TEM:n kevään 2015 katsauksia toimialoittain

Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut  katsaukset puutuotealan, matkailun, liike-elämän palvelujen ja elintarvikealan yleistilanteista ja tulevaisuuden näkymistä.

Puutuoteala kaipaa kipeästi lisää vientiä. Puurakentamisen kasvu avaa uusia mahdollisuuksia puutuotteiden valmistajille. Välijalostusta, joka on esimerkiksi rakentamisessa käytettävien valmisosien ja elementtien varustelua ja rakentamista tehtaissa, kehittämällä puutuoteteollisuus voisi päästä kiinni uuteen kasvuun.

Matkailukysynnän alkuvuosi on ollut haasteellinen, mutta loppuvuosi näyttää paremmalta. Matkailun peruskysyntä tulee jatkossakin kotimaasta, mutta pitkällä tähtäimellä yritysten kasvu voi tapahtua vain kansainvälistä kysyntää lisäämällä.

Liike-elämän palvelujen nousuun vetää IT-alan kasvu. Erityisesti ohjelmistoalan kehitys näyttää positiiviselta. Positiivisen kehityksen takana on digitalisaation leviäminen ja sen toimintaperiaatteiden soveltaminen yhä uusille aloille ja toimintoihin.

Elintarvikealalla talouden taantuma heikentää kulutuskysyntää ja kuluttajien ostovoimaa. Venäjän asettamat elintarvikkeiden vientikiellot ja esim. elintarvikkeiden hintojen lasku ovat kiristäneet kilpailua. Ruuan ja juomien kotimainen kysyntä on nyt elintarviketeollisuudelle ja alan työllisyydelle entistä tärkeämpää.


Elintarvikealan näkymät kevät 2015
TEM Toimialapalvelu (pdf)


Liike-elamän palvelujen näkymät kevät 2015
TEM Toimialapalvelu (pdf)


Matkailualan näkymät kevät 2015
TEM Toimialapalvelu (pdf)


Puutuoteala näkymät  kevät 2015
TEM Toimialapalvelu (pdf)


Tuoreimmat artikkelit aiheesta työ- ja elinkeinoministeriö: