu ei vielä riitä kasvattamaan työllisyyttä, mutta työllisyyden lasku kuitenkin pysähtyy työ- ja elinkeinoministeriön lyhyen aikavälin työmarkkinaennusteen mukaan. Ensi vuonna työllisyys teollisuudessa heikkenee vielä hieman, mutta rakentamisessa heikkenevä työllisyyskehitys päättyy. Palveluissa työllisyys jatkaa kasvuaan ja nostaa työvoiman kokonaiskysynnän positiiviseksi.

Pitkäaikaistyöttömien määrän ennustetaan jatkavan kasvuaan myös ensi vuonna, jolloin työttömyysasteen pitäisi kaiken kaikkiaan kääntyä lievään laskuun.


Työllisyyden lasku pysähtymässä, työttömyys kasvaa vielä tänä vuonna
TEM


Pitkäaikaistyöttömyys näyttää kasvavan myös ensi vuonna
Turun Sanomat


Ennuste: Ensi vuonna ennätysmäärä työttömiä työnhakijoita – myös pitkäaikaistyöttömyys jatkaa kasvuaan
Yle


 

Työllisyysaste nousee – mutta syy ei ole valoisa
Talouselämä


Työ- ja elinkeinoministeriön lyhyen aikavälin työmarkkinaennuste, Kevät 2015
TEM (pdf)


Tuoreimmat artikkelit aiheesta työ- ja elinkeinoministeriö: