Rakentamisen suhdannetilanne säilynyt tyydyttävänä – ei ennakoida enää heikkenevän

Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne on säilynyt tyydyttävällä tasolla kuluneen talvikauden aikana juuri toteutetun kyselyn mukaan. Rakennusalan toimijoiden osalta töiden määrä näyttää pysyvän ennallaan myös kevään ja tulevan kesän aikana.

Viime vuonna Varsinais-Suomen rakennusmarkkinoiden osuus oli noin 9 prosenttia koko maan markkinoista, eli kaikkiaan noin 2,6 miljardia euroa. Rakentaminen työllisti alueella keskimäärin 13 400 henkilöä, joka on noin 10 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Vuonna 2014 rakennuslupia myönnettiin Varsinais-Suomen alueella noin neljännes vähemmän kuin edellisvuonna. Asuntorakentaminen supistui neljänneksellä edellisestä vuodesta. Myös toimitilarakentaminen supistui kokonaisuutena lähes 40 prosenttia.

Kokonaisuutena rakentamisen suhdanteen ei ennakoida enää heikkenevän. Positiivista on, että korjausrakentamisen ohella myös uudisrakentamisen alamäki pysähtynee kuluvan vuoden aikana.


Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdanne pysynee ennallaan
Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti


Tuoreimmat artikkelit aiheesta rakennusala: