Vartiainen ja Borg nostaisivat Suomen kolmiportaisella mallilla

Suomi on syvässä kriisissä, jonka ratkominen on pitkä tie, katsoo Ruotsin entinen valtiovarainministeri Anders Borg.

Borg on tehnyt yhdessä Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtajan Juhana Vartiaisen kanssa raportin, jossa hahmotellaan kolmiportainen malli ylös suosta.

Ensimmäinen askel olisi palauttaa kilpailukyky niin, että työvoimakustannukset nousisivat suhteessa tuottavuuteen monen vuoden ajan hitaammin kuin muualla euroalueella.

Borg ja Vartiainen katsovat, että hallituksen olisi annettava työmarkkinaosapuolten tehtäväksi pitää huolta maltillisesta palkkakehityksestä. Myös esimerkiksi valtakunnansovittelijan tehtävä olisi määriteltävä niin, että siinä tavoiteltaisiin selkeästi koko valtakunnan kannalta edullista lopputulosta.

Toiseksi pitäisi lisätä työvoiman tarjontaa ja työllisyyttä esimerkiksi lakkauttamalla työttömyysputki vuoden 1965 jälkeen syntyneiltä ja luomalla järjestelyjä, jotka helpottaisivat työn ja vanhemmuuden yhteensovittamista. Vartiainen ja Borg lakkauttaisivat myös vuorotteluvapaan ja vapauttaisivat työperäisen maahanmuuton.

– Meillä on käyttämättömiä työvoimareservejä ikääntyneissä, ulkomailla, nuorissa äideissä ja niin edelleen, Vartiainen sanoo.

Kolmanneksi tulisivat muut keinot kuten yrittäjyysilmapiirin parantaminen ja talouden muuntautumiskyvyn vahvistaminen.

Stubb: Tätä tietä seurattava

Vartiainen ja Borg esittelivät strategiansa pääministeri Alexander Stubbin (kok) johtaman talousneuvoston kokouksessa tänään.

Stubb kiittelee mallia vuolaasti. Hänen mukaansa se on kolmesta vaihtoehdosta se, jonka hän itse valitsisi. Muut vaihtoehdot ovat Stubbin mukaan Kreikan tie eli julkinen velkaantuminen tai kitkuttaminen eli juustohöyläleikkaukset ja verojen korotukset.

– Kaikkien ehdotusten kanssa ei tarvitse olla samaa mieltä, mutta tästä mallista löytyy se kehikko, jolla saamme talouden nousuun, Stubb katsoo.

Stubbin mukaan aloite strategian tekoon tuli Borgilta, joka toivoi Vartiaista kumppaniksi projektiin.

– En näe tätä kokoomuksen raporttina, minusta se on herätyskello Suomelle, Stubb sanoo.

Borg edustaa maltillista kokoomusta ja on toiminut Ruotsin valtiovarainministerinä 2006–2014, jona aikana maan talous kehittyi huomattavasti suotuisammin kuin Suomessa.

Aiemmin sdp:n jäsenenä ollut Vartiainen yllätti suomalaiset asettumalla kokoomuksen kansanedustajaehdokkaaksi. Stubbin mukaan raportti oli valmis ennen kuin Stubb pyysi Vartiaista kokoomuksen ehdokkaaksi 8 päivää sitten.

SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly arvioi, että Borgin-Vartiaisen raportti vahvistaa ymmärrystä kolmikannan merkityksestä Suomen taloudelle.

Lähde: Turun Sanomat