Takaisin työelämään kuntoutuksen avulla

Ammatillisen kuntoutuksen arvellaan tänä vuonna lisääntyvän. Syynä on vuoden alussa voimaan tullut lakimuutos, joka velvoittaa työeläkelaitokset oma-aloitteisesti selvittämään, onko työkyvyttömyyseläkettä hakevalla oikeus ammatilliseen kuntoutukseen.

Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on auttaa jatkamaan työelämässä terveydellisistä rajoitteista huolimatta. Kuntoutus voi olla esimerkiksi työkokeilua omassa työpaikassa tai uudelleenkoulutusta. Kuntoutuksen saamisen yhtenä edellytyksenä on työkyvyttömyyden uhka. Suurin osa kuntoutukseen osallistuvista palaa takaisin työelämään.


Takaisin työelämään kuntoutuksen avulla
Turun Sanomat


Takaisin työelämään – Ammatillisen kuntoutuksen saaminen helpottuu
Talouselämä


Takaisin työelämään kuntoutuksen avulla
Etelä-Suomen Sanomat


Tuoreimmat artikkelit aiheesta ammatillinen kuntoutus, työkyvyttömyyseläke:

  • Takaisin työelämään kuntoutuksen avulla 4.5.2015 - Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on auttaa jatkamaan työelämässä terveydellisistä rajoitteista huolimatta. Kuntoutus voi olla esimerkiksi työkokeilua omassa työpaikassa tai uudelleenkoulutusta. Suurin osa kuntoutukseen osallistuvista palaa takaisin työelämään.
  • Yhä useampi eläkeikäinen tekee töitä – Määrä nelinkertaistunut 2000-luvulla 30.3.2015 - Eläkettä saavista eläkeikäisistä suurin osa tekee töitä palvelu- tai myyntityöntekijänä. Monelle motiivina on raha, mutta varsinkin vanhuuseläkeläisiä innostaa oma halu.
  • Talouspolitiikan arviointineuvosto: Rakenteellinen työttömyys ei olekaan kasvanut 13.1.2015 - Talouspolitiikan arviointineuvoston mukaan työttömyyden kasvu on ollut pääasiassa suhdanneluontoista eikä rakenteellista. Normaalisti suhdanneluontoiseen työttömyyteen suositeltaisiin elvytystä, mutta nyt julkisen talouden alijäämä ja velka asettavat rajoitteita.
  • Asiantuntija: Tuhannet jäävät vuosittain turhaan pois töistä 27.3.2014 - Vakuutusyhtiö Varman lääkäri uskoo, että oikeilla toimilla työkyvyttömyyseläkkeitä voitaisiin vähentää vuosittain jopa viitisen tuhatta. Työeläkevakuutusyhtiö Varman ylilääkäri Jukka Kivekäs pitää hyvää työilmapiiriä ja sairauspoissaolojen vähenemistä asioina, jotka vähentävät työkyvyttömyyseläkkeiden riskiä yrityksessä kuin yrityksessä. Kivekäs uskoo, että Suomessa on jopa tuhansia turhia työkyvyttömyyseläkkeitä. Nykyisellään niitä alkaa 20 000 joka vuosi. Kivekkään mukaan määrää voitaisiin leikata 15 000:een. Keinoina olisivat muun muassa