Noin 13200 nuorta koulutuksen ja työelämän ulkopuolella Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 1 560 000 euroa etsivään työhön Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa. Määräraha on 445 000 euroa suurempi kuin edellisenä vuonna.

Varsinais-Suomeen potista tuli noin miljoona euroa.

Avustusta myönnettiin 30 organisaatiolle. Määrärahalla palkataan kuntiin ja eri järjestöihin 52 etsivää työntekijää tänä vuonna. Lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna on kaksi työntekijää.

Etsivä nuorisotyö tavoittaa lähes kaikki alueen kunnat. Etsivä nuorisotyö oli yhteydessä 2 716 nuoreen vuonna 2014. Näistä 1 956 nuoren kanssa tehtiin pitempään työtä.

Aluehallintoviraston arvion mukaan alueella on 13 200 nuorta koulutuksen ja työelämän ulkopuolella. Näistä vain 5 290 on rekisteröitynyt työttömäksi työnhakijaksi.

Kuntien pitäisi selvittää tarkemmin nuorten tilannetta ja tarjota heille heidän tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö antaa kunnille työvälineen tätä varten.

Avustusta saivat muiden muassa Turun kaupunki 150 000 euroa, Varsinais-Suomen Sininauha ry 90 000 euroa, A-klinikkasäätiö 30 000 euroa, Raision kaupunki 60 000 euroa, Kaarinan kaupunki 60 000 euroa ja Liedon kunta 60 000 euroa.

Lähde: Aamuset