Teollisuuden työpaikkoja kadonnut kiihtyvällä tahdilla – tutkimus selvitti rutiinitehtävien häviämisen syyt

Teknologinen kehitys ja viime vuosina myös tuotantoprosessien siirtäminen ulkomaille ovat vieneet teollisuuden suorittavia työpaikkoja kiihtyvällä vauhdilla. Varsinkin rutiininomaisia työtehtäviä, jotka eivät edellytä ihmisten välistä kanssakäymistä, on korvautunut, selviää VATT:n tutkimuksesta.

Tutkimus tukee käsitystä siitä, että työvoiman kysynnän rakenteessa tapahtuneet muutokset ovat vähentäneet työllisyysosuutta varsinkin keskipalkkaisissa ammateissa, joista suuri osa sijoittuu juuri teollisuuden suorittavaan työhön.

Tutkimus tarkasteli vähintään 20 henkilöä työllistäviä teollisuuden toimipaikkoja vuosina 1980–2008.

Suorittavan työn kysyntä suhteessa johto- ja asiantuntijatehtäviin vähentyi voimakkaasti varsinkin 1980-luvulla teollisuuden tietokoneistuessa voimakkaasti sekä 2000-luvulla, jolloin suorittavien työtehtävien osuus väheni erityisesti kulkuvälineitä, tekstiilejä ja elektroniikkaa valmistavissa suomalaisyrityksissä. Tällöin suorittavat työpaikat vähenivät varsinkin kansainvälisen ulkoistamisen vuoksi.

Lähde: Talouselämä