Jo 35 % työskentelee epätyypillisissä työsuhteissa… ja kasvu jatkuu

Ajatushautomo Sitra on tehnyt tuoreita havaintoja suomalaisen työelämän muutoksista.

”Tulokset viittaavat siihen, että työn tekemisen ja -teettämisen muodot ovat muuttuneet selvästi vuosikymmenessä”, Sitran teemajohtaja Timo Lindholm ynnäsi Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran keräämiä havaintoja muutospaineista, joita suomalaisin työpaikkoihin ja koko elinkeinorakenteeseen parhaillaan kohdistuu.

Työsuhteisista on jo yli kolmannes eli Sitran tuoreen arvion mukaan 35 prosenttia erilaisissa epätyypillisissä työsuhteissa.

”800 000 suomalaista”, arvioi Lindholm epätyypillisissä työsuhteissa työskentelevien määräksi. Näin jatkuvaa kokoaikaista työtä tekee Suomessa noin 1,5 miljoonaa henkilöä.

Sitra kertoi keskiviikkona Taloustoimittajat ry:n tilaisuudessa tutkimuksistaan ja roolistaan suomalaisen työelämän ja talouden uudistamisessa.

Epätyypillisiksi työsuhteiksi Sitra laskee osa-aikaiset, yksinyrittäjät, tarvittaessa töihin tulevat tuntityöläiset, henkilövuokrayhtiöiden vuokra- ja keikkatyöntekijät ja määräaikaiset.

”Uusista työllistymisistä enemmistö on tämän tyyppisiä työsuhteita”, arvioi Sitran Työelämän taitekohdat -projektia vetävä Mikko Hyttinen.

Osa-aikatyötä tekee Sitran arvion mukaan 300 000. Yksinyrittäjiä Suomessa on 50 000. Määräaikaisten työntekijöiden määrä on pysynyt suhteellisen vakaana viimeiset kymmenen vuotta, 320 000–330 000.

Uusi työ on monimuotoista, yrittäjämäistä, joustavaa, liikkuvaa ja verkottuvaa.

Digitalisaatio jyrää

Sitra nostaa Työelämän taitekohdat -avainalueen keskeiseksi teemaksi työelämän toimintamallien uudistamisen talouden ja työmarkkinoiden haasteisiin ja tulevaisuuteen paremmin sopiviksi. Sitran uusi avainalue on startannut vasta parisen viikkoa sitten.

Toimintaympäristöä on viime vuodet muuttanut myös digitalisaatio, joka on hävittänyt osaltaan keskituloisia töitä ja ammatteja.

Työelämän muuttuessa tarvitaan Sitran Hyttisen mukaan myös uusia työelämävalmiuksia. Yrittäjyys, kielitaito ja digitalisaation edellyttämät taidot ovat esimerkkejä uusista valmiuksista.

Automaatio, tietotekniikka, kilpailu ja globaalisuus vaikuttavat nekin työpaikkojen määrään Suomessa.

Työmarkkinoiden kahtiajako uhkaa edelleen kärjistyä: huippuosaajien asema paranee ja muiden heikkenee. Korkeimman lisäarvon ja parhaiten palkattuja töitä ovat tutkimukseen, johtamiseen ja elämyksiin liittyvät työt.

Teknologinen kehitys hävitti ensimmäiseksi erilaiset aputyöt. Silti vähän rutiinia sisältävä fyysinen palvelutyö tulee arvioiden mukaan kasvamaan väestön ikääntyessä. Tämä työ on ammattitaitoa vaativaa, henkilökohtaista ja paikallista työtä.

Lähde: Talouselämä