Yliopistoihin kaivataan isoja muutoksia – alempi ja ylempi korkeakoulututkinto erilleen, vahvempaa erikoistumista

Suomen yliopistot UNIFI ry. julkaisi ehdotukset viiden tieteenalan kehittämisestä.

Huoli suomalaisen korkeakoulutuksen asemasta kansainvälisessä kilpailussa on saanut myös yliopistot itsensä liikkeelle. Tänään julkaistiin yliopistojen yhteistyössä tekemät ehdotukset uudistuksille, jotka koskisivat yhteiskuntatieteitä, kauppatieteitä, luonnontieteitä, vieraita kieliä ja kulttuureja sekä lääketiedettä.

Tavoitteena on, että yliopistot sopisivat keskenään, mihin kukin tulevaisuudessa keskittyy ja miten opetuksen ja tutkimuksen päällekkäisyyttä vähennetään. Uhkakuva on ollut, että uudistukset sanellaan yliopistojen autonomiasta huolimatta ylhäältä valtionhallinnosta, jos rakenteelliset uudistukset eivät muuten etene.

– Työryhmissä on ollut vararehtoritasoinen edustus. Vaikka lopulta päätöksiä tekevät yliopistojen hallitukset, niin kyllä tätä painavana paperina voi pitää, toteaa UNIFI:n toiminnanjohtaja Leena Wahlfors.

Yhteistyötä ja keskittämistä

Kaikissa viidessä loppuraportissa korostuu tarve yhteistyön lisäämiseen yliopistojen kesken ja tutkimuslaitosten kanssa. Yhteisen opetuksen määrää voitaisiin lisätä muun muassa verkko-opetuksen avulla, mutta alasta riippuen ehdotetaan myös opetuksen keskittämistä. Esimerkiksi Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen kansantaloustieteen opetus ehdotetaan keskitettäväksi Jyväskylään. Tämä on ollut esillä aiemminkin.

Joidenkin kielten opetusta halutaan karsia. Saksan ja ranskan sisäänottokiintiöitä halutaan pienentää. Lisäksi saksan ja ranskan syventäviä opintoja ja jatko-opintoja tarjottaisiin muutaman vuoden päästä vain 3-4 yliopistossa, kun nyt esimerkiksi saksaa voi opiskella jopa kahdeksassa yliopistossa.

Sen sijaan esimerkiksi espanjan ja kiinan kielen kiintiöitä halutaan lisätä. Myös Aasian ja Afrikan kielten opetusta halutaan lisätä ja opetus keskitettäisiin Helsingin yliopistoon.

Luonnontieteiden opetusta pohtinut työryhmä korostaa työnjaon selvittämistä erityisesti kemiassa sekä bio- ja ympäristotieteissä. Ryhmä ehdottaa Kemia Suomi-hankkeelle erillistä selvitysmiestä

Lääketieteen opetuksessa tavoitteena on tukea lääkäreiden alueellista jakautumista. Koulutuksen pitää johtaa lääkärin tutkintoon, joten perusopinnoissa on rajalliset mahdollisuudet erikoistua. Sen sijaan tutkimuksen puolella lääketieteen koulutusta ja tutkimusta pohtinut ryhmä näkee mahdollisuuksia yliopistojen yhä suurempaan profiloitumiseen.

Ei suoraa oikeutta maisteriopintoihin

Jos työryhmien ehdotukset toteutuvat, tulevaisuudessa yliopistoon haetaan opiskelemaan kandidaatin tutkintoa eikä se suoraan oikeuta maisterin tutkinnon suorittamiseen. Muun muassa kauppa- ja yhteiskuntatieteitä pohtineet ryhmät ehdottavat kandidaatin ja maisterin tutkinnon selkeää erottamista.

Tämän lisäisi joustavuutta hakea muihin yliopistoihin ja myös tervettä kilpailua yliopistojen välillä, kun alemman korkeakoulututkinnon jälkeen valitaan paikka maisteritutkintoon.

– Tämä on ollut myös UNIFI:n kanta, että on mahdollistettava kandidaatti- ja maisterivaiheeseen erilliset opiskelijavalinnat, kertoo Wahlfors.

Into yhteistyöhön vaihtelee

Maanantaina kansainvälinen asiantuntijaryhmä peräsi opetusministeriölle antamassaan raportissa tiivimpää yhteistyötä ammattkorkeakoulujen ja yliopistojen välille. Ammattikorkeakoulut ja yliopistot erillään pitävää duaalimallia sinänsä se ei tuominnut, mutta yhteistyön esteet esimerkiksi laista pitäisi ryhmän mielestä poistaa.

Myös yliopistojen kauppatieteitä pohtineen työryhmän mielestä duaalimallia pitäisi tarkastella tulevaisuudessa. Työryhmä perää päällekkäisyyksien poistamista ja työnjaon selkeyttämistä. Mutta toisaalta korostetaan myös, että yhteistyö vaatii ammattikorkeakoulun opetukselta laatua.

Myönteisintä suhtautuminen esimerkiksi kauppatieteiden kandidaatin ja tradenomin tutkinnon järjestämiseen yhteistyössä, on yliopistoissa, joissa yhteistyötä on jo muutenkin. Oulussa ja Jyväskylässä ajatus saa kannatusta. Myös Åbo Akademin mielestä duaalimalli on tullut tiensä päähän ja samoilla linjoilla on Lappeenrannan teknillinen yliopisto.

Useissa raporteissa nostettiin esiin myös Tampere3-hanke, jossa Tampereen yliopisto, teknillinen yliopisto ja ammattikorkeakoulu tekevät jo nyt yhteistyötä esimerkiksi tuotantotalouden opetuksessa sekä tradenomi- ja kandikoulutuksessa.

Yhteiskuntatieteiden opetusta pohtinut työryhmä puolestaan ehdottaa, että yliopistojen yhteistyöelin UNIFI ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene aloittaisivat keskustelut työnjaosta sosiaalityön koulutuksessa.

Mistä on kyse?

  • Yliopistojen yhteistyöelin UNIFI julkaisi loppuraportit viiden tieteenalan uudistusehdotuksista
  • Loppuraporteissa korostetaan vahvempaa erikoistumista, keskittämistä ja yhteistyötä
  • Kandidaatin ja maisterin tutkinnot haluttaisiin erilleen
  • Saksan ja ranskan sisäänottokiintiöitä halutaan karsia, kiinan ja espanjan lisätä
  • Yhteistyötä ammattikorkeakoulujen kanssa haetaan esimerkiksi kauppatieteissä ja sosiaalityön koulutuksessa

Lähde: yle.fi