Turun kaupungin työllisyysmäärärahaan esitetään lisäystä

Tukityöllistämiseen on varattu Turussa 2,75 miljoonaa euroa. Tavoitteena työllistää on 470 työtöntä kuluvana vuonna. Maaliskuun puoliväliin mennessä määrärahasta on sitoutunut 1 251 944 euroa eli 46 prosenttia ja määrärahalla on työllistetty 235 työtöntä, siis puolet tavoitteesta. Työllisyysmäärärahaan tarvittaisiin 2,5 miljoonaa euron nettolisämääräraha, jota esitetään Turun kaupunginhallitukselle.

Alkuvuoden aikana työllisyyspalvelukeskus on työllistänyt tehostetusti mahdollisimman paljon työmarkkinatuen kuntaosuusvelvoitteen piiriin kuuluvia työttömiä. Tehostetun tukityöllistämisen tavoitteena on hillitä kaupungin työmarkkinatuen kuntaosuuskustannusten kasvua, sillä kuntaosuusvelvoitteen piiriin kuuluvien työttömien työllistäminen työssäoloehdon täyttävästi poistaa heidät pysyväluonteisesti kuntaosuusvelvoitteen piiristä.

Varsinais-Suomen TE-toimistolla on varattuna 2,5 miljoonan euron määräraha tälle vuodelle. Se on korvamerkitty kuntaosuusvelvoitteen piiriin kuuluvien työttömien tukityöllistämiseen kuntasektorille Turun alueella. TE-toimistolla on varattuna myös Turun alueen kuntasektorille työllistämiseen 610 000 euroa vapaasti käytettävää määrärahaa.


Työllisyysmäärärahaan esitetään 2,5 miljoonan euron lisäystä
Aamuset


Tuoreimmat artikkelit aiheesta työllistäminen: