Pk-yritysten henkilöstömäärän kasvu on taittumassa

Pk-sektorin osuus kaikkien yritysten henkilöstöstä on viime vuosina kasvanut. Tämä on johtunut toisaalta henkilöstövähennyksistä ison teollisuusalan yrityksissä ja toisaalta henkilöstömäärien kasvusta pienissä ja keskisuurissa palvelualojen yrityksissä. Tuoreimman pk-yritysbarometrin valossa näyttää kuitenkin siltä, että henkilöstön määrä pk-yrityksissä ei enää kasvanut vuonna 2014 ja tänä vuonna henkilöstön määrä saattaisi jopa kääntyä laskuun.

Tämä pessimistinen ennuste perustuu tietoon, että vuoden 2015 alussa pk-yrityksistä noin 14 prosenttia arvioi henkilökuntansa määrän olevan nykyistä suurempi vuoden kuluttua, mutta saman verran kyselyyn vastaajista arvioi henkilöstönsä olevan nykyistä pienempi vuoden kuluttua. Henkilökunnan määrän muutosodotusten saldoluku on näin nolla. Saldoluku on ollut tätä heikompi vain vuoden 2009 kyselyissä.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemasta Yritysten henkilömäärien kehitysnäkymät pk-barometritietojen valossa -katsauksesta. Se perustuu kevään 2015 pk-yritysbarometrin yhteydessä tehtyihin kysymyksiin. Tiedot kerättiin vuoden vaihteessa 4 400 yritykseltä.

Tilanne kuitenkin vaihtelee toimialoittain. Henkilöstömäärät näyttäisivät jatkavan kasvuaan erityisesti viestintä- ja tietotekniikkapalvelujen pk-yrityksissä ja palvelualoilla. Heikoimmat henkilöstönäkymät ovat kaupan alalla, maa- ja metsätaloudessa sekä kuljetus-, majoitus- ja ravitsemispalveluissa.

Yli 40 prosenttia vastaajista piti työllistämisen esteenä kysynnän riittämättömyyttä tai epävakaisuutta nyt ja lähitulevaisuudessa. Suurimpana työllistämisen esteenä yrittäjien vastauksissa nousi kuitenkin esille työn sivukulut, joihin viittasi noin puolet vastaajista. Paljon mainintoja sai myös palkkaus ja muut työsuhteen ehdot. Sivukulujen merkitys työllistämisen esteenä on barometrikyselyissä trendinomaisesti kasvanut. Korkeiden sivukulujen katsotaan hankaloittavat työllistämistä erityisesti maa- ja metsätaloudessa, kuljetus-, majoitus- ja ravitsemispalvelujen alalla, kaupan alalla ja rakentamisessa.

Vuoden 2015 alussa noin 13 prosenttia pk-yrityksistä suunnitteli tekevänsä joitakin sopeutustoimia, kuten lomautuksia, irtisanomisia tai muiden työvoimakulujen karsimisia. Taantuman pitkittyessä toimintojen karsimiseen liittyvät sopeuttamistoimet on nostettu usein esille. Suunnitellut sopeutustoimet olivat yleisimpiä maa- ja metsätaloudessa sekä kaupan ja rakennustyön alalla.


Pk-yritysten henkilöstömäärän kasvu on taittumassa
Työ- ja elinkeinoministeriö


Yritysten henkilömäärien kehitysnäkymät pk-barometritietojen valossa
Työ- ja elinkeinoministeriön katsaus (pdf)


Tuoreimmat artikkelit aiheesta pk-yritykset:

  • Pk-yrityksillä suunnitteilla uutta liiketoimintaa ja yritysostoja 7.3.2017 - Kauppakamarien kahden vuoden välein toteutettavan pk-hallitusbarometrin mukaan pk-yrityksistä yli 40 prosenttia aloittaa uutta liiketoimintaa. Yritysostoja samoin kuin viennin aloittamista tai laajentamista suunnittelee joka neljäs yritys. 32 prosenttia yrityksistä ei pidä hallituksen osaamista riittävänä. Yrityksillä nyt luottoa tulevaan – Vientiä ja yritysostoa miettii entistä useampi Turkulainen Tuoreimmat artikkelit aiheesta osaaminen:
  • Yrityskauppa vilkasta Varsinais-Suomessa 13.12.2016 - Yrityskauppa on vilkasta erityisesti Varsinais-Suomessa, Pohjanmaalla, Uudellamaalla ja Pohjois-Savossa. Varsinais-Suomessa yrityskaupat ovat kasvaneet euromääräisesti peräti 129 prosenttia. Finnveran Lounais-Suomen aluejohtaja Seija Pelkonen kertoo keskimääräisen kaupan arvon olevan joitakin satoja tuhansia euroja. Yrityskauppa käy ennätysvilkkaasti Varsinais-Suomessa Aamuset Tuoreimmat artikkelit aiheesta yritykset:
  • Yrityskaupat kasvussa 1.12.2016 - Finnveran asiakkuuspäällikkö Janne Koivuniemi kertoo Finnveran rahoittavan yli tuhannen yrityksen omistusjärjestelyjä 130 miljoonalla eurolla tänä vuonna. Kasvuarvio on jopa 12-14 prosenttia. Erityisesti kotimarkkinayritysten kauppojen määrä on kasvanut, kun taas paikallisten pienyritysten on laskenut. Vuosittain Suomessa arvioidaan tehtävän kahdesta kolmeen tuhatta yrityskauppaa. Yrityskaupoissa tulossa huippuvuosi Aamuset Tuoreimmat artikkelit aiheesta yritykset:
  • Turkulainen peliyhtiö TicBits myyty 5.7.2016 - 9 henkeä työllistävä pieni turkulainen peliyhtiö TicBits on myyty hongkongilaiselle Animoca Brandsille 2,35 miljoonalla eurolla. Animoca Brands maksaa vielä miljoonan lisää vuonna 2018. Suomalainen pelifirma myytiin Hongkongiin – 372 000 € työntekijää kohti Talouselämä Pieni turkulainen peliyhtiö ostettiin Aasiaan – TE: Yli kolmen miljoonan kauppa Turkulainen Tuoreimmat artikkelit aiheesta peliala:
  • Pienet ja keskisuuret yritykset suhtautuvat tulevaisuuteen aiempaa myönteisemmin 14.4.2016 - Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön raportista. Raportissa kuvataan pk-yritysten suhdannenäkymiä työllisyyden näkökulmasta.