Yhä useampi eläkeikäinen tekee töitä – Määrä nelinkertaistunut 2000-luvulla

Eläkettä saavista eläkeikäisistä suurin osa tekee töitä palvelu- tai myyntityöntekijänä. Monelle motiivina on raha, mutta varsinkin vanhuuseläkeläisiä innostaa oma halu.

Yhä useampi eläkeikäinen jatkaa työelämässä ainakin jollakin tavalla. Osa ei ole edes jäänyt eläkkeelle, joten tilastoissa on 109 000 yli 63-vuotiasta työllistä. Heistä 40 000 sai vanhuuseläkettä ja 37 000 osa-aikaeläkettä.

Työssäkäyvistä eläkeläisistä 34 prosenttia oli vanhuuseläkkeellä, 35 prosenttia työkyvyttömyyseläkkeellä ja 29 prosenttia osa-aikaeläkkeellä.

Kaikkiaan töissä käyvien eläkeläisten määrä on nelinkertaistunut 2000-luvulla. Yksi merkittävä tekijä tässä on se, että vuoden 2005 työeläkeuudistus antoi mahdollisuuden jäädä vanhuuseläkkeelle joustavasti 63-68-vuotiaana.

Tilastokeskuksen Tieto & Trendit -julkaisun mukaan eniten työllisiä eläkeläisiä löytyy palvelu- ja myyntityötä tekevien joukosta. Sen sijaan osa-aikaeläkeläiset tekevät useimmiten töitä erityisasiantuntijoina tai asiantuntijoina.

Yli 63-vuotiaista suoraan töissä ja ilman eläkettä jatkavat useimmiten johtajat, maanviljelijät, erityisasiantuntijat ja asiantuntijat.

Opettajan ammatti taas oli yleisin ammatti yli 63-vuotiainen osa-aikaeläkeläisten joukossa.

Tilasto osoittaa myös, että työelämän jako naisten ja miesten töihin jatkuu myös eläkeiässä. Eläkkeen rinnalla töitä tekevistä naisista 18 prosenttia oli hoiva- tai terveydenhuollon alalla. Miehistä taas 17 prosenttia teki kuljetusalan töitä.

Tilastokeskuksen mukaan vanhuuseläkkeellä töissä jatkavia ei aina innosta raha, vaan syynä on oma halu ja motivaatio. Osalla raha on se tärkein tekijä.

Osa-aikaeläkeläisenä työn tekemistä helpottaa taas se, että fyysisesti raskasta työtä on helpompi kestää, kun työn rasittavuutta voi vähentää.

Eläkeläisen töille on rajoituksia

  • Osa-aikaeläkkeelllä oleminen edellyttää työnteon jatkamista
  • Täydellä työkyvyttömyyseläkkeellä oleva saa tehdä vähäisiä töitä, mutta jos eläke on myönnetty osaeläkkeenä, voi hän jatkaa työelämässä ilman rajoituksia
  • Vanhuuseläkettä nauttivien työnteolle eri ole rajoituksia
  • Eläkkeen rinnalla tehty työ kartuttaa lisää eläkettä
  • Osa-aikaeläkkeen ja työkyvyttömyyseläkkeen lisänä työntekoa on rajoitettu. Rikkomukset voivat johtaa eläkkeen lakkauttamiseen.

Lähde: yle.fi